Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Mastsystem hankki Marskidatalta laajasti IT-ratkaisuja

Amerikkalaisomisteinen Mastsystem tarjoaa teleskooppisia mastojärjestelmiä, pääosin puolustuskäyttöön. Yrityksen toiminta on hyvin globaalia ja sen Joensuun läheisyydessä sijaitsevassa yrityksessä työskentelee noin 30 henkilöä. Mastsystemillä ei ole omaa IT-henkilöstöä, joten ulkoistettu IT-kumppani on oleellisessa roolissa liiketoiminnan tukemisessa.

Kun Mastsystemin edellinen yhteistyökumppani lopetti toimintansa Joensuussa, yritys valitsi Marskidatan uudeksi IT-palveluiden toimittajakseen. Tänä päivänä Marskidata tarjoaa Mastsystemille kokonaisvaltaisen skaalan IT-ratkaisuja, sekä jatkuvina tukipalveluina että erillisinä projektitöinä.

Palveluita hyödynnettiin päivittäisestä IT-tuesta aina koulutuksiin ja Teamsin käyttöönottoon

Mastsystem ja Marskidata ovat lyhyessä ajassa saaneet paljon aikaiseksi yhteisvoimin. Parin vuoden yhteistyön aikana yritykset ovat rakentaneet Mastsystemille kattavan IT-kokonaisuuden, uusineet laitteita ja järjestäneet esimerkiksi tietoturvakoulutuksen.

Osana uudistuksia toteutettiin Microsoft Teamsin ja SharePointin käyttöönottoprojekti sekä intranetin kehityshanke. Kehityshankkeessa Marskidata sai tuoda esiin ydinosaamistaan ja projektin sujuva, systemaattinen eteneminen saakin Mastsystemin toimitusjohtaja Heikki Miettiseltä kiitosta.

– Intraan ja Teamsiin liittyvät projektit olivat erittäin hyvin johdettuja, Miettinen kertoo.

Kriittisimmäksi palveluksi Miettinen nimeää kuitenkin päivittäisen IT-tuen. Marskidatan vastuulla on myös mm. järjestelmien ylläpito ja valvonta, työasemien ja Microsoft 365 -lisenssien hallinta.


"Intraan ja Teamsiin liittyvät projektit olivat erittäin hyvin johdettuja."

Paikallinen läsnäolo oli tärkeä valintakriteeri

IT-kumppanin vaihdossa uuden kumppanin mahdollisuus lähityöhön oli tärkeää ja siksi paikallinen läsnäolo oli eräs valintakriteereistä.

Marskidatan tekninen tukihenkilö käykin viikoittain paikan päällä Mastsystemin tehtaalla Joensuussa. IT-tukihenkilö vastaa mm. laitteiden päivityksistä sekä ratkoo erilaisia ongelmatilanteita jos niitä on ilmennyt. Lisäksi tehdään runsaasti etätyötä.


Yhteistyö Marskidatan kanssa on sujunut hyvin ja joustavasti: IT-tukihenkilö on erityisen ammattitaitoinen ja saan asiakaspalvelua juuri silloin kun sille on tarvetta.

– Kun IT-tuki toimii aukottomasti, se helpottaa arkea ja mahdollistaa tietoturvallisen työskentelyn. Häiriöitä on ollut todella vähän, toteaa Miettinen.

Avainhenkilöiden palvelualttius ja ratkaisujen selkeä tuotteistus saavat kiitosta

Mastsystem luottaa myös Marskidatan kykyyn tarjota valmiiksi mietittyjä konsepteja. Kokonaisvaltaisen palvelutarjoaman lisäksi johdonmukainen ja asiakaslähtöinen toiminta on tehnyt Marskidatasta arvostetun kumppanin.

– Arvostan sitä, että heidän palvelutarjontansa on hyvin tuotteistettu, Miettinen kuvailee.

– Kun tarvitaan jotain uutta, Marskidatalla on siihen jo valmis konsepti olemassa eikä meidän tarvitse lähteä miettimään lähestymistä alusta asti itse.

– Olen erityisen tyytyväinen Marskidatan avainhenkilöiden osaamiseen ja palvelualttiuteen. Suosittelen Marskidataa juuri näistä syistä johtuen: kyseessä on osaava ja luotettava toimija, Miettinen kertoo.

Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot

SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down