Savonlinnassa toimiva insinööritoimisto Saimatec Engineering Oy ulkoisti muutama vuosi sitten Marskidatalle koko ICT-ylläpidon sisältäen päivystys- ja HelpDesk-palvelut. Yhtiön varatoimitusjohtaja Heikki Rasimus pitää tärkeänä sitä, että ICT-ylläpidon voi ostaa ulkoa palveluna. Se on mahdollistanut sen, että Saimatecin ei tarvitse palkata omaa henkilökuntaa hoitamaan yrityksen ICT-ylläpitoa. Kun oma ICT-ylläpidosta vastannut henkilö siirtyi pois, silloin harkitsimme, onko ylläpitoa viisasta ollenkaan pitää itsellään. Päädyimme ulkoistamiseen. Yhteistyö Marskidatan kanssa käynnistyi tällaisesta kuviosta.

Yhden-luukun-periaate on hyvä toimintamalli

Kansainvälisillä markkinoilla ja eri aikavyöhykkeillä toimivalle Saimatecille ICT-palveluiden toimivuus on aivan keskeisessä roolissa. Monenlainen tietotekniikka ja tuotanto ovat täysin ICT-riippuvaisia, ja kaikkien ICT-järjestelmien on toimittava vuorokauden ympäri. Meille on hyvin tärkeää, että saamme tarvitsemamme ICT-palvelut yhdeltä kumppanilta, kun meillä ei kukaan hoida päätyönään näitä asioita. Saamme Marskidatasta palvelut ns. yhden-luukun-periaatteella ja pidän sitä hyvänä toimintamallina. Omaa työtä helpottaa, kun ei tarvitse kysellä ja hakea ratkaisua monesta eri suunnasta, kiittelee Heikki.

Yhden-luukun-periaate toimii myös sellaisissa ongelmatilanteissa, joissa ongelman ratkaisuun osallistuu useampia tahoja. Vaikka ICT-ylläpito on keskitetty, niin ongelmatilanne saattaa liittyä johonkin suurempaan kokonaisuuteen esim. tietoliikenneyhteyksiin. Näissäkin tapauksissa tilanteen selvittely hoituu yhden yhteyshenkilön kautta, vaikka hänen pitäisi ottaa yhteyttä myös muualle. Hyvä toimintamalli, kiteyttää Heikki.

Hyvä ICT-kumppani on muutakin kuin pelkkä puhelintuki

ICT-kumppanin valinnassa Heikki Rasimuksen mielestä tärkeintä on mieltää itselle, millaista tukea todennäköisesti tulee tarvitsemaan. Palveluntarjoajalla on myös oltava riittävä kokemus ja asiantuntemus niihin palveluihin, jotka on ulkoistettu tai mitkä on tarkoitus ulkoistaa. – Meille valinnassa oli selvää se, että tuki on muutakin kuin pelkää puhelintukea. Sen takia meille oli erityisen tärkeää paikallisuus ja se, että järjestelmäasiantuntijat ovat lähellä ja pääsevät tulemaan paikan päälle nopeasti.

Työasemien vaatimukset edellyttävät paljon teknistä selvittämistä

MarskiData palvelee Saimatecia myös työasemien ja kannettavien hankinnassa. Suunnittelukäytössä olevissa työasemissa on hyvinkin tarkkoja vaatimuksia, eikä tällaisia laitteita löydy valmiina kaupan hyllyltä. Yhteistyö paljon teknistä selvittämistä edellyttävissä laitehankinnoissa on sujunut MarskiDatan kanssa hyvin ja heidän ammattilaiset ovat osanneet löytää meille sopivat laitteet. Toki vertailemme hintoja laitehankinnoissa, ja MarskiData on pärjännyt kaupallisessa mielessä hyvin vertailussa.

Sähköinen asiointi edellyttää papereiden muuttamista sähköiseen muotoon

MarskiDatasta on myös Saimatecin tulostimet ja monitoimilaitteet. Saimatecille on hyvin tärkeää saada piirustukset tulostettua. – Sen vuoksi näiden laitteiden osalta palvelussa korostuu paikallinen tuki ongelmatilanteissa. Kun järjestelmäasiantuntijalla ei ole liian pitkä matka tulla paikan päälle, saadaan ongelmat ratkaistua nopeasti, kertoo Heikki.

Tänä päivänä on useita sellaisia työtehtäviä, joissa sähköinen asiointi edellyttää papereiden muuttamista sähköiseen muotoon. Tämä on vaikuttanut Saimatecissa tulostusmääriin ja vähentänyt tulostustarvetta.
– Monitoimilaitteita käytetään nykyään hyvin monipuolisesti muun muassa skannereina sekä muilla uusilla tavoilla. Laitteiden on oltava hyvin toimivia ja skannattujen dokumenttien luettavia.

Arvostamme paikallisia kumppaneita, vaikka toimimme kansainvälisillä markkinoilla

Saimatec toimii Savonlinnassa, joka on pieni kaupunki, ja lähimmät kaupungit ovat yli sadan kilometrin päässä. Näin pk-yrityksen edustajana meille on ainakin helppoa toimia sellaisen yhtiön kanssa kuin Marskidata, joka on samalla viivalla kanssamme ja toimii Savonlinnassa, toteaa Heikki.

Saimatec Engineering Oy on laite- ja järjestelmätoimittaja paperia ja kartonkia valmistavalle teollisuudelle. Yhtiön päätuotteet koostuvat kuljetinlaitteista ja pakkauskoneista, joilla käsitellään paperi- ja kartonkirullia tehtaan sisäisesti. Järjestelmät ovat useimmiten täysautomaattisia ja voivat olla hyvinkin laajoja, sisältäen satoja metrejä kuljettimia ja erilaisia muita laitteita tuotantolinjalta varastoon asti. Yhtiö on toiminut vuodesta 1981 lähtien, ja on koko olemassaolonsa ajan keskittynyt rullankäsittelyn kehittämiseen ja automatisoimiseen. Tällä alalla Saimatec on yksi pioneereja maailmanlaajuisestikin.

Yhtiö toimii Savonlinnasta käsin kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä toimitusprojekteja on mm. Suomeen, Venäjälle ja Kiinaan. Saimatecin tuotteet suunnitellaan ja projektit hoidetaan omalla henkilökunnalla Suomessa. Suunnittelu tapahtuu täysin kolmiulotteisesti nykyaikaisella suunnittelujärjestelmällä. Tuotteiden valmistus ja kokoonpano tapahtuvat joko omalla konepajalla tai yhteistyökumppaneiden toimesta lähempänä loppuasiakasta, tilanteesta riippuen. Projektien toteutuksessa Saimatecilla on joka tapauksessa laaja verkosto yhteistyökumppaneita ja pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. Saimatecin oma organisaatio sisältäen myös konepajayhtiö Ässätekniikka Oy:n työllistää noin 40 henkilöä.