Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Julkista sektoria palveleva Solenovo luottaa Marskidataan liiketoiminnalleen kriittisissä konesalipalveluissa

Solenovo on ohjelmistoyritys, joka tarjoaa ratkaisuja pääasiassa julkiselle sektorille, erityisesti koulutusalalle. Tuotevalikoimaan kuuluu koulutusjärjestelmä, jossa hallinnoidaan koko opiskelijaelinkaaren dokumentointi, sekä järjestelmät tutkimustiedon keruuseen, kansainvälisen liikkuvuuden hallintaan sekä työajan hallintaan.

Konesalipalveluiden laadun ja jatkuvuuden varmistaminen on kriittistä Solenovon liiketoiminnan kannalta, jotta yritys voi tarjota omille asiakkailleen vakaan ja luotettavan alustan, jossa ohjelmistot toimivat moitteettomasti. Kun edelliset Marskidatan tuottamat konesalipalvelut olivat tulossa tiensä päähän, Marskidata sai kilpailutuksen päätteeksi jatkaa Solenovon kumppanina monestakin syystä. Yksi näistä oli kyky sovittaa kokonaisratkaisu räätälöidysti juuri Solenovon tarpeisiin.

– Tiesimme, että valitsemalla Marskidatan, tulemme saamaan laatua, kertoo Manu Ilvonen, Solenovon CTO.

Kilpailukykyinen hinta yhdistettynä asiantuntijuuteen ja juuri oikeisiin ratkaisuihin

Solenovon ja Marskidatan ensimmäinen yhteistyö konesalipalveluiden parissa alkoi jo vuonna 2018, mutta viimeisin kilpailutus käytiin 2023, jolloin Marskidata valittiin jälleen kumppaniksi. Valinta painottui palvelun laatuun, kokonaisuuden räätälöintiin asiakkaan tarpeet kartoittaen, kilpailukykyiseen hintaan sekä asiantuntijuuteen.

– Päädyimme hankkimaan omat laitteet Marskidatan kautta ja he hoitivat meille kaiken sen byrokratian mitä tilaukseen liittyi. Marskidata oli turvallinen valinta kumppaniksi, koska he olivat meille tuttuja ja olemme aina saaneet heiltä todella hyvää palvelua. Tiesimme, että valitsemalla Marskidatan tulemme saamaan laatua, kertoo Manu Ilvonen, Solenovon CTO.

– Marskidata on meille enemmän ostaja kuin myyjä. He ovat aktiivisesti auttaneet meitä löytämään juuri meille parhaat ratkaisut.


– Marskidata on aktiivisesti auttanut löytämään juuri meille parhaat ratkaisut.

Marskidatasta suuri apu migraation aikana

Ilvonen kertoo, että yhteistyö Marskidatan kanssa on sujunut erinomaisesti. Konesalimigraatio uudelle alustalle on ollut vaativa projekti, mutta Marskidatan asiantuntemus on ollut suurena apuna prosessissa ja migraatio on edennyt tehokkaasti.

Hän kiittelee myös Marskidatan nopeaa ja ammattitaitoista tukea, joka on mahdollistanut sen, että Solenovossa on voitu keskittyä omaan ydintoimintaan.

– On ollut erinomaista, miten matalalla kynnyksellä saamme yhteyttä tukeen aina kun sitä tarvitsemme. Ei tarvitse mennä support-ketjun kautta ja odotella, vaan saamme vastaukset meidän ongelmiin ja kysymyksiin hyvinkin nopeasti, mikä on meille tärkeää. Heillä on tosi hyvät asiantuntijat ja on helppo keskustella.

– Heidän puolesta tulee myös aktiivisesti kysymyksiä meidän suuntaan. Kaikkea emme ole edes ehtineet ajatella, kun Marskidata on jo ehdottanut, miten kannattaisi toimia.

“On elintärkeää, että meillä on stabiili ympäristö”

– IT-palveluiden laadulla ja jatkuvuudella on meille todella suuri merkitys. Meidän ydinliiketoimintamme on ohjelmistojen tekeminen ja toimittaminen. Mutta varsinaiset konesalipalvelut eivät ole meidän corea, joten on hyvä, että meillä on siihen erillinen kumppani. On elintärkeää, että meillä on stabiili ympäristö minkä kautta voimme palvella asiakkaitamme.

– Meidän palveluntuotanto on osittain aika kriittistäkin, sillä palveluissamme hallinnoidaan mm. opiskelijoiden todistuksia. Palveluitamme käytetään päivittäin myös esimerkiksi opiskelijoiden ruokalaetuuksien hallintaan, joten on tärkeää, että järjestelmä toimii, Ilvonen toteaa.

Leasing-pohjainen konesalipalvelu vie kustannusten ennakoitavuuden uudelle tasolle

– Leasing-pohjainen konesaliratkaisu mahdollistaa meille sen, että kustannukset pysyvät hyvin tarkasti ennustettavissa. Kun meidän asiakkaat ovat pääosin julkisen sektorin toimijoita, joilta vaaditaan ennustettavaa budjetointia, hekin arvostavat sitä, että saavat meiltä tarkan tiedon konesalipalvelun kustannuksista. Budjetointi helpottuu puolin ja toisin, kertoo Ilvonen.

– Suurin positiivinen yllätys konesalipalvelun migraatioprojektissa Marskidatan kanssa oli hinnoittelu. Odotimme, että hinnat olisivat olleet kovemmat, sillä komponenttien hinnat ovat kallistuneet. Kokonaisratkaisun hinnoittelu oli kuitenkin hyvin kilpailukykyinen.

Windows-lisenssien uudelleen tarkastelu toi huomattavia säästöjä

– Ehdottomasti suosittelen Marskidataa kumppaniksi: henkilöstö on erittäin ammattitaitoista. On selvää, että he haluavat palvella asiakasta niin, että se on asiakkaalle järkevää. He eivät tarjoa lisämyyntiä vain oman kauppansa lisäämiseen, vaan pyrkivät tarjoamaan asiakkaalle aidosti järkeviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, Ilvonen jatkaa.

– Esimerkiksi, meille syntyi huomattavia säästöjä, kun Marskidatan aloitteesta tarkastelimme uudelleen Windows-palvelimien lisenssit migraation yhteydessä ja päivitimme ne.

– Toisena esimerkkinä voin mainita varmuuskopiointiratkaisun. Marskidata antoi siihen meille suoraan ehdotuksen, minkä avulla saavutimme taas lisää säästöjä. Myös Ransomware-suojaus onnistui ketterästi samassa paketissa, Ilvonen kiittelee.

Mastsystem hankki Marskidatalta laajasti IT-ratkaisuja

Amerikkalaisomisteinen Mastsystem tarjoaa teleskooppisia mastojärjestelmiä, pääosin puolustuskäyttöön. Yrityksen toiminta on hyvin globaalia ja sen Joensuun läheisyydessä sijaitsevassa yrityksessä työskentelee noin 30 henkilöä. Mastsystemillä ei ole omaa IT-henkilöstöä, joten ulkoistettu IT-kumppani on oleellisessa roolissa liiketoiminnan tukemisessa.

Kun Mastsystemin edellinen yhteistyökumppani lopetti toimintansa Joensuussa, yritys valitsi Marskidatan uudeksi IT-palveluiden toimittajakseen. Tänä päivänä Marskidata tarjoaa Mastsystemille kokonaisvaltaisen skaalan IT-ratkaisuja, sekä jatkuvina tukipalveluina että erillisinä projektitöinä.

Palveluita hyödynnettiin päivittäisestä IT-tuesta aina koulutuksiin ja Teamsin käyttöönottoon

Mastsystem ja Marskidata ovat lyhyessä ajassa saaneet paljon aikaiseksi yhteisvoimin. Parin vuoden yhteistyön aikana yritykset ovat rakentaneet Mastsystemille kattavan IT-kokonaisuuden, uusineet laitteita ja järjestäneet esimerkiksi tietoturvakoulutuksen.

