Microsoft 365 ja Teamsin monet mahdollisuudet ovat muuttaneet työelämää merkittävästi. Ota kanssamme haltuun modernin työn kokonaisuus.

Modernin työn pelikirjassa kuvataan organisaatiossa tehtävän työn muutoksen hyödyt, viestintä- ja yhteistyövälineiden käyttötarkoitukset sekä yhteiset pelisäännöt ja odotukset.

Tarve Modernin työn pelikirjan täyttämiselle tulee arjesta. Pelkkä uusien teknologioiden käyttö ei ratkaise työn tekemiseen liittyviä haasteita. Tarvitaan pelisäännöt, joiden mukaan työyhteisössä toimitaan. Tämä ratkaistaan helposti yhdessä täytettävällä Modernin työ pelikirjalla, jonka avulla sekä osallistetaan ja sitoutetaan henkilökunta muutokseen, että mahdollistetaan valmis perehdytysmateriaali myös tuleville työntekijöille.

Modernin työn pelikirja-kokonaisuus sisältää:

  • 1-2 työpajaa muutoksen ohjaustiimille
  • 1-2 työpajaa henkilökunnalle (sis. kyselyt ja data)
  • Tarvittavat muutoskoulutukset ylläpitäjille (esim. Microsoft Teamsin muokkaus)
  • Pelikirjan täyttö asiakkaan brändiulkoasu sulauttaen
    • Muutoksen hyödyt
    • Viestintä- ja yhteistyövälineiden määrittelyt ja käyttötarkoitukset
    • Yhteiset pelisäännöt ja odotukset

Järjestämme myös modernin työn koulutuksia ja työpajoja. Ole marskilaisiin yhteydessä myös kun tarvitset matalan kynnyksen asiantuntijatukea Microsoft 365:n tiimoilta.