Marskidata on huomioitu Great Place to Work -tutkimuksessa kuudesti. Vuonna 2018 meidät valittiin keskisuurten organisaatioiden sarjassa koko Suomen 23. parhaaksi työpaikaksi. Tutkimuksessa pisteytetään työntekijöiden viihtyvyys sekä luottamus organisaation johtoon.

Kun Marskidata valittiin ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan parhaaksi työpaikaksi pienten organisaatioiden sarjassa, GPW Institute Finlandin toimitusjohtaja Panu Luukka kommentoi valintaa:

”Tutustuttuamme Marskidataan, sen johtamiskulttuuriin ja työntekijöiden kokemukseen organisaatiostaan työpaikkana olemme tulleet tulokseen, että Marskidataa johdetaan suurella sydämellä. Marskidatassa jokainen ihminen on mahdollistaja ja hänelle annetaan kaikkeen tekemiseen ei pelkästään eväät, vaan myös valtuutus. Siksi Marskidata on ansainnut paikkansa Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa.”

Emme pidä tutkimustuloksia itsestään selvinä, vaan haluamme jatkossakin varmistaa, että meillä viihdytään. Haluamme olla paras, joten annamme työntekijöillemme parasta ja haluamme marskilaisten olevan parhaita.

Uskomme siihen, että töissä hyvin viihtyvä henkilö antaa myös asiakkaille parempaa palvelua. Siksi pidämme huolen työntekijöistämme ja otamme jokaisen työntekijän huomioon tasa-arvoisesti. Palvelemme työntekijöidemme hyvinvointia esimerkiksi tukemalla liikuntaharrastuksia ja tarjoilemalla hedelmiä työpaikalla. Kannustamme työntekijöitämme opiskelemaan uusia taitoja, sillä uusi omaksuttu tietotaito palvelee henkilön itsensä lisäksi myös koko organisaatiota.

Työilmapiiriämme on kuvailtu rennoksi ja huumorisävytteiseksi. Ilmapiirin luovat kuitenkin ihmiset: arvostamme työntekijöidemme ammatillista osaamista, mutta keskeisintä on kuitenkin työntekijän sosiaalinen älykkyys. Viimeksi mainittu korostuu työssämme. Hyvän marskilaisen tunnistaa asiakaspalveluosaamisesta, yrittäjähenkisyydestä ja työhön heittäytymisestä.

Odotamme, että kukin työyhteisömme jäsen antaa aina kaikkensa, sillä jokaisen työpanos on aivan yhtä tärkeä. Sitoutumisen on kuitenkin tultava hänestä itsestään, sillä emme hengitä kenenkään niskaan.