Osana uudistuksia toteutettiin Microsoft Teamsin ja SharePointin käyttöönottoprojekti sekä intranetin kehityshanke. Kehityshankkeessa Marskidata sai tuoda esiin ydinosaamistaan ja projektin sujuva, systemaattinen eteneminen saakin Mastsystemin toimitusjohtaja Heikki Miettiseltä kiitosta.

– Intraan ja Teamsiin liittyvät projektit olivat erittäin hyvin johdettuja, Miettinen kertoo.

Kriittisimmäksi palveluksi Miettinen nimeää kuitenkin päivittäisen IT-tuen. Marskidatan vastuulla on myös mm. järjestelmien ylläpito ja valvonta, työasemien ja Microsoft 365 -lisenssien hallinta.


"Intraan ja Teamsiin liittyvät projektit olivat erittäin hyvin johdettuja."

Paikallinen läsnäolo oli tärkeä valintakriteeri

IT-kumppanin vaihdossa uuden kumppanin mahdollisuus lähityöhön oli tärkeää ja siksi paikallinen läsnäolo oli eräs valintakriteereistä.

Marskidatan tekninen tukihenkilö käykin viikoittain paikan päällä Mastsystemin tehtaalla Joensuussa. IT-tukihenkilö vastaa mm. laitteiden päivityksistä sekä ratkoo erilaisia ongelmatilanteita jos niitä on ilmennyt. Lisäksi tehdään runsaasti etätyötä.


Yhteistyö Marskidatan kanssa on sujunut hyvin ja joustavasti: IT-tukihenkilö on erityisen ammattitaitoinen ja saan asiakaspalvelua juuri silloin kun sille on tarvetta.

– Kun IT-tuki toimii aukottomasti, se helpottaa arkea ja mahdollistaa tietoturvallisen työskentelyn. Häiriöitä on ollut todella vähän, toteaa Miettinen.

Avainhenkilöiden palvelualttius ja ratkaisujen selkeä tuotteistus saavat kiitosta

Mastsystem luottaa myös Marskidatan kykyyn tarjota valmiiksi mietittyjä konsepteja. Kokonaisvaltaisen palvelutarjoaman lisäksi johdonmukainen ja asiakaslähtöinen toiminta on tehnyt Marskidatasta arvostetun kumppanin.

– Arvostan sitä, että heidän palvelutarjontansa on hyvin tuotteistettu, Miettinen kuvailee.

– Kun tarvitaan jotain uutta, Marskidatalla on siihen jo valmis konsepti olemassa eikä meidän tarvitse lähteä miettimään lähestymistä alusta asti itse.

– Olen erityisen tyytyväinen Marskidatan avainhenkilöiden osaamiseen ja palvelualttiuteen. Suosittelen Marskidataa juuri näistä syistä johtuen: kyseessä on osaava ja luotettava toimija, Miettinen kertoo.

Ylioppilaskunnalla oli tarve ulkopuoliselle IT-kumppanille jo resurssien puolesta

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on noin 17 000 Aalto-yliopiston opiskelijan palveluorganisaatio. Ylioppilaskunnassa työskentelee noin 50 henkilöä. Kehityspäällikkö Annika Ojelman työpöydällä on monenlaisia yleishallinnallisia ja HR-tehtäviä. Lisäksi hän johtaa IT-toimintoa.

– Ongelmat kiteytyivät siihen, että olemme pieni ja pippurinen yhteisö, joka on halunnut tehdä kaiken itse. Microsoft 365 on aikoinaan otettu käyttöön ilman ulkopuolisen palveluntarjoajan apua ja ketteränä organisaationa olemme säästäneet opiskelemalla itse. Lopputulos ei kuitenkaan ole ollut johdonmukainen eikä organisaatio ole pysynyt ajan tasalla uusissa ominaisuuksissa ja päivityksissä, Ojelma kertoo lähtötilanteesta.

Osaamisesta ei ole ollut pulaa, vaan työajasta. Kokonaisuus oli kasvanut liian suureksi yhden henkilön hallittavaksi.

– Todettiin, että on turvallisempaa riskienhallinnan ja jatkuvuuden kannalta, kun otamme ulkopuolisen IT-kumppanin tueksemme kokonaisuuden hallintaan.


Kumppanuuden eduiksi nousivat AYY:n tarpeisiin räätälöity kokonaisvaltaisuus ja projektin edistämisen selkeyttäminen

Kaikki tieto organisoitiin intraan ja Teamsiin

Uuden Microsoft-kokonaisuuden käyttöönottoa oli jo aloitettu yksin, kun projektin laajuus valkeni. Ojelman tehtäväksi jäi selvittää, millasia palveluntarjoajia Suomessa oli, jotka olivat erikoistuneet nimenomaan Teams- ja SharePoint -ympäristöjen selkeyttämiseen. Marskidata nousi esiin netistä löytyneiden referenssien perusteella ja he hyppäsivätkin avuksi käyttöönottoon.

– Dokumentaatio, työohjeet ja muu tieto oli levällään eri ihmisten takana ja tämä piti saada korjattua. Lähdimme liikkeelle intrasta ja rakensimme oman sivuston AYY:lle. Intraan koottiin yleistä tietoa sekä henkilöstö- ja IT-ohjeita. Intran ohessa Teams-rakennetta selkiyttämällä laitoimme informaatiotulvan kuriin.

Yhdessä Marskidatan kanssa, AYY selkiytti työyhteisöviestinnän pelisääntöjä ja tiedonhallinnan rakenteita Teamsissä ja SharePointissa. Lisäksi AYY uudisti osan laitteistaan, hankki ServiceDesk-palvelun sekä DMA-palvelun, eli laitteiden etävalvonnan.

Intra vaatii jatkuvaa päivittämistä ja sitä kautta mittavaa sisällöntuotantoa. Resursseja vaadittiin myös mm. tiedostojen siirtoon ja uudelleenjärjestelyyn oikeisiin paikkoihin. AYY sai Marskidatalta runsaasti perehdytystä käyttäjille sekä tukea niihin käyttöönoton vaiheisiin, jotka AYY toteutti itse.

– Marskidatan kanssa kartoitettiin myös AYY:n tulostuskokonaisuutta ja totesimme saavamme kattavamman kokonaispalvelun heiltä. Kaksi isoa tulostinta vaihdettiin joulukuussa ja viimeinen lisäosa saapui tammikuun lopussa, Ojelma lisää.

Kumppanuuden eduiksi nousivatkin juuri AYY:n tarpeisiin räätälöity kokonaisvaltaisuus ja projektin edistäminen selkeyttä tuoden, resurssien lisäyksen rinnalle.

“Marskidatalta on aina löytynyt aikaa meille”

– Projektin määrittelystä lähtien koko yhteistyö on sujunut tosi hyvin, Ojelma toteaa.

– Marskidatan yhteyshenkilö on ollut aktiivinen kyselemään projektin perään ja kertomaan lisätuotteista. Arvostan rehellisyyttä ja sitä, että hän on kartoittanut keitä ja missä vaiheessa olemme ja sitten kertonut mitä he voivat tarjota – hän on tehnyt tosi hyvää työtä. Meillä on ollut hyvä luotto yhteyshenkilöömme: palvelunkuvaukset toteutuivat ja odotuksemme lunastettiin, Ojelma kiittelee.

– Marskidatalla onnistuttiin erityisen hyvin yhteydenpidossa projektin osalta. He eivät missään vaiheessa jättäneet meitä pulaaan, vaan olivat aidosti kiinnostuneita siitä, miten meillä menee.

