Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Menestyäkseen kiihtyvässä kilpailussa, innovointi on yrityksille tärkeämpää ja tärkeämpää. Yhteistyökumppanimme Dell auttaa yrityksiä menestymään luomalla teknologioita, jotka tukevat yritysten digitalisoitumista. Kun organisaatiossa tehdään paljon etätöitä, on tärkeää, että se tehdään oikein. Työntekijöille on siis annettava myös sopivat työvälineet. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että työn edellytykset ovat kohdillaan eli, että tietoon pääsy, toimivat viestintäratkaisut sekä tietoturva on huolella mietitty.

Päätelaitteiden elinkaaren hallinta voi yrityksissä olla kallista ja monimutkaista. Yrityksissä on tarve leikata kustannuksia ja omiin liiketoimintatavoitteisiin keskittymisen tarve kasvaa koko ajan. Organisaatioiden toteuttaessa tietoon perustuvia strategioita, kannattaa muistaa, että henkilökohtainen tietokone on edelleen kaikista työkaluista se kaikkein tuottavin, toimialasta riippumatta.

Eri käyttäjäpersoonat

Nykyisin IT-osastojen tehtävänä on vastata digitalisoituvan liiketoimintaympäristön tarpeisiin ja tehdä se tietenkin hyödyntämällä nykyisiä resursseja mahdollisimman tehokkaasti. IT:n rooli on valita käyttäjille parhaiten soveltuvat päätelaitteet ja ohjata niiden tehokkaassa käytössä elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kun IT tietää, miten ihmiset työskentelevät, pystyvät he valitsemaan eri käyttäjäryhmille parhaiten soveltuvat päätelaitteet.

Keitä siis ovat yrityksen loppukäyttäjät? Yritysten työntekijät voidaan jakaa viiteen ryhmään:

1. Työpöytäkeskeiset

2. Etätyöntekijät

3. Liikkuvat ammattilaiset

4. Käytävien sankarit

5. Erikoistuneet käyttäjät

Dell_Blog

Millaisesta näyttöratkaisusta käyttäjä hyötyy eniten?

Tutkimusten mukaan tuottavimmat työntekijät käyttävät useita sovelluksia samanaikaisesti. Käyttäjät ovat viidenneksen tuottavampia työpisteissä, joissa hyödynnetään vähintään kahta näyttöä. Kaksi näyttöä antaa käyttäjälleen mahdollisuuden käsitellä enemmän tietoa ja liikkua helposti sovellusten välillä ilman, että näytön sekavuus tai liiallinen vaakasuuntainen vieritys haittaisi työtä.

Dellin 2-in-1 -laitteet

Dellin Latitude 2-in-1 -laitteissa yhdistyvät kannettavan suorituskyky ja tabletin monipuolisuus. Näissä käyttäjä hyötyy täysimittaisen ja laadukkaan näppäimistön lisäksi kosketus- ja kynäkäytöstä ja hän voi myös asettaa ruudun pystyasentoon dokumenttien sujuvaa selausta varten. Liikkuvien käyttäjien tuottavuus lisääntyy 13 %, kun he käyttävät 2-in-1 -laitteita normaalin kannettavan sijasta. Äärimmäisiin olosuhteisiin suunnitellut Latitude Rugged -kannettavat ja tabletit mahdollistavat sen, että kenttätyöntekijät voivat työskennellä paikoissa, joissa on tärinää tai äärimmäisiä lämpötiloja ja vaihtelevaa säätä. Latitude Rugged -laitteet on suojattu pölyltä, hiekalta ja nesteiltä ja ne täyttävät jopa sotilaskäytön standardit.

Dell Platinum Partner

Milloin laitteet kannattaa vaihtaa?

