Viimeisen noin viiden vuoden aikana yritykset ovat siirtäneet it-palveluitaan voimakkaasti pilveen. Julkipilveä mainostettiin kustannustehokkaana ja pomminvarmana ratkaisuna yritysten it-ympäristön hallintaan. Halpuuden ja helppouden perässä pilveen siirtyneiden yritysten it-palveluja ulkoistettiin ja omien laitteiden määrää vähennettiin. Nyt kokemuksen kartuttua trendi näyttää kuitenkin olevan harkitsevampi, ja yritykset ovat palaamassa pari askelta taaksepäin miettimään, mikä on järkevää sijoittaa pilveen ja mikä kannattaa pitää omissa käsissä. Tämä ei tarkoita, että pilvi olisi menneen talven lumia, kuten ei edellä mainittu ryntäyskään tarkoittanut, että yrityksillä ei olisi enää lainkaan omia laitteita.

Yritykset hakevat nyt konesaliratkaisuissa paikkaansa jostakin pilven ja konkreettisten laitteiden välimaastosta, niin sanotuista hybridi-pilvi ratkaisuista. Siinä valikoidut työkuormat siirretään julkipilveen ja loput pidetään joko omassa hallinnassa tai mahdollisesti jonkin kotimaisen palveluntarjoajan hallinnassa. Hybridi-pilviratkaisuissa keskitetty hallinta on kaiken jalusta, sen avulla työkuormien siirtely eri pilvien välillä tapahtuu automaattisesti, jolloin voidaan aina päättää, mikä on optimaalisin paikka ajaa kutakin työkuormaa.

 

Hyperkonvergoitu konesali säästää resursseja


Hyperkonvergoidussa konesalissa on kyse ohjelmistolla ohjattavasta konesaliarkkitehtuurista, jota yrityksen tietohallinnon on helppo hallita. Integroitu kokonaisuus sisältää parhaimmillaan kaiken tarvittavan eli palvelimet, tallennuksen, varmistuksen, konesaliverkot ja virtualisointialustan. Se on kuin älypuhelin, jossa on samassa paketissa niin puhelin, kello, sosiaalisen median sovellukset sekä suoratoistopalvelut, joiden päivitykset voi ladata kätevästi kerralla yhtenä pakettina.

Esimerkiksi Dell EMC:n ja VMwaren kanssa yhteistyössä kehittämä hyperkonvergenssiratkaisu VxRail tarjoaa asiakkaalle vaivatonta elinkaarenhallintaa pitkälle automatisoitujen ylläpitotoimien ja hallittujen päivitysrutiinien avulla. VxRail on loppuasiakkaan kannalta ulkoistuksen ensimmäinen askel, koska päivitysten hallinta niin raudan kuin ohjelmistokerrostenkin osalta tuotetaan valmistajan toimesta.

VxRail sisältää valmiiksi vSAN Enterprise- ja vCenter-lisenssit, minkä lisäksi mukana tulee vRealize Log Insight, VxRail Manager ja ohjelmistoja datan suojaukseen. Saumaton yhteys Vmware-ympäristöön mahdollistaa konesalin tehokkaan suorituskyvyn. EMC VxRailin kaltaisten palveluiden avulla konesalin hallinta helpottuu huomattavasti, kun kaikkia resursseja hallitaan yhden käyttöliittymän kautta. Se myös säästää kustannuksia. Säästöjä kertyy ennen kaikkea konesalin helposta hallittavuudesta ja operoinnista, jolloin it-yksikön resursseja vapautuu muuhun käyttöön. Hyperkonvergoidun konesalin kapasiteettia voidaan myös nostaa kätevästi ilman käyttökatkoja ja sen avulla siirtyminen hybridipilvimaailmaan yksinkertaistuu.

 

Yhä useamman yrityksen ratkaisu

Yksi hyperkonvergoidun konesalin etu on sen suoritusvarmuus. Jos kaikki yrityksen laitteet ovat pilvipalvelussa saman piuhan takana, ei tarvita kuin yksi sähkökatko, ja koko firma on pimeänä. Esimerkiksi teollisuusyrityksessä se tarkoittaisi merkittäviä tulonmenetyksiä.

Tämä ymmärretään nykyään yhä useammassa yrityksessä, ja konesalien arkkitehtuurissa onkin tapahtumassa suuri muutos suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Tällä hetkellä hyperkonvergoituja konesaleja käyttävät erityisesti edistykselliset organisaatiot, mutta ennusteiden mukaan vuonna 2020 jopa nejäsosa konesaleista on hyperkonvergoituja. Ratkaisu tulee siis helpottamaan yhä useamman yrityksen it-ympäristön hallintaa ja säästämään resursseja.

Olisiko yrityksesi aika päivittää konesaliratkaisu ketterämpään? Kysy lisää konesaliratkaisuistamme!

 

Ota yhteyttä