Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Ennakoiva huolto tuo yritykselle säästöjä, kun se on optimoitu oikein yrityksen tarpeisiin. Ennakoivalla huollolla tarkoitetaan sitä, että laitetta huolletaan ja sen toimivuutta ylläpidetään jatkuvasti, eikä vasta sitten, kun ilmenee ongelmia.  Ennakoivan huollon avulla lisätään työturvallisuutta, sekä työn tehokkuutta. Sen avulla helpottuu myös resurssiensuunnittelu, kun tiedetään jo etukäteen, milloin huoltotyön aikainen käyttökatkos tulee, ja arvio käyttökatkon pituudesta on tarkempi kuin ennakoimattomassa tilanteessa.

Ennakoivan huollon hyödyt

Ennakoivalla huollolla voidaan varmistaa laitteen jatkuva toimivuus, sekä ennakoida, milloin laitteeseen on mahdollisesti tulossa käyttökatko. Näin ollen siihen voidaan varautua. Ennakoivan huollon perimmäisenä tarkoituksena onkin pitää tuotanto käynnissä ilman, että siihen tulee pidempiä suunnittelemattomia katkoksia. Kun ennakoiva huolto on hallussa, työn tekeminen toimivilla laitteilla on mukavaa, eikä tuotantokatkokset aiheuta yritykselle kohtuuttoman suuria ja turhia kuluja.

Suuremmissa teollisuuden laitoksissa ennakoiva huolto on osana työturvallisuutta. Kun tehtaassa hajoaa laite kesken tuotantotyön, voi siitä syntyä vaaratilanne, jossa tuotos, terveys tai jopa ihmishenki voi olla uhattuna. Mutta entä sitten, jos tehtaan tai muun toimintaympäristön monitoimilaite tai tulostin päättää yhtäkkiä rikkoutua?

Tulostin ei rikkoutuessaan syö kättä mennessään, mutta ei se syö myöskään paperia tai ota vastaan tulostustöitä. Tämä puolestaan aiheuttaa turhan keskeytyksen työnteossa, josta aiheutuu ennakoimattomia kuluja. Kuinka tulostinlaitteita seurataan, kun kukaan ei ole jatkuvasti paikan päällä tarkastamassa laitteita?

Monitoripalvelu

Meidän tulostuspalveluihimme kuuluu mukaan monitoripalelu. Teidän laitteenne liitetään asiakaskohtaiseen valvontaympäristöön, josta laite lähettää meille automaattisesti dataa ja päivitystietoja.

Mitä hyötyjä yritykselle on monitoripalvelusta ennakoivan huollon kannalta?

Automaattiset värilähetykset

Saamme laitteelta muun muassa tarviketiedot, joiden avulla teille voidaan tilata värejä automaattisesti, niiden ollessa vähissä. Automaattisella värien tilauksella vältytään tilanteelta, jossa tulostustyö keskeytyy, kun laitteesta loppuu värit kesken kaiken.

Ennakoitu kuluvien osien huolto

Väritilanteen seuraamisen lisäksi, me keräämme sopimuslaitteiltanne kuluvien osien käyttömäärät. Käyttömäärällä tarkoitetaan sitä, että kuinka monta työtä kukin osa voi tehdä ennen kuin riski ongelmatilanteelle tai rikkoutumiselle kasvaa niin suureksi, että on parempi vaihtaa osa. Kun käyttömäärät tulevat kuluvilla osilla vastaan, voidaan jo ennakoivasti tarttua kiinni tuleviin ongelmiin.

Seuraamalla laitteen käyttöä, osien kulumista ja huollon tarvetta ennakoivasti, voidaan laite huoltaa asianmukaisesti ajallaan ja näin pitää huoli siitä, että kaikki toimii kuten pitääkin. Kun joku tärkeä dokumentti on ensi kerralla tarkoitus saada tulostimelta ulos, niin paperi ei ole solmussa laitteen sisällä ja kaikki varoitustekstit pompi näytöllä.

Vikakoodien seuranta odottamattomissa tilanteissa

Ennakoivalla huollolla voidaan varautua odotettavissa oleviin ongelmatilanteisiin, jonka lisäksi monitoripalvelu tulee käteväksi myös odottamattomien vikatilanteiden ilmentyessä. Jos ja kun tulee odottamaton vikatilanne, monitoripalvelua toimii myös kätevänä työkaluna vikakoodien seurannassa. Palvelun avulla asiakkaalle ei tarvitse tehdä monimutkaista kysymyspatteristoa ennen huoltoa, vaan voimme tehdä Marski Datalla vikadiagnoosin jo suurimmalta osin monitorilta saatavan tiedon perusteella.

Päivitykset

Ennakoivaan huoltoon kuuluu myös hallintaohjelmistojen ja laiteohjelmistojen päivitykset. Meidän ylläpitämillämme laitteille kuuluu automaattinen, aikataulutettu laiteohjelmistopäivitys. Tulostimemme ja monitoimilaitteemme tarkastavat ajastetusti viimeisimmät laiteohjelmistonsa ja päivittävät itsensä aikataulun mukaisesti. Aikataulut sovitaan teille sopivaksi ajankohdaksi, jotta automaattiset laiteohjelmistopäivitykset eivät häiritse teidän tuotantoanne.