Tiesitkö, että yli kolmen vuoden ikäisten kannettavien tietokoneiden ylläpito maksaa laitteen arvoa enemmän? Uusi tekniikka on joustavampaa, mukautuvampaa ja huomattavasti kustannustehokkaampaa. Uudet kannettavat tietokoneet voivat nostaa henkilöstön tuottavuutta jopa 50 % verrattuna viiden vuoden takaisiin laitteisiin. Sisäänrakennettujen omatoimisten tukiratkaisujen ansiosta työntekijät pystyvät ratkaisemaan tietyt ongelmat nopeasti itse sekä välttämään näin turhat keskeytykset työtehtävissä. Marskidatan asiantuntijat auttavat päätelaitteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Marskidata on nuorekas nelikymppinen IT-alan yritys ja olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä Dell Technologiesin kanssa. Account Managerimme auttavat mielellään yritystäsi löytämään juuri teidän käyttäjillenne sopivat työvälineet. Suosittelen lukemaan myös edellisen Dell-aiheisen blogini.

Tässä blogissa tutustumme tarkemmin Marskidatan kumppaniin HP:hen ja heidän vastuullisuusraporttiinsa. HP on tunnustettu yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä ja siksi onkin mielenkiintoista tutustua juuri HP:n vastuullisuusraporttiin.

Aloitetaan kuitenkin muutamalla ”knoppitiedolla”, HP:hen liittyen. HP Incin presidentti ja CEO on tällä hetkellä Enrique Lores ja johtokunnan puheenjohtajana toimii Chip Bergh. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Palo Altossa, Kaliforniassa ja yhtiö on perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa. Nykyisin HP toimii yli 180 maassa ja työllistää globaalisti yli 58 000 työntekijää. HP:n liikevaihto oli tilikaudella 2022 63 miljardia USD:tä ja HP:lla on hallussaan yli 28 000 patenttia.

Vuodesta 2001 lähtien HP on toimittanut asiakkaille, alan analyytikoille, sijoittajille, työnantajille jne., kattavia tietoja sen ympäristöllisestä ja yhteisöllisestä edistyksestä.

”… HP ei pidä vastuullisuutta erillisenä aiheena. Se on tärkeä osa yrityksemme toimintaa – aina tavasta, jolla suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme tuotteitamme, ratkaisuihin, joita luomme täyttääksemme asiakkaiden muuttuvat tarpeet, ja investointeihin, joita teemme auttaaksemme ihmisiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. ”

Enrique Lores, HP:n presidentti ja CEO


HP pyrkii olemaan maailman oikeudenmukaisin ja vastuullisin teknologiayritys

HP:n liiketoimintastrategiassa on keskeinen asema nimenomaan vastuullisuudella. Tärkeimmät fokusalueet tässä ovat ihmisoikeudet, ilmastotoimet ja digitaalinen yhdenvertaisuus:

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin näihin kolmeen fokusalueeseen.

HP ja ilmastotoimet

HP:n missiona on ryhtyä määrätietoisiin ja kiireellisiin toimenpiteisiin saavuttaakseen nollatason hiilidioksidipäästöt läpi koko arvoketjun, antaakseen metsille enemmän takaisin kuin niiltä ottavat ja innovoidakseen tuotteita ja palveluita tukemaan entistä enemmän kiertotaloutta.

HP:llä onkin pitkä historia nimenomaan ilmaston suojelemisessa. Heidän tieteeseen perustuvat tavoitteensa on suunniteltu ehkäisemään ilmastonmuutosta keskittyen tuotteiden kierrätettävyyteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja metsiin.

”HP on ryhtynyt kiireellisiin ja päättäväisiin toimenpiteisiin saavuttaakseen nollatason hiilidioksidipäästöt kautta koko arvoketjun, antaaksemme metsille takaisin enemmän kuin niistä otamme ja innovoidaksemme tuotteita ja palveluita tukemaan kiertotaloutta entistä enemmän. Tämä alkaa myymistämme tuotteista, ja olen ylpeä siitä, että yli 95 % vuonna 2022 asiakkaille toimitetuista kodin ja toimiston tulostimista, kannettavista tietokoneista, näytöistä ja työasemista sisälsi kierrätysmateriaalia.”