Ojelma toteaa suosittelevansa Marskidataa, sillä yhteistyö oli sujuvaa, asiantuntevaa ja ystävällistä.

– Yksi Marskidatan vahvuuksista on, että he ovat joustavia. Viime kesän lopussa kävi ilmi, että aikataulumme oli venymässä. Marskidata pystyi kuitenkin koko ajan resursoimaan projektimme jatkon ja heiltä on aina löytynyt aikaa meille.

Arbonaut on metsien digitalisointiin erikoistunut yritys, joka kuvantaa ja mallintaa metsiä. Yritys tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi tietoa metsien kunnosta ja simuloi metsäpalojen leviämistä metsänhoidon tueksi. Asiakkaina on niin yksityisiä metsänomistajia kuin julkisia tahoja – toiminnan tehokkuus ja tietoturva ovat avainasemassa.

Kokonaisvaltainen ratkaisu suojaa sekä laitteita että käyttäjiä

Lisenssien umpeutuminen toi verkon ja tietoturvan parantamisprojektin ajankohtaiseksi Arbonautilla. Kun tarpeen laajuutta kartoitettiin, yrityksessä mietittiin, että IT-kumppanin tulisi pystyä tarjoamaan kattava kokonaisratkaisu. Yhteistyötä oli tehty jo aiemmin Marskidatan kanssa ja Arbonautilla oltiin tyytyväisiä sen sujuvuuteen.

– Kun aiemman palomuurin lisenssi oli päättymässä, vertailimme useita toimittajia, mutta päädyimme jatkamaan Marskidatan kanssa, kertoo Markus Vihavainen, IT specialist Arbonautilla.

– Heidän kykynsä vastata yhteydenottoihin nopeasti ja tarjota henkilökohtaista palvelua on ollut merkittävä syy pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Arbonaut sai Marskidatalta kokonaisvaltaisen, moniuloitteisen verkko- ja tietoturvapalvelun, suojatun ja turvatun ympäristön sekä päivitetyt ja nykypäivän vaatimusten mukaiset laitteet ja tietoturvan maksimiteholla varustettuina.


Verkko- ja tietoturvan tason nosto takaa, ettei liiketoiminta pysähdy teknisten ongelmien tai tietoturvauhkien vuoksi.

Turvattu liiketoiminta tietoturvatason noston kautta

Marskidatan tarjoama ratkaisu oli juuri sitä, mitä Arbonaut haki: kokonaisvaltainen verkko- ja tietoturvapalvelu, joka suojaa sekä laitteita että käyttäjiä.

Arbonautille toteutettu hanke keskittyikin pääosin tietoturvatason nostoon. Ratkaisuun kuuluivat esimerkiksi tietoturvalisenssien käyttöönotto, kahdennetut palomuurit ja tietoturvaohjelmistolla suojatut palvelimet ja päätelaitteet. Käyttötukipalvelu ja IT-kumppanuus jatkuvat vielä projektin jälkeenkin.

Ratkaisun lopputuloksena Arbonaut saavutti huomattavan parannuksen tietoturvaansa. Yrityksen verkko- ja tietoturvan taso nostettiin uudelle tasolle takaamaan, ettei toiminta pysähdy teknisten ongelmien tai tietoturvauhkien vuoksi. Marskidatan tarjoama läpinäkyvyys ja hallittavuus antaa Arbonautille paremmat valmiudet reagoida mahdollisiin uhkiin nopeasti ja tehokkaasti.

Sujuvaa yhteistyötä – ratkaisut toimitettiin aikataulussa

Marskidatan asiantuntijoiden saatavuus ja valmius auttaa joka askeleella on tehnyt yhteistyöstä paitsi tehokasta, myös miellyttävää. Marskidata onnistui myös pysymään hyvin lisenssien vaatimassa aikataulussa – päivitysprojekti valmistui jopa hieman etuajassa, mikä vähensi stressiä entisestään.

– Minulla on yksi pääkontaktihenkilö Marskidatalla ja saan sovittua kaiken hänen kanssaan ilman ylimääräisiä kokouksia. Yhteistyö on nopeaa ja helppoa. Välillä työskentelemme tiiviisti yhdessä ja tuntuu jopa kuin olisimme samaa tiimiä, kertoo Vihavainen.

– Kuitenkin saamme tarvittaessa erikoisosaamista käyttöömme laajemminkin. Marskidatan kautta olen päässyt myös tapaamaan valmistajien edustajia, joilta olen saanut hyvää näkemystä meidän omien visioiden toteuttamiseen, Vihavainen toteaa.

– Suosittelisin Marskidataa muille yrityksille, jotka arvostavat korkeatasoista tietoturvaa ja hakevat mutkatonta asiantuntijuutta. Uskon, että saamme tulevatkin tietotekniset tarpeemme hoidettua Marskidatan kanssa, sillä kaikki on sujunut saumattomasti.

Marskidata hoitaa operatiiviset toimet

Ouneva Group on kansainvälinen teollisuuden sopimusvalmistaja ja tuotekehityskumppani, johon kuuluu kahdeksan yritystä. Yritysryhmä tunnetaan innovatiivisesta otteestaan, joustavista päätöksentekoprosesseistaan sekä tehokkaista tuotantomenetelmistään​​​​.

Ouneva Groupissa konesalipalveluita pyöritettiin aiemmin omin voimin ja omissa tiloissa, mutta laitteiston tullessa elinkaarensa päähän avautui tilaisuus tarkastella yritysryhmän kokonaistarpeita uudelleen. Tämän kokonaistarkastelun tuloksena Ouneva Group päätti siirtyä Marskidatan hallinnoiman jatkuvan konesalipalvelun piiriin.

Ulkoistettu konesalipalvelu on mahdollistanut sen, että ylläpidosta ja laitevalvonnasta ei enää tarvitse huolehtia oman väen voimin, sillä Marskidata hoitaa operatiiviset toimet. Nykyisellään laitekanta sijaitsee palveluntarjoajan tiloissa. Tämä on vapauttanut Ouneva Groupilta fyysiset tilat, palvelinsaliin liittyvät tekniset resurssit ja käsiparit, jotka toimintoihin olivat aiemmin sidotut.

ICT-tiimi aloitti määrittelytyön hyvissä ajoin

Yhteinen käyttöönottoprojekti sai alkunsa helmikuussa 2023. Projektissa tehtiin huolellinen tarvekartoitus ja siirron vaatimat määrittelyt, jotta yliheitto voitiin toteuttaa hallitusti. Noin kymmenen kuukautta myöhemmin konesalitoiminnot olivat kokonaisuudessaan siirtyneet Marskidatan käsiin.

– Käymme jatkuvaa dialogia palveluista ja niiden kehittämisestä Marskidatan kanssa, Rönkkönen kertoo.

Palvelukokonaisuus sisältää konesalipalvelut ja niihin liittyvät aktiivilaitteet. Mukana yhteistyössä oli projektipäällikön lisäksi noin viiden hengen tekninen tiimi Marskidatalta.

Palvelumalli vapautti resursseja ylläpidosta muihin tehtäviin

– Olimme tilanteessa, jossa nykyisten järjestelmiemme elinkaari oli tulossa tiensä päähän. Olisimme joka tapauksessa investoineet uuteen konesaliin – nyt vain siirryimme samalla palvelumalliin, jotta pääsemme jatkossa myös ylläpitotyöstä, Rönkkönen jatkaa.

Vanha, omissa tiloissa sijainnut konesali vaati paljon ylläpitoa ja poiki runsaasti tukipyyntöjä. Marskidatan palvelumallin myötä Ouneva Group on voinut paremmin kohdentaa ICT-henkilöstön resursseja liiketoiminnan tukemiseen.

