Yhteiskuntavastuu ja ympäristö

Ympäristö on meille tärkeä

Pidämme huolta ympäristöstä ja olemme sitoutuneet omalta osaltamme sellaisen yhteiskunnan aikaansaamiseen, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen.  Liiketoiminnassa toteutamme Kyosei-yritysfilosofiaa, jonka tavoitteena on oman yrityksen menestyksen rinnalla huomioida ympäröivän maailman hyvinvoinnin edistäminen, yleisen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Käytämme toiminnassamme vain tarpeellisen määrän energiaa ja luonnonvaroja. Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 standardin vaatimusten mukaisesti maaliskuusta 2008 alkaen. 

Tutustu sertifikaattiin

Varmistaaksemme ympäristöasioiden hyvän hoidon ja kehityksen, toteutamme Marski Datassa seuraavia periaatteita:

  • Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
  • Suosimme hankinnoissa materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.
  • Parannamme henkilöstön ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta sekä kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.
  • Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista sekä kansainvälistä lainsäädäntöä ja paikallisia viranomaisohjeita.
  • Edistämme ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaikkea sellaista toimintaa, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.
  • Huolehdimme elinkaarensa loppuvaiheessa olevien kaikkien toimialaamme liittyvien tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.
  • Noudatamme toiminnassamme kestävän kehityksen ohjelmaa ja toteutamme siihen liittyviä toimenpiteitä.
  • Ylläpidämme läheisiä suhteita julkisen tahon edustajiin, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin sekä viestimme avoimesti ympäristöasioista.

       Armi Salo-Oksa
       Yrittäjä, toimitusjohtaja

Yhteiskuntavastuu on meille sydämen asia

Marski Data toteuttaa toiminnassaan laajalti yhteiskuntavastuuta tukemalla erilaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä, järjestöjä ja koulutusta. Lisäksi yhteiskuntavastuuta toteutetaan vastuullisella ympäristötoiminnalla.

Koulutuksen tukeminen: Marski Data on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toiminta-alueidensa koulutusorganisaatoiden kanssa, tarjoten mm. harjoittelupaikkoja, opinnäytetöiden aiheita, sekä vastavuoroisesti osallistumalla tarpeiden mukaan itse tarvittaviin täydennys- ja jatkokoulutuksiin. Useat harjoittelijat ovat jääneet tekemään työuraansa Marski Datalle, onnistuneen harjoittelun tuloksena.

Tuki erilaisille yhteisölle ja järjestöille: Maski Data on mukana mm. urheiluseurojen toiminnassa,  sponsoroiden esim. erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Lisäksi olemme tukeneet tapauskohtaisesti mm. lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin liittyvää työtä.