Enrique Lores, HP:n presidentti ja CEO

HP ja ihmisoikeudet

HP:n missiona on tasa-arvon ja voimaantumisen kulttuurin rakentaminen HP ja sen ulkopuolella, kulttuurin, jossa arvostetaan monimuotoisuutta ja jossa ymmärretään ja kunnioitetaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Toimittajasopimusten ja toimitusketjun vastuullisuusohjelman kautta HP työskentelee parantaakseen olosuhteita toimittajien tehtaissa ja ratkoo alalla vallitsevia haasteita.

”Samalla kun pyrimme suojelemaan planeettaamme, voimaannutamme ihmisiä – sekä HP:n sisällä että yhteisöissämme. Yhdysvalloissa 46 % vuoden 2022 uusista työntekijöistä katsoivat kuuluvansa etniseen tai rotuvähemmistöön. Kaiken kaikkiaan uskomme, että yritykset toimivat parhaiten, kun ne houkuttelevat moninaisia kykyjä eri elämänalueilta.”

Enrique Lores, HP:n presidentti ja CEO

Työntekijät ovat olennainen osa HP:n menestystä ja HP tarjoaakin innovatiivisia koulutus- ja kehitystilaisuuksia rakentaakseen näitä taitoja ja auttaakseen tekijöitä etenemään urallaan. HP:lla tuetaan ja arvostetaan monimuotoisuuden, tasa-arvon ja mukaanoton kulttuuria sekä pyritään käyttämään HP:n alustaa, resursseja ja teknologiaa positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

HP ja digitaalinen yhdenvertaisuus

Digitaalinen yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä käsiksii teknologiaan ja digitaalisiin taitoihin sekä tilaisuus luoda digitaalista tietoisuutta.

HP:n missiona on lisätä tasa-arvoista pääsyä koulutukseen, terveydenhuoltoon ja taloudellisiin tilanteisiin heille, jotka perinteisesti jäävät niiden ulkopuolelle.

HP pyrkii tukemaan tasapuolisemman maailman luomista yhteyksillä, laitteilla, digitaalisella osaamisella ja laadukkaalla, olennaisella sisällöllä. HP:n ohjelmat priorisoivat heitä, jotka todennäköisemmin kohtaavat digitaalisen kuilun, eli tytöt ja naiset, vammaiset ja ikääntyvät, historiallisesti eriytyneet ja marginalisoidut ryhmät sekä terveydenhuoltopalvelujen ja opetuksen harjoittajat. Edistämällä digitaalista yhdenvertaisuutta tuetaan tasapuolisempia koulutus-, terveydenhuolto- ja taloudellisia mahdollisuuksia.

HP:n sitoutuminen positiiviseen, pysyvään muutokseen ulottuu myös siihen, kuinka HP:lla suunnitellaan tuotteita, palveluita ja ratkaisuja. Digitaalinen yhdenvertaisuus ei tarkoita vain Internet-yhteyttä, vaan se tarkoittaa, että kaikille pystyttäisiin takaamaan ne työkalut ja digitaaliset taidot, joita he tarvitsevat käyttääkseen teknologiaa tai tutustuakseen siihen.

Tiesitkö, että uusimmat HP Dragonfly ja Elite 1000 -sarjan tietokoneet sisältävät 90 % kierrätetty magnesiumia kotelossa, 5 % muutoin mereen joutuvaa muovia kaiuttimen kotelossa sekä biomassaraaka-aineita, kuten käytettyä ruokaöljyä. Kaikki tämä CO2-päästöjen vähentämiseksi.

Oli ilo tutustua HP:n vastuullisuusraporttiin ja poimia siitä teille mielestäni mielenkiintoisimmat kohdat. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmiensä odotukset ja edut tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja sen strategian ytimessä ja näin sen näen olevan nimenomaan HP:lla. Toivottavasti blogini auttaa sinuakin tekemään vastuullisempia valintoja B2B-yrityksen laitehankinnoissa.

