Rekisterinpitäjä

Nimi
Marski Data Konserni
Marski Data Oy 3009111-8
Marski Data Oy Joensuu 2516379-7
Marski Data Oy Mikkeli 2516375-4
Marski Data Oy Savonlinna 2516382-6

Osoite
Vuorikatu 7, 50100 MIKKELI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
015-320600

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Emmi Eronen
Osoite
Vuorikatu 7, 50100 MIKKELI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
emmi.eronen@marskidata.fi

Rekisterin nimi

Marski Data konsernin sidosryhmätietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a) Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito.
b) Marski Data konsernin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja
laskutus.
c) Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen.
d) Markkina- ja muut tutkimukset.
e) Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

a) Yritystiedot:
-yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilötstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat.

b) Henkilötiedot:
– etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot.

c) Markkinointikiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

a) Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla).
b) Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
c) Bisnode b-to-b -yritysrekisteri, Suomen Asiakastieto.
d) Marski Data konsernin työntekijöiden lisäämät kontaktit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

a. Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.
b. Marski Data Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

a. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.