Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi
Marski Data Oy

Osoite
Vuorikatu 7, 50100 MIKKELI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
015-320600

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Emmi Eronen
Osoite
Vuorikatu 7, 50100 MIKKELI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
emmi.eronen@marskidata.fi

Rekisterin nimi

Marski Data -konsernin sidosryhmärekisteri

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään:
-Asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon
-Marski Data -konsernin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, myyntiin, hallintaan, toteutukseen ja laskutukseen
-Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettämiseen
-Markkina- ja muiden vastaavien tutkimusten tekemiseen
-Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

Tietosisältö

Käsiteltävä tietoaineisto

Asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen käsitellään seuraavia tietoja: 
-Nimi
-Yritys, jossa työskentelee
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Tehtävä yrityksessä
-Asiakkaalta saadut tiedot
-Asiakassuhdetta koskevat tiedot
-Muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot

Käsiteltävän tietoaineiston tietolähteet

Tiedot kerätään seuraavilla tavoilla: 
-Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)
-Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
-Bisnode b-to-b yritysrekisteri, Suomen Asiakastieto
-Marski Data -konsernin työntekijöiden lisäämät kontaktit

Henkilötietojen säilytysaika

Marskidata säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista tietojen käsittelyn 
perusteen tai tarkoituksen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen tietosuojalain mukaisesti. 

Tietojen käsittely

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät: Marskidata ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja palvelusta.
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin: Rekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi: Marskidata ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia ilman asiakkaan erillistä lupaa. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus: 
-Saada tietää, käsitteleekö Marskidata häntä koskevia henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
-Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
-Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todeta henkilöllisyytenne. 
Ilmoitamme henkilölle, mikäli emme pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan tietoja, joiden säilyttämiseen 
Marskidatalla on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Näitä ovat mm. kirjanpitolaki. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Marskidata oikaisee kohtuullisessa ajassa rekisteröityä koskevat epätarkat tai 
virheelliset henkilötiedot. Pyyntö oikaisusta tulee osoittaa Marskidatalle ensimmäisen sivun yhteystietojen mukaisesti. 

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö tai palvelut muuttuvat. 
Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot

SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down