Tulostin


Tulostamisen helppoutta kiireisiin toimistoihin, huomispäivän ratkaisuilla

Ulkoista tulostushuolesi Marski Datalle. Tulostamisen palvelumme ovat suunniteltu siten, että yrityksesi ei tarvitse kuluttaa omia henkilöresurssejaan tulostusasioista huolehtien. Hyvin suunnitellulla ja oikein mitoitetulla tulostamisen kokonaisuudella pystytään hallitsemaan kustannuksia, tehostamaan työnkulkuja, parantamaan tietoturvaa sekä minimoimaan ympäristövaikutukset.


Kustannustenhallinta

Tiesitkö, että tulostuksen näkyvät kustannukset, kuten laitteisto, kulutustarvikkeet ja huolto muodostavat vain noin 20 % tulostuksen kokonaiskustannuksista?  Muista kuluista puhuttaessa käytetään yleisesti termiä tulostuksen piilokustannukset, joita ovat esimerkiksi tekninen tuki, asiakirjatuotannon kulut sekä asiakirjojen hallinnasta aiheutuvat kulut.

Kun hankit tulostuksen hallintapalvelun, käymme kanssasi läpi, miten paljon kustannuksia tulostuksesta muodostuu yrityksellesi ja kuinka ne jakautuvat.  Tietoihin perustuen suunnittelemme optimoidun ja hallitun tulostusratkaisun, joka tehostaa toimintaa ja pienentää kustannuksia. Tulostuksen hallintapalveluilla voidaan tulostuskustannuksissa säästää jopa 30 %.


Marski Data Tulostus


Tehokkaat työnkulut

Asiakkaan tarpeisiin optimoitu laitekanta, kattavat lisäpalvelut sekä valmis yhteys sähköiseen tiedonhallintapalveluumme ovat ratkaisumme laadun perusta.

Tutkimuksen* mukaan työntekijöiden työajasta noin 36 % kuluu eri järjestelmissä sijaitsevien tietojen etsimiseen ja yhdistämiseen. Yksilöllinen käyttäjäkokemus, mobiilityönkulkujen tuki, tehokkaat skannaustoiminnot, sisäänrakennetut älykkäät toiminnot ja asiakirjan laadinnan ja hallinnan toiminnot tehostavat tiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä ja parantavat tuottavuutta.

*Whitepaper – Bridging the Information Worker Productivity Gap, Unlocking the Hidden Value of Information 2014, David Schubmehl ja Dan Vesset


Canon-logo


Kysy lisää asiantuntijoiltamme   » ota yhteyttäTietoturva

Tulostusympäristössä liikkuu jatkuvasti luottamuksellista tietoa, joten sen tietoturvasta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Yleisimmät riskit toimiston tietoturvaan liittyen ovat:

1. Tulostusympäristön tietoturva, verkon tietoturva
2. Toimistoteknologian tietoturva
3. Käyttäjien tunnistautuminen tulostinlaitteelle
4. Turvallinen tulostusteknologia
5. Dokumenttien suojaaminen elinkaaren joka vaiheessa
6. Datan hallinta laitteessa koko laitteen elinkaaren ajan
7. Tiedon sijainti tulostusympäristössä
8. Tietovuotojen ehkäisy myös dokumenttitasolla

Marski Datan tarjoamat Canonin monikerroksiset tietoturvaratkaisut auttavat suojaamaan laitteelle tallennetut ja sille siirrettävät arkaluontoiset tiedot tehokkaasti.

Nyt onkin oikea aika varmistaa yrityksesi tietoturvallinen tulostaminen, sillä toukokuussa 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR velvoittaa yrityksiä käsittelemään luottamuksellisia tietoja asetuksen mukaisesti ja tietovuodon sattuessa ilmoittamaan siitä valvovalle taholle sekä loukkausta koskevalle henkilölle. Asetuksen noudattamatta jättäminen johtaa sanktioihin. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä yli 1,5 miljardin ihmisen tietoja on joutunut vääriin käsiin ja että 24 % tietovuodoista liittyy paperiasiakirjoihin.*

Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä

* IDC FutureScape: Worldwide IT Security Products and Services 2016 Prediction & Beazley plc, 2014


Tulostimeen  kirjautuminen


Ekologisuus

Haluamme Marski Datalla varmistaa ympäristöasioiden hyvän hoidon ja kehityksen. Canonin tuotteet ovat energiatehokkaita ja usein niiden valmistuksessa käytetään kierrätettyjä materiaaleja.  Jo tuotteen suunnitteluvaiheessa huomioidaan tuotteiden uudelleenkäyttö sekä kierrätys, jonka avulla säästyy luonnovaroja.

Kaksi kolmasosaa tuotteen elinkaaren hiilidioksidipäästöistä syntyy sen käytöstä sekä tavarantoimittajilta hankituista raaka-aineista ja osista. Räätälöityjen hallittujen tulostuspalvelujen käyttöönotto alentaa keskimäärin 60 % hiilidioksidipäästöjä.*

*CXO’s guide to MPS Photizo Group, 2014

Ympäristö-logoKysy lisää asiantuntijoiltamme   » ota yhteyttä