Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Työurani Marskidatalla alkoi vuonna 2010, kun pääsin kokeilemaan kykyjäni ICT-alalla TE-toimiston työkokeilun kautta. Olin valmistunut datanomiksi Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistosta vuonna 2006, käynyt tämän jälkeen armeijan ja sittemmin tehnyt monenlaisia pätkähommia, muun muassa varastotyötä. Vakituisen työpaikan saaminen silloin ei ollut itsestäänselvyys. Työkokeilun tavoitteena oli saada hivutettua jalka potentiaalisen työnantajan oven väliin ja saada arvokasta työkokemusta omalta alalta. Työkokeilun pituus oli 3 kuukautta ja siihen kuului tavarantoimituksia asiakkaille sekä koneasennuksiin osallistumista kokeneemman henkilön oppipoikana.

Blogi_system specialistiksi

Oppisopimuksen kautta vakituiseen työhön

Työkokeilu sujui hyvin ja tämän vuoksi Marskidata tarjosikin minulle mahdollisuuden suorittaa ICT-asentajan oppisopimuskoulutuksen. Koulutuksenjärjestäjänä toimi Lahden Koulutuskeskus Salpaus. Oppisopimuskoulutus koostui käytännön työtehtävistä opiskeltavassa ammatissa sekä lähiopetuspäivistä, jotka toteutettiin Lahdessa. Pääpaino opinnoissa oli kuitenkin käytännön harjoittelussa. Koulutuksen aikana vastuuni lisääntyi ja pääsin tekemään myös Canon-huoltokeikkoja. Koulutus kannatti: Valmistuessani vuonna 2013 sain ammatillisen päättötodistuksen lisäksi toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.

System Specialistina tulostusratkaisujen parissa

Tätä nykyä toimin System Specialistina ja olen siis tulostimien ja monitoimilaitteiden asiantuntija. Marskidatalla System Specialistit toimivat joko IT:n tai tulostusratkaisujen parissa. Työn luonteeseen kuuluu jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamisen vahvistaminen. Tulostinvalmistajana ja Marskidatan tärkeänä kumppanina Canon varmistaa sen, että meillä on aina viimeisin tieto laitemalleista ja niiden ominaisuuksista. Pääsin jo oppisopimuskoulutuksen aikana käymään Canonin järjestämissä koulutuksissa. Koulutukset eivät ole koskaan puuduttavien kalvosulkeisten seuraamista auditorioissa istuen, vaan niissä teemme oikeita korjaustoimenpiteitä laitteille.

Muistellessani yli kymmenen vuoden työhistoriaa Marskidatalla mieleeni tulee monia hauskoja ja kimuranttejakin tilanteita. Joskus muistan käyneen niin, että asiakkaan Canon monitoimilaite lakkasi mystisesti toimimasta. Ongelmaa tietenkin lähestyttiin ratkaisukeskeisesti ja toteutettiin perinteisimmät huoltotoimenpiteet. Tässä tapauksessa napattiin hihnayksikkö pois, vaihdettiin telat ja asetettiin se manuaalisesti oikealle paikalle. Ensin vaikutti siltä, että vika oli korjaantunut, mutta hihnayksikkö irtosi uudelleen paikoiltaan. Vaihdettiin uusi hihnayksikkö. Ongelma ei lähtenyt vieläkään ratkeamaan. Kyllä siinä jouduttiin päätä raapimaan. Annettiin asiakkaan käyttöön lainalaite selvitystyön ajaksi.

Jossain vaiheessa totesimme, että siirrämme asiakkaan viallisen laitteen Marskidatan tiloihin tarkempaan syyniin. Kun nostimme monitoimilaitetta peltijalustalta ylös kuljetusta varten, meille paljastui aikamoinen yllätys. Laitteen jalustassa olikin lommo. Laitteen runko ei voinut olla balanssissa jalustan lommon takia ja tämä aiheutti koneen temppuilun. Uuden jalustan vaihto poisti vian ja asiakas pääsi käyttämään laitetta jälleen normaalisti. Kokemus on osoittanut sen, että jokainen tapaus on yksilöllinen ja matkan varrella voi tulla vastaan yllättäviäkin haasteita. Niistä kuitenkin aina onneksi selvitään!

Olen saanut näiden vuosien aikana myös paljon kiitosta asiakkailta. Joskus asiakkaat ovat niin tyytyväisiä palvelun laatuun, että he keittävät minulle kahvit tai tarjoavat lounaan. Se lämmittää aina mieltä. Marskidata Oy Savonlinnan toimitusjohtaja kuvasi minua toimeen tarttuvaksi ja työtä pelkäämättömäksi tyypiksi, joka ei karsasta mitään työtehtäviä.