– Koko projektin idea kiteytyi siihen, että meille ei synny lisäarvoa siitä, että teemme kaiken itse. Arvostamme kumppanimme tarjoamaa palvelua, Rönkkönen sanoo.

Merkittävä parannus myös riskienhallinnan näkökulmasta

– Yhteistyö Marskidatan kanssa on vapauttanut meiltä aikaa ja jakanut vastuuta. Onkin tärkeää yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta, että näin kriittisen palvelun takana on hyvin resursoitu tiimi ja vahvaa osaamista. Parannus on merkittävä, ei ainoastaan oman työarkeni kannalta, vaan myös riskienhallinnan näkökulmasta, kertoo Rönkkönen.

– Yhteistyön myötä sekä kyber- että fyysinen turvallisuus on nyt paremmalla tasolla, ja palvelumalli tuo myös uudenlaista turvaa palveluiden jatkuvuuteen.

Olemme olleet tyytyväisiä

– Halusimme keskittyä ydinliiketoimintaan. Luotettava kumppanuus Marskidatan kanssa on auttanut meitä tässä, ja yhteistyö on sujunut hyvin. He hoitivat asennukset ja käyttöönoton puolestamme.

Ulkoistetun ratkaisun positiivisiin puoliin Rönkkönen luettelee jatkuvuuden, varmuuden, turvallisuuden, yhteistyön helppouden ja taloudellisen ennakoitavuuden. Myös budjetointi on ollut helppoa, kun kiinteät kulut ovat tiedossa.

– Kyllähän minä suosittelen Marskidataa konesalipalvelun kumppaniksi, sillä me olemme olleet tyytyväisiä, Rönkkönen toteaa.

Health Checkissä auditoinnin tekee asiantuntija, ei botti

Lakan Betoni -konserni on kotimainen vuonna 1965 perustettu perheyritys, joka tuottaa kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita. Lakka-tuoteperheeseen kuuluvat mm. kivitalot, harkot, pihakivet, laastit ja elementit. Lakan Betoni Oy:n liikevaihto on noin 33 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 90 henkilöä.

Syksyllä 2023 oli kulunut kaksi vuotta aikaa edellisestä Lakan Betonin tietoturva-auditoinnista. ICT-vastaava Kimmo Hassinen ymmärsi, että tietoturvavaatimusten kehittyessä jatkuvasti, oli jälleen korkea aika tietoturvan nykytilan tarkastelulle.

Kimmo Hassinen ja talousjohtaja Martti Saatsi vertailivat vaihtoehtoja. Betonituotteisiin keskittyvässä valtakunnallisessa perheyrityksessä panostetaan tietoturvaan, mutta resurssit laajempaan työhön tarvitaan ulkopuoliselta kumppanilta.

Marskidatan tarjoama Microsoft 365Health Check vaikutti vertailluista vaihtoehdoista kokonaisvaltaisimmalta. Palvelun avulla Lakan Betoni saisi selville, minkälaisessa kunnossa heidän tietoturvansa oli. Mikä parasta, auditoinnin tekisi henkilö, ei pelkkä automatiikka tai robotiikka.

Marskidatan palvelussa asiantuntija ottaa etäyhteyden asiakkaan Microsoft 365-ympäristöön ja tarkastaa sieltä manuaalisesti noin 160 kohdetta. Lopputuotoksena asiakas saa hyvin laajan raportin tietoturvansa nykytilasta.

–Annoimme vain tunnukset, Marskidata teki kaiken työn. Meni tosi helposti - meiltä ei tarvittu mitään, toteaa Hassinen.

Aloituspalaverista roadmapiin muutamassa viikossa

Yhteistyö lähti käyntiin aloituspalaverista. Pian tämän jälkeen Marskidata aloitti työnsä huomaamattomasti taustalla - parin viikon päästä oli jo valmista. Loppuraportin läpikäyntiin varattiin aika kuukauden päähän aloituspalaverista.

Raportissa eritellään tarkastellut kohteet kolmeen osa-alueeseen:

Yhteenveto tietoturvahavainnoista käytiin läpi yhdessä.

– Siinä käytiin rivi riviltä läpi löydökset ja kerrottiin mitä kannattaa tehdä, kertoo Hassinen.

– Löydökset olivat aiheellisia, mutta ei yllättäviä, sillä aina löytyy jotain. Näin laajassa mittakaavassa emme kuitenkaan olisi itse pystyneet löytämään kaikkia korjauskohteita, hän jatkaa.

Marskidata tuotti lisäksi roadmapin eli kehityssuunnitelman Lakan Betonin tueksi. Suunnitelmassa esitettyjen kehityskohteiden lopullinen priorisointi ja toteutus jää Lakan Betonille, mutta käytännönläheinen suunnitelma madaltaa toteuttamisen kynnystä.

– Marskidata antoi meille yhteenvedon auditoinnin korjauskohteista ja saimme kehityspolun käyttöömme. Nyt päätämme, mihin palveluihin pyydämme Marskidatalta apua ja mitkä korjataan omin voimin, kertoo Saatsi.

Health Check suojaa liiketoimintakriittiset tiedot kalastelijoilta

Erityisesti tänä päivänä, kun on tietojen kalastelu ja tietoturvahyökkäykset ovat lisääntymään päin, on tärkeää, että yritykset ottavat tietoturvansa jatkuvan ylläpidon vakavasti.

– Pari vuotta sitten yrityksissä on voitu vielä ajatella, että tämä ei kiinnosta tai koske meitä. Mutta tänä päivänä sen on pakko kiinnostaa. Pientenkin yritysten tiedot kiinnostavat kalastelijoita, jos liiketoimintakriittistä dataa on saatavilla. Rikolliset kalastelijat voivat myös käyttää pieniä yrityksiä linkkeinä päästäkseen käsiksi heidän kumppaneihin - hyökkäyksissä voi olla pitkiäkin ketjuja, kertoo Marskidatan asiantuntija.

Projekti oli helppo, nopea ja hyvin johdettu

–Suosittelen kyllä Marskidataa. Saimme säännöllisesti väliaikatietoja, joten olimme koko ajan tilanteen tasalla projektissa - missään vaiheessa ei ollut epäselvyyksiä. Jos haluat kartoituksen mahdollisimman helposti, tämä on tarkoituksenmukainen vaihtoehto, kertoo Hassinen.

Lakan Betonissa koettiin, että Marskidata toteutti Health Checkin juuri sellaisena, kuin lupasivat. Projekti oli hyvin johdettu, yhteistyö oli sujuvaa ja sopivat asiantuntijat olivat mukana. Palvelu sujui nopeasti ja ilman, että Lakan Betonin resursseja vaadittiin.

–Projekti hoidettiin napakasti ja asiantuntevasti. Huomasimme, että vaikka olisi jo ennestään tuttu IT-kumppani, on oikeastaan hyvä idea tehdä auditointi uuden kumppanin kanssa, sillä uusin silmin saattaa huomata eri asioita, Saatsi lisää.


Health Checkissä auditoimme

Rejlers valitsi Marskidatan kilpailutuksessa: Oma IT-tiimi sai keskittyä kehitystyöhön

Marskidata on tuottanut tekniselle suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rejlersille ServiceDesk-palvelua toukokuusta 2022 lähtien. Palvelu on tuonut Rejlersin saataville IT-tukea joustavammilla kellonajoilla kuin mitä yritys olisi omalla väellä pystynyt toteuttamaan. Ennen kaikkea, ulkoistettu tukipalvelu on tuonut kasvavalle yritykselle mahdollisuuden valjastaa oma IT-tiiminsä kehitystyöhön.

– Kun otimme käyttöön ServiceDesk-palvelun, meillä oli Suomessa 1100 työntekijää ja toimistoja 26 eri paikkakunnalla, kertoo Atte Saarnela, CIO Rejlersillä.

