Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Marskidatan asiakkaisiin kuuluu laaja-alaisesti erilaisia yrityksiä, joita yhdistää ainakin yksi asia. Arvaatko mikä? Näiden yritysten työtavat ja tarpeet kehittyvät hurjalla vauhdilla ja samalla mekin. Panostamme henkilöstöömme ja asiantuntijuuteen alallamme. Digitaalisuuden myötä ihan kaikkeen tarvitaan koneita, tietoturvaa ja hyvä kumppani ratkomaan IT-ongelmia, kun sellaisia ilmenee. Ja mielellään sellainen, jonka kanssa on vaivatonta ja helppoa asioida. Palvelumme koostuvat kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat IT- kumppanina toimiminen, tulostusratkaisut ja erilaiset modernin työn ratkaisut. Olemme kokonaisvaltainen palvelutarjoaja kaikkiin yrityksesi IT-ratkaisuihin ja meidän missionamme on valjastaa teknologiset ratkaisut tukemaan jokaisen inhimillisiä vahvuuksia.

IT-kumppani aina apunasi

IT-kumppanina tuotamme erilaisia ratkaisuja ja palveluita helpottamaan työntekijöiden arkea. Näitä palveluita ovat muun muassa Marskidatan Service Desk ja muut IT-tukipalvelut. Marski DMA -palvelu huolehtii tärkeimmät työvälineesi käyttövalmiina ja virusturvattuina – älypuhelimet, tabletit, pöytäkoneet ja läppärit maailman suosituimmilta valmistajilta. Emme pelkästään toimita laitteita, vaan huolehdimme myös niiden käyttöönotosta, hallinnasta, asennuksesta ja päivityksistä.

Teemme erilaisia tietoturvakartoituksia ja -testejä, joiden tarkoituksena on tuoda esiin puutteita, jotta ne voidaan ratkaista ennen niiden ilmenemistä ikävillä tavoilla, mutta myös opastamme ja koulutamme työntekijöitänne, jotta inhimilliset erehdykset minimoidaan. Oikeaoppinen suojautuminen laitteissa ja Microsoft 365 -ohjelmissa on tärkeää olla kunnossa, mutta työntekijöiden osaaminen korostuu yhä enemmän. Tietoturvapalvelumme ovat kysyttyjä nyt, kun kyberturvallisuus puhuttaa laajasti. Tutustu nettisivuilta palveluihimme IT-kumppani - Marskidata ja Lakan Betonin kokemuksiin Microsoft 365 Health Checkistä: Lakan Betoni sai tietoturvan kehityssuunnitelman Health Checkin myötä - Marskidata Palvelutarjontamme on laaja ja Marskidatan asiantuntijat auttavat ITC-ratkaisujen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä aina ympäristösi ja tilanteesi huomioiden.

Yrityksen kyberturvallisuuden tila?

Kyberturvallisuuden saralla NIS2-direktiivi ("The Directive on Security of Network and Information Systems", suomeksi verkko- ja tietoturvadirektiivi) on ajankohtainen kaikilla kriittisillä toimialoilla. Sen soveltaminen alkaa Suomessa virallisesti 18.10.2024. Olemme halunneet tuoda NIS2 -direktiiviin koskevia asioita selkeään ja ymmärrettävään muotoon ja mikäli aihe kiinnostaa sinua tutustu sivuumme: Oletko valmis NIS2-direktiiviin? - Marskidata. Mikäli direktiivi koskettaa yritystäsi, voimme kartoittaa kyberturvallisuuden nykytilan ja autamme sinua. Ota yhteyttä rohkeasti myyntiimme: myynti@marskidata.fi.

Ajankäytön tehostaminen työssä

Toteutamme myös SharePoint-projekteja, joiden paras anti on yhtenäinen näkymä työntekijän kannalta tärkeiden tietojen löytämiseen ja käyttöön. Näkymä, missä voidaan opastaa ja tiedottaa sisäisesti tärkeistä asioista ja jakaa tietoa kaikille yritysten työntekijöille. SharePoint-dokumenttien hallinnassa selviä hyötyjä ovat muun muassa:

Automaatioiden avulla tehostetaan prosesseja korvaamalla manuaalisia työsuoritteita automaation avulla.  Esimerkiksi paperinen lomake korvataan Forms-lomakkeella, automaatio siirtää tiedot lomakkeelta haluttuun paikkaan käsiteltävään muotoon ja lähettää ilmoituksen käsittelijöille. Automaatiot ovat ihan loisto juttu, mikä säästää työaikaa ja vaivaa!

Tutustu nettisivuilta palveluihimme Moderni työ - Marskidata ja Xamkin matkaan kohti entistä sujuvampia työpäiviä: Xamk – kohti entistä sujuvampia työpäiviä - Marskidata.

Olemassa olevat lisenssit paremmin käyttöön

Suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä on käytössä Microsoft 365. Kuitenkin monessa yrityksessä on se tilanne, että Microsoftin lisenssejä ei käytetä kaikessa laajuudessaan. Toki Teams, Outlook, Word ja Excel ovat päivittäisessä käytössä, mutta oletko sinä käyttänyt esimerkiksi Microsoft Planneria tai Microsoft Formsia? Näiden avulla muun muassa tehostat omien tehtävien hallintaa, jaat tehtäviä helposti tiimisi kesken ja teet näppäriä kyselyitä.