Vuodet ovat tuoneet tietoa ja osaamista. Kokemus tuo varmuutta. Aiemmin minun täytyi selvittää asioita ahkerammin, mutta nykyään tietotaitoa on karttunut jo sen verran, että suurin osa asioista sujuu rutiinilla. Olen kuitenkin sitä mieltä, että vaikka työhistoriaa olisi takana 30 vuotta, aina tulee jotain uutta vastaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut keskeisin muutos System Specialistin työssä liittyy varmasti perustoimistolaitteiden kehittymiseen. Laitteet ovat kehittyneet siinä määrin, että perushuollot onnistuvat nopeasti ja usein jopa ilman työkaluja.

Blogi_system specialistiksi2

Oman kokemukseni perusteella kannustan kaikkia nuoria ja aikuisia alanvaihtajia antamaan mahdollisuuden ICT-alalle. Työtehtävien kirjo on monipuolinen ja oppisopimuskoulutus on hyvä ponnahduslauta käytännön harjoittelun kautta työelämään.

Tälläkin hetkellä etsimme uusia System Specialisteja, esimerkiksi Joensuussa olisi tarvetta tulostimien ja monitoimilaitteiden asiantuntijalle.

Tietoturvallinen tulostusympäristö käyttöön ilman asennusta? AD autentikoitu turvatulostus jokaiselle käyttäjälle paikasta riippumatta, ilman mittavia järjestelmäasennuksia? Onko se mahdollista? Microsoft Universal Print ja Canon UniFLOW Online yhdessä pääsevät hyvin lähelle tätä unelmatilaa.

Mikä on Universal Print?

Microsoft Universal Print, kansankielellä Yleistulostus, on Microsoftin tapa tarjota vaivaton tulostaminen kaikille käyttäjille, joilla on jokin Microsoft 365 -tuoteperheen ohjelmistopaketti käytössä. Käyttö edellyttää Azure AD -kirjautumista sekä Windows 10 -käyttöjärjestelmää päätelaitteissa. Tulostaminen on mahdollista, kun internet on käytössä ja yhteys Azure-pilveen on olemassa, paikasta riippumatta.

Toiminnan perusideana on liittää myös tulostimet Azureen, josta ne on mahdollista julkaista käyttäjille. Uuden tulostimen liittäminen ja julkaisu ”yleistulostimeksi” kestää organisaation IT:ltä vain puoli minuuttia, jonka jälkeen se on heti käyttäjillä käytettävissä. Tulostusympäristöä hallitaan Azure-portaalin kautta, josta kaikki operointi suoritetaan, niin uuden tulostimen lisääminen, tulostamisen oletusasetuksien määrittely kuin käyttöoikeudetkin, esimerkiksi Azure AD -käyttäjäryhmien mukaisesti. Lisäksi portaalista saadaan ulos tulostamiseen liittyvä raportointi esimerkiksi kustannusten jakoa varten, laitteittain, käyttäjittäin tai käyttäjäryhmittäin. Itse tulostinlaitteina voidaan käyttää uusia suoraan Universal Print -toimintoa tukevia laitteita, jotka liittyvät suoraan palveluun, mutta myös vanhempia laitteita, jotka liitetään palveluun työaseman tai palvelimen kautta.

Jos tulostusympäristön käyttöönotto IT:n näkökulmasta on vaivatonta, käyttäjälle se on vieläkin helpompaa, yksi klikkaus ja hetken päästä tulostin on käytössä. Azure AD -kirjautunut käyttäjä näkee saatavilla olevat Universal Print -tulostimet hakiessaan tulostimia Windowsin lisää tulostin -toiminnon kautta. Klikkaamalla valittua tulostinta, saa käyttäjä sen käyttöönsä, ilman laitekohtaisen ajurin erillistä asennusta ja tämän jälkeen tulostus tapahtuu aivan normaalisti. Riippuen valitusta tulostimesta, voi käyttäjä valita tulostustyölle erilaisia viimeistelytoimintoja, vaikka kaksipuoleisuuden tai nidonnan.

Microsoft Universal Print saadaan siis määritettyä hallitusti käyttöön IT:n toimesta ilman mittavia asennuksia. Microsoft 365 -käyttäjän on helppo ottaa uusi yleistulostin omalle päätelaitteelleen ilman erillisiä ajuriasennuksia. Mutta mitä lisäarvoa tuo Canon ja UniFLOW Online, pilvipohjainen tulostuksenhallinta, tähän kokonaisuuteen?

Canon ja Universal Print

Canon on ollut kehittämässä yhdessä Microsoftin kanssa tätä puhtaasti pilvihallittua tulostusympäristöä ja tuo ensimmäisten joukossa markkinoille Universal Print -yhteensopivat tulostinlaitteet, tulostimet sekä monitoimilaitteet. Canon UniFLOW Online -tulostuksenhallinta laajentaa Universal Print -ympäristön täydelliseksi turvatulostusympäristöksi, joka mahdollistaa tulostuksen myös muilta kuin Windows 10 -työasemilta, esimerkiksi mobiililaitteilta tai Mac-koneilta.