– Lähitukea tarjottiin vain viidessä toimistossa, joten etätuki oli meille erittäin tärkeää. Päätimme keskittää tuen ServiceDeskille, joka kykeni auttamaan etänä. Palvelu on tuonut meille selkeitä etuja, kuten nopeampaa ongelmien ratkaisua, tehokkuuden lisääntymistä ja ennaltaehkäisevää tukea. Tämä puolestaan auttaa meitä keskittymään omaan liiketoimintaamme, Saarnela kertaa.

Yrityksen kasvaessa, tuen tarve kasvaa ja monimutkaistuu

Ennen ServiceDesk-ratkaisun käyttöönottoa, Rejlersissä oli pyritty hoitamaan kaikki tietotekniset tarpeet pienellä sisäisellä IT-tiimillä. Resursointi oli alun perin suunniteltu, kun yritys oli vielä pienehkö kooltaan.

Sitten yrityksen liiketoiminta kasvoi, tuoden mukanaan lisää tietoteknisiä tarpeita ja haasteita. Kasvun myötä Rejlersissä huomattiin, että oma tiimi ei kyennytkään enää vastaamaan kasvaviin tarpeisiin tehokkaasti, eikä toisaalta ollut järkevääkään hoitaa kaikkea itse. Rejlersin tavoitteena oli keskittää oma IT-tiimi kehitysprojekteihin ja muihin vaativiin tehtäviin, ja siksi he päättivät etsiä ulkopuolista kumppania IT-tukitoiminnolle.

– Halusimme varmistaa, että IT-tuki olisi meidän henkilöstömme saatavilla jo aamuseitsemästä alkaen. Ulkopuolisen palveluntarjoajan etuna olisi siis myös tukipalvelun kellonaikojen laajeneminen, kertoo Saarnela ajatuksista IT-tuen ulkoistamisen taustalla.

Kilpailutuksessa Marskidatan tarjous ServiceDesk-ratkaisusta osoittautui voittajaksi. Yhteistyösuhde oli heti alkuun vahva.

Käyttöönotto sujui helposti: Marskidata otti ohjat käsiinsä lennosta

Heti alusta alkaen Marskidata otti aktiivisen ja vahvan roolin ServiceDeskin käyttöönotossa ja he toivat mukanaan arvokasta osaamista. Sopimuksesta käyttöönottoon päästiin harvinaisen reippaassa tahdissa, kahdessa kuukaudessa.

– Tärkein etu oli, että he tunsivat meidät jo ja heidän avullaan saimme asioita etenemään ilman turhaa byrokratiaa. Vastaan tulevat ongelmat käsiteltiin yksi kerrallaan ja pääsimme nopeasti alkuun, toteaa Saarnela. – Yhteistyö Marskidatan kanssa on sujunut erinomaisesti.

– Halusimme pikaisesti tarjota ihmisille keskitetyn kanavan, missä ottaa yhteyttä ja saada apua ongelmiinsa. Aiemmin yhteydenotot tulivat moniin eri paikkoihin, ja tiketit jäivät odottamaan käsittelyä.

– Käsittelemme monenlaista tietoa kymmenien järjestelmien avulla ja IT-ympäristömme on monimutkainen. Työkalujen tarve vaihtelee viikoittain ja hyvä etätuki on välttämätön, sillä tarvitessaan apua, asiantuntijamme työskentelevät myös toimiston ulkopuolella asiakkaiden luona Suomessa ja ulkomailla. Tämä asettaa haasteita tukipalvelumallille mutta Marskidata on kyllä onnistunut vastaamaan haasteeseen, sanoo Saarnela.

Rejlersissä haluttiin muuttaa IT-tiimin sisäistä roolia

ServiceDeskin käyttöönotto ensisijaisena yhteydenottokanavana on vapauttanut työaikaa Rejlersin IT-tiimissä.

– Sisäisen IT-tiimin rooli on muuttunut pelkästä tukitoiminnosta siihen, että voimme osallistua myös kehitystyöhön. Se on helpottanut arkea, kun monet asiat pyörivät ilman, että joudumme itse ratkaisemaan ongelmia. Myös lomakausi oli aiemmin hankala, mutta nyt voimme olla lomalla samanaikaisesti, kun asiat hoituvat, Saarnela kertoo.

– Kun halutaan muuttaa sisäistä roolia ja ottaa enemmän vastuuta, ensimmäinen askel on luopua jostakin tehtävästä.

Marskidatan ServiceDesk-palvelu ei rajoitu pelkästään ongelmien ratkaisuun, vaan pyrkii myös ennaltaehkäisemään niitä tarjoamalla tarvittaessa koulutusta. Rejlersillä tämä on vähentänyt ongelmien toistumista ja säästänyt aikaa ja resursseja. Marskidata on myös pyytänyt perehdytystä tiettyihin teemoihin, jotta osaavat jatkossa palvella paremmin. Tätä on Rejlersissä arvostettu.

Nopeus ja helppous tuovat helpotusta arkeen

Marskidatan hallinnoima tiketöintijärjestelmä mahdollistaa nopean ja tehokkaan ongelmien ratkaisemisen, kirjaamisen ja seurannan. Järjestelmällinen tiketöinti auttaa myös varmistamaan, että kaikki avoimet asiat varmasti tulevat hoidetuiksi.

– Meidän ServiceDeskimme on asiakkaiden ensisijainen palvelukanava, jossa asiantuntijamme tarjoavat apua monenlaisissa IT-tuen asioissa. Kun asiakkaillamme on yksittäisiä ongelmia, pyrimme selvittämään, onko tarvetta järjestelmällisemmälle koulutukselle, jotta vastaavia ongelmia ei tulisi jatkuvasti lisää samasta syystä. Pystymme palvelemaan myös suurikokoisia yrityksiä, kertoo Marskidatan toimitusjohtaja Petri Eronen.

ServiceDeskin kätevien ja monipuolisten yhteydenottokanavien tarjoaminen ongelmatilanteissa on myös vähentänyt käyttäjien turhautumista.

Kierrättäminen on aina parempi vaihtoehto

ServiceDesk-palveluun kuuluu myös uusien laitteiden toimitus, ohjelmien asentaminen, tietokoneiden elinkaaren aikainen kierrätyspalvelu, pientarviketilaukset ja palveluportaali. Rejlersissä tämäkin kokonaisuus on koettu varsin hyödylliseksi.

Saarnela kiittelee erityisesti kierrättämisen mahdollisuutta:

– Kun työntekijöitä vaihtuu, vanhat laitteet palautetaan ja uusi työntekijä saa käyttöönsä vähän käytetyn koneen. Tällainen kierrättäminen on ympäristölle aina parempi vaihtoehto kuin uuden koneen hankinta.

Marskidata on sopivan kokoinen kumppani – päätöksenteko sujuu nopeasti

Rejlersiä ja Marskidataa yhdistää yhteinen halu kehittyä ja kehittää palvelua. Saarnela on tyytyväinen palvelun jatkuvuuteen. Avainkontakteissa ei ole ollut suurta vaihtuvuutta ja on selkeää, kehen ottaa yhteyttä. Marskidata on aina ollut valmis ottamaan kaikki ongelmat työstettäväksi.

– Marskidatan kontaktihenkilöiden kanssa on ollut helppoa asioida ja saada yhteisymmärryksessä asioita tehtyä. Toiminnassa ei törmätä esteisiin, vaan keskitytään olennaiseen ja toimivaan yhteistyöhön.

Rejlersin ja Marskidatan toimivan yhteistyön taustalla onkin ennen kaikkea tunne siitä, että asiointi on helppoa asiassa kuin asiassa.