Käytössä olevien Microsoft-ohjelmien käyttöä kannattaa tarkastella. Monet yritykset ovat tehostaneet toimintaansa pelkän Teamsin rakenteen uudelleen suunnittelulla. Teams on erityisesti etätyön kautta monelle tuttu työkalu, yrityksissä on saatettu ottaa käyttöön se jo vuosia sitten. Sen jälkeen sinne on ilmestynyt lukematon määrä tiimejä ja kanavia, ja kukaan ei tiedä mihin tiimiin/kanavaan asiasta pitäisi kirjoittaa. Jossain vaiheessa on hyvä istua alas ja käydä nykyinen rakenne läpi ja suunnitella uusi, joka tukee yrityksen nykyistä toimintaa.

Kun puhutaan työn tehostamisesta ja modernista työstä, voidaan todeta, että suomenkielinen Copilot on jo julkaistu vappuna 2024 ja tämä tuo aivan uutta draivia työntekoon. Jos aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu kollegani Emmin blogeihin Copilot Microsoft 365 – kuinka ottaa tekoäly tehokkaasti käyttöön, osa 1 - Marskidata ja Copilot Microsoft 365 – kuinka ottaa tekoäly tehokkaasti käyttöön, osa 2 - Marskidata.

Kun tulostus on oltava vaivatonta

Tulostusratkaisuissamme korostuu erityisesti kustannustehokkuus ja vaivattomuus asiakkaalle, kun sinulle tärkeintä on, että homma toimii, eikä sinun tarvitse kantaa huolta siitä toimiiko laite vai ei. Marskidatalta saat täydellisen ylläpidon rajattomalla käytöllä, etävalvonnalla ja niin, että me huolehdimme varaosista, väriaineista sekä huoltotöistä. Sinulle jää tehtäväksi vain antaa tulostimen rokata, kun työ sitä vaatii!

Tutustu nettisivuilta palveluihimme Tulostusratkaisut - Marskidata ja Kiinteistömaailma Savonlinnan kokemuksiin.

Mikä tekee meistä sitten hyvän tyypin?

Marskidata on suomalainen, 40-vuotias perheyritys. Meidän mielestämme hyvän tyypin tekee hyvä työyhteisö ja mielenkiintoiset työtehtävät. Meillä panostetaan työntekijöihin, tuetaan kouluttautumista ja panostetaan viihtyvyyteen. Meillä on motivoitunut asiantuntijajoukko, jolla on kova draivi päällä! Haluamme kertoa asiakkaillemme alan tuoreimmista uutisista ja toimia luotettavana IT-kumppanina asiakkaidemme rinnalla. Haluamme, että meidän kanssamme on vaivatonta ja helppoa asioida. Kotimaisena yrityksenä tavoitat meidän aina puhelimitse automaattisten vastaajien sijaan. Meillä toimitaan neljän keskeisen arvot mukaan: avoimuus, arvostus, laadukkuus ja luotettavuus. Tutustu lisää toimintatapoihimme Marski -Tapa toimia -ohjeemme myötä.

Meidän asiakkaamme ovat supermukavia – voisitko kuvitella itsesi mukaan joukkoon?
Marskidatan asiakkaita ovat:

Meille jokainen asiakas on tärkeä. Ota yhteyttä myynti@marskidata.fi, niin pidetään huolta teidänkin työntekonne draivista!

Moni on kuullut viime aikoina yhä enenevissä määrin puhuttavan NIS2-direktiivistä, joka astui alun perin voimaan 14.12.2022. NIS2-direktiivi on Euroopan unionin uusi kyberturvallisuusdirektiivi, joka koskee kaikkia kriittisten toimialojen toimijoita, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä ja joilla on yli 10 miljoonan euron liikevaihto. Yli 250 henkilön organisaatiot kuuluvat automaattisesti NIS2:n soveltamisalaan. Käytännössä NIS2-direktiivi ulottuu myös pienempiin yrityksiin, jos ne toimivat alihankintaketjussa NIS2:en kuuluvien yritysten kanssa. EU-maiden on saatettava NIS2-direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 17.10.2024 mennessä ja 18.10.2024 alkaa virallisesti NIS2-direktiivin soveltaminen jäsenmaissa.

NIS2 lyhenne tulee sanoista "The Directive on Security of Network and Information Systems".

NIS2:n tarkoituksena on vastata nykypäivän muuttuneeseen kybertoimintaympäristöön ja parantaa vaadittavilla toimilla koko EU:n turvallisuudentasoa. Samalla NIS2 korvaa aiemman NIS1-direktiivin laajentaen huomattavasti sen vaatimuksia ja soveltamisalaa. NIS1-direktiivi jäi valitettavasti uutisoinnissa (2016) GDPR-tietosuoja-asetuksen jalkoihin, koska ihmisiä kiinnosti selvästi enemmän, mitä tietoja heistä yksilöinä kerätään ja miten näitä tietoja käytetään. Lisäksi kyberturvahaasteet olivat vielä tuolloin moninkertaisesti nykyhetkeä pienemmät.