Jos tarvitset tähän apua, me täällä Marskidatalla autamme mielellämme!

Monissa yrityksissä kesätyöntekijöiden rekrytointi aloitetaan jo heti alkuvuodesta ja tulevan kesän työntekijät valitaan hyvissä ajoin keväällä. On varmasti kaikkien etu, että kesätyöntekijät valitaan ajoissa, mutta muistetaanko myös kesätyöntekijöiden työvälineet katsoa kuntoon ennen työn alkua? Kun tarvittavat välineet odottavat työntekijäänne ensimmäisenä työpäivänä, on työn aloittaminen helpompaa ja sujuvampaa. Työntekijä tuntee myös itsensä tervetulleeksi, kun olette tehneet valmisteluja häntä varten. Itselleni tuli ainakin ensimmäisenä työpäivänä todella hyvä mieli, kun työvälineet oli laitettu työpisteelleni valmiiksi ja minua selvästi jo odotettiin töihin.

Työpuhelimella pärjää pitkälle

Monelle kesätyöntekijälle tärkein, tai ehkä jopa ainut, tarvittava työväline on puhelin. Älypuhelimeen saa ladattua monia työntekoa helpottavia sovelluksia, ja työpuhelimen ansiosta työntekijät ovat aina tavoitettavissa. Puhelimen kaveriksi kannattaa hankkia myös suojakuori ja näytön suojalasi, jotka suojaavat puhelinta ulkoisilta vaurioilta. Kun kesätyöntekijällä on oma työpuhelin, ei tarvitse miettiä, millä työhön liittyvät puhelut soitetaan.

Marskidatan MDStore -verkkokaupasta löydätte laajan valikoiman älypuhelimia ja niiden erilaisia tarvikkeita. Verkkokaupan tilaukset toimitamme kätevästi toimipisteeseenne tai vaikka suoraan kesätyöntekijänne kotiin. Jos teillä ei vielä ole tunnuksia verkkokauppaamme voitte hakea ne täältä. Tilaaminen verkkokaupastamme on helppoa ja toimitus nopea, tilaus on perillä jopa seuraavana arkipäivänä. Kun puhelimet on hankittu tarvitaan niihin tietysti myös liittymät. Yrityksenne liittymäasiat hoituvat keskitetysti kauttamme.

Kesätyöntekijän laitteet ja liittymät kuntoon Marskidatan avulla.

Läppärit ja lisenssit kuntoon

Työpuhelimen lisäksi monissa työtehtävissä kesätyöntekijä voi tarvita myös tietokonetta. Me Marskidatalla autamme mielellämme valitsemaan kesätyöntekijöillenne sopivat tietokoneet juuri heidän työtehtäviinsä. Meiltä löytyy tietokoneet niin asiakaspalvelijoille kuin teknisemmille suunnittelijoille. Liikkuvalle työntekijälle kannattaa hankkia myös läppärilaukku, tällöin kone säästyy kolhuilta ja kulkee näppärästi mukana. Jos kesätyöntekijä työskentelee kotikonttorilta käsin, meiltä Marskidatalta saatte myös tarvittavat nettiliittymät sekä reitittimet. On myös hyvä miettiä etukäteen, tarvitseeko kesätyöntekijöiden käyttää esimerkiksi sähköpostia tai Teamsia. Jos käytössänne on Microsoftin työvälineitä, on myös kesätyöntekijöille hyvä hankkia tarvittavat lisenssit. Microsoftin 365 Business Basic -lisenssillä saatte käyttöönne muun muassa:

Oheistarvikkeet, onko hankittu?