Canon UniFLOW Online on Azure-pilvessä toimiva tulostuksenhallinta, jolla hallitaan tietoturvallisesti organisaation tulostus- ja skannaustarpeet. UniFLOW Online -ympäristössä käyttäjä tunnistautuu laitteelle omaa AD-tunnusta vasten esimerkiksi RFID-tagilla, joka voi olla olemassa oleva kulkulätkä tai vaikka henkilökorttiin liimattu tarra. Autentikointi on mahdollista myös PIN-koodilla, mikäli RFID-tunnistautumista ei haluta kaikille käyttäjille käyttöön, esimerkiksi suuren käyttäjämäärän vuoksi. UniFLOW Onlinen vahvalla tunnistautumisella varmistetaan käyttäjätason korkea tietoturvataso, mutta mahdollistetaan myös merkittäviä lisätoimintoja, joista käyttäjille merkittävin on My Print Anywhere. Siinä käyttäjä voi ottaa oman tulostustyönsä paperille miltä tulostimelta tahansa, tulostustyö siis seuraa käyttäjää. Lisäksi laitteelle tunnistautumisen jälkeen käyttäjälle avautuu personoitu käyttövalikko, joka voi olla esimerkiksi käyttäjäryhmäkohtaisesti määritetty. Vahva tunnistautuminen mahdollistaa myös suorien skannauspolkujen määrittämisen Microsoft 365 -ohjelmistoihin, kuten SharePointiin, henkilökohtaiseen OneDriveen tai käytössä olevaan liiketoimintasovellukseen.

Marskidata Canon UniFLOW Online

Universal Printin käyttöönotto

Organisaation IT on varmasti kiinnostunut siitä, miten tämä kahden eri järjestelmän yhteen liittäminen onnistuu ja paljonko sen vaatii resursseja. Microsoft Universal Print ja Canon UniFLOW Online toimivat molemmat puhtaasti pilvestä, tämä ei vaadi siis paikallisia asennuksia. Molemmat järjestelmät tukeutuvat Microsoft 365 -käyttäjätietoon ja -kirjautumiseen, joten uusia käyttäjätietokantoja ei tarvita. Tietoturvallisen tulostusympäristön käyttöönotto vaatii toki UniFLOW Online -palvelun aktivoinnin osaksi asiakkaan Microsoft 365 -ympäristöä, mutta sen jälkeen tulostinlaitteen liittäminen ja julkaisu käyttäjille ottaa vain muutaman minuutin. Laitteet voidaan liittää yksitellen tai ryhmänä, jolloin koko tulostinkanta on julkaistavissa yhdellä kertaa. Käyttäjälle uuden tulostimen käyttöönotto on edelleen yhtä yksinkertaista ja nopeaa. UniFLOW Onlinen kautta järjestelmään voidaan liittää myös Mac- ja Chrome-päätelaitteet sekä iOS- ja Android-mobiililaitteet.

Nykyaikainen tulostusympäristö

Microsoft Universal Print ja Canon UniFLOW muuttavat perinteisen osittain raskaasti hallittavan paikallisia asennuksia vaativan tulostusympäristön pilvihallittavaksi moderniksi ja tietoturvalliseksi. Nykyaikaisen tulostusympäristön perustarpeisiin voidaan lukea helppo ja joustava hallinta, korkea tietoturva ja mahdollisuus tulostaa paikasta riippumatta. Nämä kaikki mahdollistetaan tässä kuvatulla kokonaisuudella, myös uuden normaalin etätöitä tekevien henkilöiden tulostustarpeet. Vahvan tunnistautumisen avulla saadaan korkea tietoturva myös organisaatioiden kasvaviin skannaustarpeisiin.

Microsoft Universal Printin ja Canon UniFLOW Onlinen yhteinen julkaisupäivä sijoittuu vuoden 2020 lopulle, josta tiedotamme tarkemmin.

Mikäli kiinnostus heräsi jo nyt, ja haluat siirtyä pois perinteisen tulostuspalvelimen ympärille rakennetusta tulostusympäristöstä, helposti hallittavaan, tietoturvalliseen sekä käyttäjäystävälliseen tulostukseen, ole yhteydessä. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta ja muilta marskilaisilta. Muihin tulostusratkaisuihimme voit tutustua täältä.

Printtiterveisin

Marskidata logo

Marskidata Oy

Laskutustiedot
Laskutustiedot
Laskutustiedot
Laskutustiedot
chevron-down