NIS2:n yksi tavoite on muun muassa selkiyttää ja resursoida entistä paremmin yritysten tietoturvastrategioita, ja tätä kautta direktiivi onkin enemmän mahdollisuus kuin uhka myös yrityksille itselleen.

NIS2, hyvä tietää:

Keitä NIS2 koskettaa?

Direktiivi koskee valtion toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla toimivia vähintään keskisuuria organisaatioita. Kriittiset toimialat on jaoteltu kahteen erilliseen ryhmään seuraavasti:

Erittäin kriittiset toimialat:

Kriittiset toimialat:

NIS2 velvoitteet ja -sanktiot

Koska NIS2-direktiivi velvoittaa entistä enemmän suoraan yritysjohtoa, on tavoitteissa mahdollistaa tätä kautta enemmän resursseja toteuttamaan velvoitteita.

NIS2-velvoitteet edellyttävät selkeiden roolien ja vastuiden määrittelyä kyberturvallisuuteen liittyen. Yrityksen ylin hallintoelin on pidettävä ajan tasalla tietoturvaan liittyvästä suorituskyvystä, tärkeistä kehitysaskeleista ja muutoksista organisaation kyberturvallisuusympäristössä. Tehokas hallinto voi esimerkiksi edellyttää riippumattomien arviointien tai kyberturvallisuustasoon liittyvien auditointien tilaamista.

Henkilösanktiot

Toisin kuin NIS1:ssa, NIS2:ssa yritysten hallintoelimet ovat henkilökohtaisesti vastuussa organisaation kyberturvallisuuden mahdollisista rikkomuksista. Tästä käytetään termiä ”management bodies”. Suomessa tämä tulee todennäköisesti tarkoittamaan yrityksen johtajia tai hallitusta, perustuen siihen, miten ja millä sanoilla se meillä kirjataan direktiiviin. Näin pyritään varmistamaan NIS2-direktiivin velvoitteiden noudattaminen. Tietyissä tilanteissa ”management bodies” -henkilöt voidaan väliaikaisesti kieltää hoitamasta johtotehtäviään.

Taloudelliset sanktiot

Sanktiot velvoitteiden laiminlyönnistä voivat olla kriittisillä toimijoilla jopa 10 miljoonaa euroa tai 2 % toimijan vuosittaisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta sen mukaan, kumpi edellisistä määristä on suurempi. Kriittisellä toimijalla samat sanktiot ovat 7 miljoonaa euroa tai 1,4 % liikevaihdosta. Kansallisesti maksimisanktio voidaan säätää myös tätä suuremmaksi.

Miten Marskidata voi auttaa?

Kuten jo blogissa sivuttiinkin, NIS2-direktiivi sisältää useita velvoitteita ja teknisiä vaatimuksia.  Lisäksi se vaatii asiaan perehtymistä niin teknisiltä henkilöiltä, kuin yritysjohdoltakin. Moniulotteisuutensa vuoksi NIS2:en haltuunotto saattaa olla haastavaa, esimerkkinä tekniset toimenpiteet, kuten haavoittuvuuksien hallinta ja kyberhyökkäyksien havaitseminen ajoissa. Nämä konkreettiset toimenpiteet kuitenkin palvelevat parhaiten NIS2:en vaatimuksia ja yritystä itseään tulevaisuudessa.

Suosittelemmekin aloittamaan riskienhallintalain vaikutusten selvittämisen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen mahdollisimman nopeasti. Kevään tehtäviä voisi olla esimerkiksi nimetä roolit, aloittaa ympäristön nykytilan kartoitus sekä -peilaus direktiiviä vasten. Kesälle ja alkusyksylle jäisi tehtäväksi muun muassa puuttuvat hallintatoimenpiteet (hallinnolliset sekä tekniset), koulutukset ja raportointi. Katso kuvasta kuinka NIS2 kannattaa ottaa järjestelmällisesti haltuun.

NIS2 haltuunoton aikajana. Klikkaa kuva isommaksi.

Me Marskidatalla autamme mielellämme organisaatiotasi matkalla NIS2-direktiivin vaatimusten noudattamiseen. Autamme halutessanne selvittämään, kuuluuko organisaationne uuden sääntelyn soveltamisalaan, suunnittelemme tarvittaessa organisaatiollenne tietoturvapolun toimenpiteiden vaatimusten täyttämiseksi, tarjoamme yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa tehokkaan työvälineen tietoturvan dokumentointiin ja -raportointiin, sekä annamme teidän liiketoiminnallenne lisäarvoa laajan tieto- ja kyberturvaosaamisen, sekä käytännön esimerkkien myötä. Ota yhteyttä niin aloitetaan!

Lähiviikkoina julkaisemme blogin, jossa kerromme aiheesta lisää. Olethan yhteydessä, mikäli tarvitset asiantuntemustamme. Alkutoimenpiteiden aika on viimeistään NYT.

Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot

SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down