Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi
Marski Data Konserni
Marski Data Oy 3009111-8
Marski Data Oy Joensuu 2516379-7
Marski Data Oy Mikkeli 2516375-4
Marski Data Oy Savonlinna 2516382-6

Osoite
Vuorikatu 7, 50100 MIKKELI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
015-320600

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Emmi Eronen
Osoite
Vuorikatu 7, 50100 MIKKELI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
emmi.eronen@marskidata.fi

Rekisterin nimi

Marski Data konsernin sidosryhmätietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a) Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito.
b) Marski Data konsernin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja
laskutus.
c) Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen.
d) Markkina- ja muut tutkimukset.
e) Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.
Rekisteröidyn oikeudet:

Käsittelyperusteena lakisääteiset velvoitteet:
• oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
• oikeus saada pääsy tietoihin
• oikeus oikaista tietoja
• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
• oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta


Käsittelyperusteena rekisteröidyn suostumus:
• oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
• oikeus saada pääsy tietoihin
• oikeus oikaista tietoja
• oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
• yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan

Rekisterin tietosisältö

a) Yritystiedot:
-yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilötstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat.

b) Henkilötiedot:
– etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot.

c) Markkinointikiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

a) Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla).
b) Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
c) Bisnode b-to-b -yritysrekisteri, Suomen Asiakastieto.
d) Marski Data konsernin työntekijöiden lisäämät kontaktit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

a. Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.
b. Marski Data Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

a. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Markkinointiviestintä

a. Personoitu markkinointiviestintä 
tarkoittaa sitä, että Marskidatalla on oikeus seurata asiakkaan tekemiä toimintoja Marskidatan markkinointikanavissa, ja tämän perusteella tarjota asiakkaalle persoonallisempia viestejä ja kohdennetumpaa markkinointia. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle häntä kiinnostavaa sisältöä.
Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down