EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR tuo yrityksille ja organisaatioille monenlaisia kysymyksiä ratkaistavaksi. Miten karsimme tietosuojariskit esimerkiksi tulostusympäristöistä, kun 24 % tietovuodoista liittyy paperiasiakirjoihin? Marskilla tunnemme ja tunnistamme asiakkaidemme haasteet ja autamme ratkomaan ne.

GDPR-webinaarit

Marskidata on järjestänyt useita GDPR:ään liittyviä webinaareja ja voit tilata käyttöösi Marskin GDPR-materiaalit.

Tietosuojakartoitus

Marskidatan Tietosuojakartoituksella tunnistetaan organisaation henkilötietojen kriittiset elementit. Samalla käydään läpi tietosuojan kannalta oleelliset käytännöt ja toimintamallit sekä saadaan kokonaiskuva nykytilanteesta ja siitä, mitä on syytä huomioida tulevaisuudessa. Kehitysehdotuksissa listataan asiat, joihin on syytä kiinnittää huomioita ja tarjotaan valmiita teknisiä ratkaisuja aina kun mahdollista.

Tietosuojakartoitus tehdään yhteistyössä yritysjohdon, henkilöstö- ja IT-osaston kanssa.

Mikä EU:n tietosuoja-asetus?

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu voimaan 25.5.2018 sillä aiempi, vuoden 1995 henkilötietodirektiivi ei enää vastaa digitalisaation tuomiin riskeihin henkilötietojen käsittelyssä. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä yli 1,5 miljardin ihmisen tietoja on joutunut vääriin käsiin. On siis korkea aika tehdä asialle jotain!

GDPR kannattaa ottaa vakavasti myös taloudellisista syistä: asetuksen noudattamatta jättäminen johtaa sanktioihin, joiden enimmäissuuruus on 4 %:a yrityksen edeltävän tilikauden liikevaihdosta.