– Kun haluamme kehittää jotakin, päätöksenteko on nopeaa. Pidämme siitä, että kumppanimme on juuri sopivan kokoinen - matalahierarkinen organisaatio antaa sen edun, että asioissa ei törmätä byrokratiaan. Palvelua pystytään kehittämään ketterästi, Saarnela toteaa.

Yhteistyö meidän ja Marskidatan välillä toimii kokonaisuudessaan tosi hyvin: me saamme sellaisia palveluita mitä tarvitsemme, ja ne ovat meille sopivan hintaisia. Marskidatalla on asiakkaan lähtökohdat huomioiva tapa tehdä töitä ja sille me laskemme paljon painoarvoa, kertoo Itä-Suomen Liikuntaopiston koulutussuunnittelija Janne Hiltunen.

Uusi intra Itä-Suomen Liikuntaopiston digikehityksen käynnistäjänä

Itä-Suomen Liikuntaopistossa käynnistyi 2020-luvun alussa massiivinen, sisäisen kehitystyö. Organisaatio­muutosten ja prosessien päivitystarpeen myötä myös strateginen digikehittäminen sai tuulta alleen, jonka seurauksena ensimmäinen konkreettinen digiharppaus olikin sisäisen viestinnän parantaminen intran avulla. Liikuntaopiston ja Marskidatan yhteistyö oli kuitenkin käynnistynyt jo useampi vuosi sitten.

– Meillä on ollut IT-kumppanuus Marskidatan kanssa jo pidemmän aikaa, joten he ovat jo aiemmin olleet meidän digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen pääyhteistyökumppani, kertoo Itä-Suomen Liikuntaopiston koulutussuunnittelija Janne Hiltunen.

Kun Itä-Suomen Liikuntaopiston kehitystarpeet oli tunnistettu, ajatus intrasta nousi esiin Marskidatan ehdottamassa modernin työn palaverissa.

Me kyllä innostuimme heti heidän esittelemästään Sharepoint Online -ratkaisusta. Kartoitimme jonkin verran muitakin yrityksiä, että millaista palvelua he tähän liittyen tarjoavat, mutta päädyimme kuitenkin todella nopeasti Marskidatan ratkaisuun, kuvailee Hiltunen projektin alkua.

Ideoinnista tekniseen toteutukseen ja sisällöntuotantoon – kontakti Marskidatan kanssa säilyi koko ajan

Itä-Suomen Liikuntaopiston intraprojekti käynnistyi Marskidatan vetämillä suunnittelutyöpajoilla, joissa käytiin läpi kokonaiskuva sekä ideoitiin uuden intran rakenne. Tämän jälkeen käynnistyi teknisen toteutuksen vaihe, jonka aikana Marskidatan asiantuntija toteutti suunnitellun rakenteen SharePoint Online -alustalle. Myös liikuntaopiston organisaation sisällöntuottajat saivat koulutusta alustan käyttöön.

Käytännössä Marskidata loi meille kehykset, joihin me itse täytimme sisällön. Meidän organisaatiostamme projektissa mukana oli noin puolenkymmentä henkilöä, ja sisällöntuotantovaiheeseen erityisesti tarvitsimme myös eri sisältöalueiden asiantuntijoita mukaan, kertoo Hiltunen projektin työnjaosta.

Sisällöntuotannon tueksi Marskidata järjesti myös vapaamuotoisia sisällöntuotannon tukihetkiä Teamsin välityksellä, johon projektia eteenpäin vievät sisällöntuottajat liikuntaopiston organisaatiosta saivat tulla kyselemään sisältötyössä eteen tulleista teemoista.

Nämä tukihetket olivat kyllä hyviä ja Marskidata muutenkin hyvin tavoitettavissa apuun aina tarpeen mukaan. Itse olin päävastuussa projektista, ja silloin kun törmäsin johonkin tekniseen haasteeseen, niin pystyin laittamaan Marskidatan asiantuntijalle Teamsissa viestiä. Osa asioista selvitettiin muutamalla viestillä ja joihinkin sovittiin 15 minuutin ylimääräinen palaveri, jonka jälkeen pääsin aina jatkamaan työtä intran parissa. Joustoa Marskidatalta siis löytyi projektin aikana hienosti, kertaa Hiltunen.

Janne Hiltunen, koulutussuunnittelija, Itä-Suomen Liikuntaopisto

Selkeä ja aikataulussa valmistunut projekti – jämäkkä mutta joustava aikataulutus

Kaiken kaikkiaan Itä-Suomen Liikuntaopiston intran toteuttaminen kesti vajaan neljä kuukautta, kun projekti käynnistyi joulukuussa ja valmistui maaliskuun lopussa.

Projekti kokonaisuudessaan tuntui selkeältä ja koko toteutus valmistui täysin aikataulussa. Olimme käyneet kokonaisuuteen sisältyvät työvaiheet ennakkoon hyvin läpi, joten tiesimme mitä on luvassa, mitä meidän tulee tehdä itse ja kuinka paljon työtä se vaatii, Hiltunen toteaa.

Täysin yllätyksettä projektin läpivienti ei toteutunut, mutta Itä-Suomen Liikuntaopiston näkemyksen mukaan eteen tulleet muutokset eivät aiheuttaneet haasteita.

– Aikataulu ja tietyt välivaiheet sovittiin koko intraprojektin ajalle jo heti joulukuussa, mutta niitä jouduttiin hieman järjestelemään uudelleen minun työtehtävissäni tapahtuneiden muutosten vuoksi. Marskidata suhtautui muutoksiin varsin joustavasti, eikä tästä aiheutunut ongelmia. Lisäksi projektin alkuvaiheilla Marskidatan tekninen asiantuntija vaihtui, mutta sekään ei haitannut meidän työskentelyämme, vaan uusi asiantuntija tuli mukaan työhön ongelmitta, kehuu Hiltunen Marskidatan toimintaa.

Toimiva intra on arjen työväline, joka edellyttää aktiivista käyttöä ja rutinoitunutta ylläpitoa

Itä-Suomen liikuntaopiston kokemuksen mukaan intran tekninen toteuttaminen ja sisältöjen syöttäminen oli yksinkertaista, kun taas todellinen haaste piilee uuden työkalun tuomisessa henkilöstön arkeen.

– Koska meillä ei aikaisemmin ollut intraa, arvioin alun perin, että projektin valmistumisen ja intran julkaisun jälkeen menee pari kuukautta, kunnes henkilöstö oppii sitä käyttämään. Nyt aikaa on kulunut sen verran, ja huomaan, että aikaa tähän kuluu kyllä enemmän – ehkä puolisen vuotta?

Intran toimivuuden kannalta onkin oleellista, että sieltä löytyvä tieto on paikkansapitävää. Itä-Suomen Liikuntaopiston tapauksessa tämä on tarkoittanut sitä, että joidenkin työntekijöiden työtehtäviin on sisällytetty intran sisällön ylläpitoon liittyviä vastuita.

– Mitään varsinaista vastarintaa emme ole omassa organisaatiossamme havainneet, mutta meillä projektia toteuttaneilla henkilöillä on kyllä kiistatta tärkeä rooli muun henkilöstön ohjaamisessa kerta toisensa jälkeen intran pariin. Suurin haaste on se, että ihmisillä on tiettyjä rutiineja, miten he toimivat eri ympäristöissä. Rutiinien ja olemassa olevien tapojen muuttaminen on aina aikaa vievää, sillä on monimutkaista saada ihmisiä luottamaan uuteen toimintatapaan, kuvailee Hiltunen muutosprosessia organisaation sisällä.