Puhelimen ja tietokoneen lisäksi on olemassa myös monia muita työntekoa helpottavia työvälineitä. Iso erillinen näyttö parantaa työergonomiaa ja helpottaa useiden eri ohjelmien käyttöä rinnakkain. Läppärin näytön jakaminen usealle ikkunalle vaatii nimittäin aikamoista supernäköä, ainakin oman kokemukseni mukaani. Jos koneella näpytellään päivän mittaan enemmänkin, erillinen näppäimistö ja hiiri voivat parantaa työtehoa. Kuulokkeet voivat olla tarpeelliset kesätyöntekijälle monessa eri työtehtävässä. Laadukas kuulokemikrofoni vapauttaa kädet puhelimeen puhuessa, mikä helpottaa työntekoa. On myös mukavampi kuunnella palaveria avokonttorilla kuulokkeet päässä, vierustoveria häiritsemättä.

Tarkista nämä ennen uuden työntekijän aloitusta

  1. Onko kesätyöntekijälle jo työpuhelin valmiina vai ostetaanko uusi?
  2. Tarvitaanko tietokonetta tai Microsoft lisenssejä?
  3. Täytyykö avata uusi puhelin- tai nettiliittymä?
  4. Olisiko erillinen näyttö tarpeellinen?
  5. Helpottaako näppäimistö, hiiri tai kuulokkeet kesätyöntekijän työntekoa?
  6. Kokoa tarvittavat työvälineet valmiiksi kesätyöntekijää varten.


Kesätyöntekijän työvälineet kannattaa laittaa kerralla kuntoon ja satsata sellaisiin välineisiin, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa seuraavien kesätyöntekijöiden kohdalla tai, jos kesätyöntekijöistä tuleekin pidempiaikaisia työntekijöitä. Jos työvälineisiin investoiminen kuitenkin mietityttää, voi laitteiden ostaminen palveluna meiltä Marskidatalta olla sopiva ratkaisu. Meiltä saatte palvelulaitteet kiinteällä kuukausihinnalla, jolloin kulut eivät pääse yllättämään. Account Managerimme Pekka kirjoitteli aiheesta hiljattain blogin, käy kurkkaamassa täältä lisätietoja, jos kiinnostuit.

Oli kyseessä sitten kesätyöntekijä, uusi työntekijä tai muuten vain ajankohtaisena yrityksenne työvälineiden päivitys, me Marskidatalla autamme mielellämme löytämään juuri teidän työskentelyynne parhaiten sopivat ratkaisut. Ota siis rohkeasti yhteyttä niin katsotaan työntekijöidenne työvälineet kuntoon.

ICT-laitteet ja -tarvikkeet eivät ole suinkaan olleet ainoita tuotteita, joiden kanssa on ollut saatavuushaasteita jo liki kahden vuoden ajan. Globaalit toimitusketjut ovat yskähdelleet komponenttipulasta, koronasuluista ja logistiikkahaasteista johtuen. Yhteistyökumppanimme Dell on onnistunut pitämään kuitenkin jopa hyvää saatavuutta lähes koko tämän ajan.

Dell – Markkinoiden laajin mallisto

Dellillä on pitkät perinteet niin loppukäyttäjien laitteiden (niin sanotut Clientit) kuin järeiden konesaliratkaisujen valmistajana. Mikään ei kuitenkaan herätä yhtä paljon intohimoja käyttäjissä kuin läppärit. Laitteita on saatavilla moneen eri käyttötarkoitukseen ja hintaluokkaan, mistä yritykset voivat valita parhaat vaihtoehdot. Ei ole varmastikaan liioiteltua sanoa, että Dellillä on markkinoiden laajin Client-tuotteiden mallisto.

Mallisto koostuu eri mallisarjoista, joista riittää valita mieleisensä. Yrityskäyttöön tarkoitetut mallistot koostuvat:

Näiden lisäksi on omat mallistonsa vielä kuluttuja- ja pelikäyttöön, sekä opetuskäyttöön räätälöidyt laitteet Chromebook-käyttöjärjestelmälllä. Ja kyllä, myös niin sanottuja pöytäkoneita on edelleen saatavilla, kahdessa eri mallisarjassa, Dell Optiplex -työasemat ja Dell Precision -tehotyöasemat.