Asiantuntijamme seuraa myös aktiivisesti tulostuksenhallintaohjelmistojen sekä ohjelmistojen käyttöympäristön päivityksiä. Oli kyse sitten pilvipohjaisista ratkaisuista tai teidän paikallisista palvelimistanne. Asiantuntijamme ottavat teihin yhteyttä, kun hallintaohjelmistoon tai niiden käyttöympäristöön tulee päivityksiä, ja sopivat teille sopivan ajankohdan päivityksille. Näin ylläpidetään tietoturvallista käyttöä tulostuksenhallintaohjelmistoillenne sekä varmistetaan, että käyttöympäristöt ovat käyttökelpoisessa kunnossa jatkuvasti.

Ylläpidetäänkö teidän tulostus- ja monitoimilaitteitanne asianmukaisesti? Ota rohkeasti meihin yhteyttä. Meidän myyntitiimimme löytää varmasti teillekin sopivan ylläpitomallin tulostuslaitteillenne.

Me Marskidatalla työskentelemme modernin tulostamisen ja palvelevan tietotekniikan parissa ja tulostaminen on kuulunut palvelutarjontaamme aina. Marskidatan kumppanina toimii kansainvälisesti tunnettu Canon, jonka tulostuslaitteita tarjoamme asiakkaillemme, oli kyseessä sitten yhden henkilön toimisto tai vaikka painotalo.

Tarjonnastamme löydät yrityksesi:

Mikä on Canon uniFLOW?

Canon uniFLOW on yrityksen tiloihin asennettava integroitava ohjelmistoratkaisu, jolla yritys voi hallita keskitetysti kaikkia tulostus- ja skannaustyönkulkujaan ja -laitteitaan. Meillä Marskidatalla on laajasti kokemusta myös suuremmista tulostusympäristöistä, kuten kaupungeista, kouluista ja sairaanhoitopiireistä. Tällaisiin suurempiin tulostusympäristöihin liitetään nykyisin usein turvatulostusjärjestelmä uniFLOW, joka tukee nykyaikaista tietoturvallista tulostamista.

Mitkä ovat uniFLOW-järjestelmän hyödyt?

Intuitiivinen uniFLOW vapauttaa organisaatiosi turhista tulostus- ja skannausrajoituksista sekä skaalautuu liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Jos puolestaan etsit pilvipohjaista ratkaisua, niin silloin ratkaisumme on pilvipohjainen uniFLOW Online, joka pienentää IT-investointien ja resurssien tarvetta sekä mahdollistaa edistyksellisen tulostuksenhallinnan ja mobiilitulostuksen.

Mitä on arvotulostaminen?

Arvotulostaminen on sitä, että printti on nykyisin jotain millä erottautua. Se on koskettava ja mieleen jäävä viesti, jolla saadaan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja myyntiä. Arvotulostamisesta puhumme silloin, kun tarjoamme laadukkaita, arvokkaalle papereille tuotettuja printtejä.

Nykyään käsittelemme niin paljon digitaalista materiaalia, että arvokkaasta printtituotteesta on tullut huomiota herättävä ja erikoinen asia. On arvokasta ojentaa asiakkaalle laadukkaalle materiaalille ja hyvällä tulostuslaadulla toteutettu materiaali tai tarjous.

Viesti paperilla on aina tehokkaampi, sillä laadukkaalla tulosteella:

Marskidatan tulostus- eli printtiosaajat

Printtipuolen monipuolistumisen ja kehittymisen johdosta myös marskilaisten osaamisen jatkuva kehittäminen on erityisen tärkeää. Näin turvaamme asiakkaidemme tulostus- ja skannausratkaisuiden toiminnan ympäristöstä riippumatta.

Marskidata tulostamisen HelpDesk

Marskidatan System Specialisteilta vaaditaankin moniosaamista, mm:

Meillä Marskidatalla System Specialistiemme ammattitaito on huippuluokka. Marskidatalla kehittämme jatkuvasti asiantuntijoidemme ammattitaitoa kouluttamalla marskilaisia yrityksen sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

”System Specialistimme huoltavat asiakkaan tulostusympäristön, niin pienistä toimistotulostimista suuriin ammattitulostusratkaisuihin ja kaiken siltä väliltä.”

Marskidatan HelpDesk tulostusasiakkaillemme

Asiakkaidemme tyytyväisyyden takaamiseksi Marskidatalla on oma tulostamiseen keskittynyt HelpDesk, joka palvelee sopimusasiakkaitamme.

Digitalisaation mukana tulostuslaitteet ovat kehittyneet ja osaavat kertoa itse mahdollisista väritilauksista tai ongelmista kuten paperitukoksista, jolloin palveleva henkilökuntamme pystyy reagoimaan laiteongelmiin välittömästi. Nykyisillä etähallinta- sekä etäyhteyksillä asiantuntijamme saavat suoran yhteyden asiakkaidemme laitteisiin, jolloin ongelmia saadaan ratkaistua pikaisesti, ilman käyntiä asiakkaan luona.

”Etäyhteyksillä toimiminen tukee Marskidatan ympäristöpolitiikkaa (ISO 14001), jolloin ympäristökuormitus jää pieneksi.”

Hyödyntämällä Marskidatan HelpDesk:n palveluita yrityksesi saa:

Marskidatan HelpDesk

Marskidatan asiantuntijat huolehtivat asiakkaidemme tulostusympäristön ylläpidosta kokonaisvaltaisesti, jolloin asiakkaamme voivat jättää tulostusympäristönsä Marskidatan vastuulle ja keskittyä itse omaan ydinosaamiseensa.

Muistathan siis, että Marskidatalta löytyy ratkaisut ja palvelut kotitoimistosta, aina pörssiyhtiöiden tulostusratkaisuihin.

Marskidatan printtiosaajat tavoitat seuraavasti:

 

Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot

SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down