Itä-Suomen Liikuntaopiston näkemyksen mukaan julkaisun jälkeen intran kohdalla suurin riski on se, ettei sitä ylläpidetä ja jo vuodessa vanhentuneen tiedon päältä voikin sitten pyyhkiä pölyjä. Intran henkiinjäämiskamppailun kannalta on siis oleellista pitää huolta, että organisaatiosta löytyvät prosessit sisällön päivittämisen roolituksista. Tämän lisäksi uusi viestintäkanava on tärkeä nostaa oikeaan rooliinsa – keskelle arjen työtä ja viestintää.

Myyntihousuista huolimatta Marskidatan palvelun keskiössä ovat aina asiakkaan tarpeet

Marskidatan palvelua ylipäätään luonnehtisin joustavaksi ja käytännönläheiseksi. Meidän yhteyshenkilömme heidän päässään on Henri, ja vaikka hänellä työnsä puolesta onkin usein myyntihousut jalassa, niin aina hän miettii meidän viitekehystämme siitä näkökulmasta, mikä on meille järkevää ja kannattavaa, kertoo Hiltunen yhteistyöstä Marskidatan kanssa.

Itä-Suomen Liikuntaopiston digikehityksen seuraava askel tulee todennäköisesti olemaan pelikirjaprosessi, jonka aikana organisaatiossa linjataan virallisesti esimerkiksi eri kanavien käytöstä, dokumenttien säilyttämisestä ja päivittämisestä tai vaikkapa henkilöstön tavoitettavuusajoista. Työtapoja kirkastavan pelikirjan luominen on myös erittäin hyvä paikka osallistaa henkilöstöä, jolloin kaikki pääsevät vaikuttamaan yhdessä sovittaviin pelisääntöihin.

– Suosittelen kyllä Marskidataa IT-kumppaniksi. Meillä yhteistyö toimii kokonaisuudessaan tosi hyvin, me saamme sellaisia palveluita mitä tarvitsemme, ja ne ovat meille sopivan hintaisia. Marskidatalla on asiakkaan lähtökohdat huomioiva tapa tehdä töitä ja sille me laskemme paljon painoarvoa, hän tiivistää lopuksi.

Toivon, että kumppanuutemme säilyy jatkossakin tällaisena kasvollisena ja proaktiivisena yhteistyönä, mitä se on tähän asti ollut. Meille sosiaali- ja terveysalan toimijoille tulee muun muassa laista tietynlaisia velvoitteita, joten minulle on tärkeää, että IT-kumppanimme osaa tarjota meille oikeanlaisia ratkaisuja maailman ja IT-ympäristöjen koko ajan muuttuessa, kertoo GeriWell Oy:n toimitusjohtaja Heli Peltola.

IT-kumppani jo lähes 10 vuotta

Kotihoitoa sekä hoiva- ja kotipalveluita tarjoavan GeriWell Oy:n ja Marskidatan välinen yhteistyö käynnistyi lähes vuosikymmen sitten luontevasta, olemassa olevasta kontaktista, kun GeriWellin perustaja Heli Peltola ja Marskidatan silloinen omistaja tunsivat toisensa.

–  Valinta oli minulle silloin aika automaattinen, sillä halusin päästä yritystoiminnassani mutkattomasti liikkeelle ja Marskidatan tutun omistajan vuoksi luottamus hänen yritykseensä oli jo olemassa. Muita IT-palveluntarjoajia en silloin edes pohtinut, kuvailee Peltola GeriWellin ja Marskidatan yhteisen taipaleen alkua.

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa Peltola hankki yritykseensä Marskidatan kautta tietokoneen ja muutaman puhelimen. Yritysten välinen yhteistyö on kuluneen kymmenen vuoden aikana laajentunut merkittävästi, eikä tarvetta IT-kumppanin vaihtamiselle ole ilmennyt.

– Mielestäni kaikkien vaihdosten tulee olla perusteltuja, eikä huvin vuoksi sellaista kannata tehdä. Oma aikani on myös rahaa, joten pyrin aina pitkäaikaisiin ja sujuviin kumppanuuksiin paikallisten yritysten kanssa, tiivistää Peltola oman yrityksensä tarpeita.

Puhelimen, liittymän ja järjestelmien on toimittava joka paikassa kitkatta

Suurin osa GeriWellin työntekijöistä käyttää työvälineenään puhelinta, joten hyvin toimivat laitteet sekä puhelinliittymät ovat heidän työpäiviensä selkäranka.

– Puhelimien ja yhteyksien tulee toimia moitteettomasti, kun meidän työntekijämme liikkuvat yksin pitkin maaseutua asiakkaan luota toiselle. Paperille ei GDPR:n vuoksi saa kirjoittaa enää mitään, joten jos puhelin tai verkko lakkaa yhtäkkiä toimimasta, on työntekijän tilanne hyvin hankala sekä asiakas- että työaikakirjausten, yhteydenpidon ja turvallisuuden näkökulmasta, kertoo Peltola.

Marskidatan toimittamat puhelimet sekä Telian liittymät ovat toimineet GeriWellin tarpeessa hyvin. Tilatut laitteet toimitetaan GeriWellin työntekijöille valmiiksi asennettuina siten, että niissä on kaikki sovitut järjestelmät ja sovellukset heti käyttövalmiina.

– Minusta ei ole järkevää ajankäyttöä metsästää työntekijöille uusia puhelimia eri kauppojen tarjouksista, ja sen jälkeen kuluttaa aikaa laitteiden hakemiseen tai asentamiseen. Tämän vuoksi uuden laitetarpeen noustessa esiin laitan vain Marskidatalle viestiä ja kuvailen laitteen käyttötarvetta ja pyydän suosituksia. Tähän he yleensä vastaavat ehdottamalla paria tai kolmea vaihtoehtoa, mistä sitten itse teen valinnan.

Puhelimien lisäksi Marskidata on toimittanut GeriWellille muitakin toimistotyön välttämättömyyksiä, kuten hallinnon työntekijöiden tietokoneet, näyttöjä, kuulokkeita, tabletteja sekä monitoimilaitteen palveluna tulostamiseen ja skannaukseen.

– Tavoitteeni on aina, että tehdään mahdollisimman vähän turhaa työtä, ja että kaikki on sujuvaa, summaa Peltola yhden oleellisista tekijöistä IT-kumppanuudessa.

Marskidata on myös tietoturva-asiantuntija sekä tärkeä tuki vikatilanteissa

Konkreettisten laitetoimitusten lisäksi Marskidatan osaaminen ja asiantuntija-apu ovat tärkeässä roolissa varmistamassa GeriWellin arjen sujuvuuden ja työnteon käytänteet.

– Toimialamme tärkeiden järjestelmien lisäksi tarvitsemme kaikkiin laitteisiimme myös laadukkaat tietoturvaratkaisut sekä helpot viestintäkanavat työntekijöille. Nämä molemmat avut olemme saaneet Marskidatalta, kertoo Peltola viimeisimpien vuosien kehitysprojekteista.

Tietoturvariskien tiedostaminen ja huomioiminen on arkaluontoista materiaalia käsittelevien GeriWellin työntekijöiden arjessa tärkeää, joten Marskidatan avulla puhelinten käytöstä on tehty turvallista. Tarve Teamsin ja sähköpostin käyttöön puolestaan nousi esiin pandemian aikana, ja nyt ne ovat oleellinen osa arjen liikkuvaa työntekoa ja GeriWellin työyhteisön välistä yhteydenpitoa.

Marskidatan asiantuntijoiden apu näkyy meillä konkreettisesti myös ajansäästönä. Erilaisia laitepäivityksiä tulee liiketoiminnassa vastaan säännöllisesti, tai sitten jos esimerkiksi tietokone bugittaa, niin meille on kaikille selvää, että Marskidatan ServiceDesk on silloin osoite, mistä avun saa. Oleellista toki on, että laitteet ja asennukset on alun perin tehty niin, että ne toimivat hyvin yhdessä, eikä perustyö takkua meillä kenelläkään sen vuoksi, summaa Peltola.