Miksi mallistoja tarvitaan niin monta?

Varmasti yksi merkittävä syy on se, että laitteiden hintaluokissa on isoja vaihteluja. Käyttäjä, joka päätyönään tekee ehkäpä jotain muuta kuin käyttää konetta, ei välttämättä tarvitse 3000 € hintaista laitetta. Kun taas suunnittelijan, jolla on käytössä satojatuhansia maksava suunnitteluohjelma, ei kannata käyttää työpäiväänsä odotellen, että laite yrittää suoriutua monimutkaisista laskutehtävistä.

Myös laitteiden mekaaninen kestävyys vaihtelee näiden mallisarjojen välillä. Edullisemmat laitteet on valmistettu käyttämällä enemmän muovia ja kalliimman hintaluokan laitteet ovat monesti alumiinista tai hiilikuidusta. Samalla on saavutettu myös kevyempiä koneita ja sirompia rakenteita. Mallisarjojen sisällä on myös omia ”mallistoja”, joten valinnanvaraa on varmastikin riittävästi. Varmasti erilaisia kokoonpanoja yhdisteltäessä päästään satoihin, jopa tuhansiin eri vaihtoehtoihin.

Miten valita kannettava tietokone?

Ja mistä tietää, että valitsee sen oikean mallisarjan? Surffailu mallisarjojen ja niiden sisällä olevien mallien välillä voi tuntua loputtomalta suolta. Tarvitsenko tällaista prossua? Paljon muistia? Miten levytila? Olisiko valittava laite, missä on 4G- tai 5G-modeemi sisäänrakennettuna nopeita datayhteyksiä varten?

Muistin määrä on se, mikä tulee ensimmäiseksi vastaan. Minimimääränä voidaan nykyään pitää 8 Gt, mutta voi olla perusteltua hankkia laite, missä muistia on tuplaten, eli 16 Gt. Laitteen tallennustilan koko ei tänä päivänä monessakaan käytössä ole enää pullonkaula, sillä valtaosa datasta tallennetaan johonkin ”pilveen”. Lähinnä niissä tapauksissa, missä koneelle tallennetaan isoja tiedostoja, kuten suuria määriä kuvia tai videotiedostoja tai raskaita laskentamalleja, niin tällöin voi olla perusteltua ottaa laite, missä tallennustilan koko on 1 Tb. Normaaliin toimistokäyttöön riittää vallan hyvin kone, missä tallennustila on 256 Gt.

Dell Platinum Partner

Koneen oma datayhteys on kätevä, mikäli tarvitaan nettiyhteys ja työskennellään paikoissa, missä langatonta verkkoa ei ole saatavilla. Monesti on tietoturvan kannalta parempi käyttää koneen omaa datayhteyttä, kuin liittyä esimerkiksi nettikahvilan julkiseen langattomaan verkkoon. Ja onhan se kätevämpi, kun nettiyhteyttä ei tarvitse jakaa omasta puhelimesta. Kuljetanko konetta jatkuvasti vai teenkö pääasiassa työtehtäväni toimistolla? Onko laitteen oltava kenties käytettävissä ulko-olosuhteissa? Näihin kysymyksiin on varmasti montakin eri vastausta, onneksi näiden kanssa ei tarvitse painia yksin. Me marskidatalla olemme apunasi ja autamme valitsemaan laajasta mallistosta oikeat välineet.

Account managerimme pysyvät ajanhermolla suorittamalla kumppanuuteen vaadittavia sertifikaatteja ja osallistuvat Dellin koulutuksiin, jotta he osaavat auttaa oikeiden ratkaisujen löytämisessä. Mikäli kiinnostus heräsi, mitä muuta ne Account Managerit tekevät, niin kurkkaa Börjen blogi.

Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot

SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down