Proaktiivinen ja kasvollinen kumppanuus kantaa maailman muuttuessa

Työnteon laitteet ja sovellukset, tietoturva-asiat sekä työnteon tavat ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi, eikä muutoksen tahti vaikuta ainakaan hidastuvan. Myös toimialakohtainen tuntemus it-ratkaisuiden ja -mahdollisuuksien on tärkeä luottamusta kasvattava tekijä.

– Toivon, että kumppanuutemme säilyy jatkossakin tällaisena kasvollisena ja proaktiivisena yhteistyönä, mitä se on tähän asti ollut. Meille sosiaali- ja terveysalan toimijoille tulee muun muassa laista tietynlaisia velvoitteita, joten minulle on tärkeää, että IT-kumppanimme osaa tarjota meille oikeanlaisia ratkaisuja maailman ja IT-ympäristöjen koko ajan muuttuessa, kertoo Peltola.

Myös Marskidatan yhteyshenkilö Eelis saa kiitosta ripeästä palvelustaan.

– Vaikka meillä yhteyshenkilö on matkan varrella vaihtunut, niin silti tuntuu, että meidät tunnetaan Marskidatalla hyvin. Esimerkiksi nykyinen yhteyshenkilömme Eelis reagoi viesteihini todella nopeasti!

Suosittelen Marskidataa kumppaniksi kaiken sujuvuuden, helppouden ja luotettavuuden vuoksi. Heidän kanssaan minä voin luottaa, etteivät he myy automaattisesti kalleinta mahdollista tuotetta, vaan aina sen järkevän ratkaisun, mitä me tarvitsemme, Peltola tiivistää lopuksi.

Suosittelen kyllä Marskidataa yhteistyökumppaniksi oman, monivuotisen asiakas- ja käyttökokemukseni perusteella. Laitteet, mitä Marskidata edustaa, ovat laadukkaita ja sen lisäksi yritys pystyy tarjoamaan jälkimarkkinoinnin tuotteilleen siten, että asiakas kokee olonsa turvatuksi, kertoo Kiinteistömaailma Savonlinnan yrittäjä Seppo Kairikko.

Monitoimilaitekilpailutus avasi yhteistyön Marskidatan kanssa

Laadukas ja mutkattomasti toimiva monitoimilaite on Kiinteistömaailma Savonlinnan henkilöstölle keskeinen työväline. Tulostusmäärä on vuosien varrella vähentynyt, mutta kohde-esitteiden lisäksi kiinteistönvälityksen oheismateriaalien, kuten kartta-aineistojen, tulostustarve näkyy edelleen arjessa. Laadukkaan tulostusjäljen lisäksi monitoimilaitteen skannaustoiminnon rooli on merkittävä, sillä kaikki dokumentaatio muutetaan sähköiseen muotoon arkistointia varten.

Kun Kiinteistömaailma Savonlinnan edellinen monitoimikone tuli käyttöikänsä päähän, erottui Marskidata uuden laitteen kilpailutuksessa edukseen. Monitoimilaitteen hinta oli toimittajavalinnassa tärkeä kriteeri, mutta vaakakupissa painoi myös laitteen arkikäytön tueksi saatavat huolto- ja tukipalvelut.

Yhteistyömme Marskidatan kanssa on tosiaan alun perin alkanut monitoimilaitteen kilpailutuksesta, mutta syventynyt siitä vuosien myötä kokonaiskumppanuudeksi, kuvailee Kiinteistömaailma Savonlinnan yrittäjä Seppo Kairikko yrityksensä suhdetta Marskidataan.

MD All Print -palvelun kautta laajempiin laitehankintoihin sekä lähitukeen

Kiinteistömaailma Savonlinnan runsaaseen tulostustarpeeseen sopivaksi ratkaisuksi valikoitui MD All Print, joka sisältää monitoimilaitteen lisäksi rajattoman määrän laadukkaita tulosteita. Palvelu on kiinteän hintansa ansiosta helppo budjetoida ja sen lisäksi Marskidatan etävalvonnan piirissa olevan laitteen mahdolliset häiriötilat päästään korjaamaan nopeasti ja värien kuluessa uudet toimitetaan Kiinteistömaailmalle automaattisesti.

– Monitoimilaitteen ensimmäinen sopimus oli kolmen vuoden mittainen, ja sitä olemme jatkaneet suoraan toiselle sopimuskaudelle. Monitoimilaitteesta yhteistyö lähtikin sitten rönsyilemään myös muihin laitteisiin. Olemme vuosien varrella hankkineet Marskidatan kautta muun muassa älypuhelimia ja niihin liittyviä lisävarusteita sekä työntekijöidemme tietokoneet leasing-sopimuksella, summaa Kairikko.

Avaintekijä laajenevassa yhteistyössä Marskidatan kanssa on ollut se, että asiointi tuntuu Kiinteistömaailman näkökulmasta hyvin vaivattomalta. Leasing-tietokoneet toimitetaan valmiiksi asennettuina tai vaihtoehtoisesti Marskidatan asiantuntija saapuu Kiinteistömaailman toimipisteeseen paikan päälle viimeistelemään tarvittavat asetukset.

– Ei sellaisia laitteita olekaan, missä ei koskaan ole mitään säätämisen tarvetta tai uusia päivityksiä. Toimimme tässä samalla paikkakunnalla Marskidatan kanssa, eikä toimistojemme välinen etäisyys ole juuri kivenheittoa pidempi. Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että tapaamme it-tukihenkilöämme myös kasvokkain, eikä yhteistyö pyöri vain etähallinnan varassa, Kairikko kertoo.

Leasing-laitteiden lisäksi Marskidata on toteuttanut Kiinteistömaailman toimistolle langattoman verkon sekä huolehtii esimerkiksi laitteiden tietoturvasta.

Asiantuntija-apu on arvokas tuki, sillä me Kiinteistömaailmalla haluamme keskittyä ydinliiketoimintaamme emmekä käyttää aikaamme it-haasteiden parissa. Esimerkiksi tietokoneet ja puhelimet ovat hyvinkin kriittisiä työn tekemisen näkökulmasta, emmekä me voi olla pitkiä aikoja ilman laitteita. Apua pitää saada nopeasti silloin kun jokin hajoaa, luonnehtii Kairikko toimivien laitteiden roolia arjessa.

Laadukkaat tuotteet ja henkilökohtainen palvelu sitouttavat

Marskidatan tarjoama henkilökohtainen palvelu on Kiinteistömaailman näkökulmasta toiminut erittäin hyvin, sillä Marskidatan puoleen on mahdollista kääntyä missä tahansa asiassa.

– Kumppanuutemme on rakentunut niin, että isompien leasing-sopimusten myötä myös pienempien tarvikkeiden hankinta on keskittynyt Marskidatalle. Jos meillä vähänkään ilmaantuu IT- tai laiteasioihin liittyviä kysymyksiä, niin otamme yhteyttä Marskidataan ja tiedustelemme, pystyvätkö he palvelemaan siihen liittyen tai voivatko suositella ratkaisua.

– Suosittelen kyllä Marskidataa yhteistyökumppaniksi oman, monivuotisen asiakas- ja käyttökokemukseni perusteella. Laitteet, mitä Marskidata edustaa, ovat laadukkaita ja sen lisäksi he pystyvät tarjoamaan jälkimarkkinoinnin tuotteilleen siten, että asiakas kokee olonsa turvatuksi. Arvostan sitä, että meidän laitteemme ovat helppokäyttöisiä ja ne toimivat, sillä olennaista meidän näkökulmastamme on tuen ja huollon saatavuus, tiivistää Kairikko.

Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot

SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down