Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Viime vuosina IT:n, HR:n ja viestinnän tekeminen on tiivistynyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Digitaalisia työympäristöjä pystytetään, kehitetään, ylläpidetään ja ajetaan alas. Kumppaniksi jatkuvaan muutokseen ei riitä toimija, joka katsoo kokonaisuutta vain teknisestä näkökulmasta. Ihmiset, sisältö ja tekniikka kulkevat käsi kädessä, ja onnistuessaan lisäävät työtyytyväisyyttä, sitoutumista ja hyvinvointia. Itseohjautuvuus kaikkivoipaisena ratkaisuna väistyy valtavilla harppauksilla yhdessäohjautuvuuden tieltä. Oletteko valmiina?

Kehittämisen kulmakivet

Pystyttäessäni ensimmäistä Microsoft-ympäristöä työyhteisön toiminta-alustaksi vuonna 2018 ajateltiin vielä yleisesti, että digitaalinen työympäristö on mukava lisä yrityksen sisäiseen viestintään. Vuonna 2023 koko tietotyötä tekevän organisaation kulmakivi on yhteisön mahdollisuudessa tehdä yhteistyötä paikkariippumattomasti, turvallisesti ja ketterästi.

Olemme oppineet, että tiedon jakaminen sen hilloamisen sijaan on avain yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten kasvuun. Kun kehität mitä tahansa yritysesi digitaaliseen työhön liittyen, huomio aina ja kaikissa prosessin vaiheissa

Unohtaessasi jonkun kolmion kärjistä takaat epäonnistumisen. Huomioidessasi kaikki osa-alueet, luot edellytykset arjen sujuvuudelle. Ja koska meillä on kiireempi kuin koskaan, arjen sujuvuus on kaikilla mielen ja kielen päällä työpäivästä toiseen. Työntekijöiden liikkuvuus on vapaata, eikä kukaan halua kärvistellä työpaikassa, jossa järjestelmien käyttäminen vie iän ja terveyden, tai jossa täysin etätyötä tekevänä koet kuuluvasi yhteisön sijaan ei-mihinkään.

Tekoäly ja työn muotoilu

Kaikki ovat kuulleet tekoälystä ja työn muotoilusta, mutta miten ne liittyvät toisiinsa? Jos aiemmin esimerkiksi Microsoft 365 on ollut yksilöiden ja organisaatioiden keskeinen työn muotoilun työkalupakki, nyt siihen tulee ulottuvuus, jollaista emme ole ennen nähneet. Tekoäly antaa jokaiselle positiosta riippumatta mahdollisuuden virtuaaliseen, väsymättömään assistenttiin, joka jatkaa siitä mihin oma mielikuvituksemme loppuu. Tai aloittaa siitä, mikä meitä ei inspiroi – eli hoitaa puolestamme ne tylsät, aikaa mielenkiintoisemmalta vievät hommat.

Mikä siis olisikaan parempi omaa työtä arvoja, käytäntöjä, aikatauluja ja päämääriä vastaavaksi muotoilemaan sopiva työkalu kuin tekoäly?

Puhumme Marskidatan #töissä podcastin toisella tuotantokaudella luonnollisesti myös tekoälystä. Jaksossa 3 (julkaisupäivä: 19.9.2023) pohdimme tekoälyn ja nerouden yhteyttä. Vieraamme Brando Louhivaaran kertoman mukaan kaikki lapset syntyvät tutkitusti neroina, mutta kadottavat siihen liittyvät ominaisuudet kasvaessaan aikuisiksi (lukuun ottamatta niitä harvoja, jotka ovat neroja vielä isonakin).

Kun opimme käyttämään tekoälyä ja ohjaamaan sitä oikeisiin tarkoituksiin, saammeko matkalla mahdollisuuden oikeanlaiseen leikkimiseen myös työelämässä? Tämä jää nähtäväksi, mutta joka tapauksessa tekoälyn tulemiseen kannattaa valmistautua henkilöstöä valmentamalla. Pohdi oman yrityksesi kohdalla ainakin seuraavia kysymyksiä:

Työn muotoilun valmentaja on enemmän kuin kouluttaja

Digityön kehittäjä, konsultti, kouluttaja, valmentaja, modernin työn asiantuntija – rakkaalla asiantuntijalla on monta nimeä. Siinä missä kouluttaja kertoo, kuinka jokin toimii, valmentaja saa kuulijan oivaltamaan itse, miten jokin toimii. Tämän vuoksi valmentavalla otteella työskentelevät asiantuntijat ovat keskeisessä tukiroolissa, kun yrityksille luodaan suunnitelmia ja strategioita työn muotoilun osalta. Kukaan ulkopuolinen ei voi kertoa, mikä on parasta juuri teille, se on älyttävä itse. On kuitenkin tärkeää, että älyämisessä auttaa taho, joka haastaa ajattelemaan kehittämistä kaikista tärkeistä näkökulmista.

Marskidata tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille valmennuspalveluja IT:n, HR:n ja viestinnän, johtoryhmien ja henkilöstön tueksi.

Lue lisää täältä

Business Joensuu – työnteon yhteiset pelisäännöt ja sujuva perehdytysprosessi osaksi arkea - Marskidata
Xamk – kohti entistä sujuvampia työpäiviä - Marskidata

Työ on aina muuttunut ja jatkaa takuuvarmasti muutostaan yhä kiihtyvällä tahdilla. Muistathan, että teidänkin digitaalista työympäristöänne tekoälyineen käyttävät ihmiset. Varmistakaa, että se on myös suunniteltu juuri teidän ihmisillenne.

Dennis Kremenetsky here, System Specialist at Marskidata, presenting an important message about Dynamics 365 Marketing for you today. Pay attention and listen (read I guess), this is important. Who knows how this can change your business today!

Is it difficult to use marketing tools? Struggle to gain insights into your customer data? Dynamics 365 Marketing is a great solution which can provide everything you need for your marketing needs. Its time to take your marketing to the next level.

Just to briefly mention, Dynamics 365 CRM (customer relationship management) includes several business-critical applications. It includes Marketing, Sales, Field Service and Customer Service. Marketing is not the only solution we offer, but it will be the one I focus on today.

Here are several reasons why you should consider switching to or implementing Dynamics 365 Marketing for your business:

Data and Customer Insights all in one location

Dynamics 365 Marketing provides companies a complete view of their customers by gathering data from multiple sources and presenting them in one location. This helps the company better understand their customers and develop marketing strategies that will have the most impact. Dynamics 365 Marketing provides access to segmentation and personalization that makes it easy to create a custom campaign that connects with the customer needs.

Efficiency and Automation

Dynamics 365 Marketing provides a large range of capabilities for automation, email marketing, social media management, and event management. These tools enable the company to reduce manual effort and free-up valuable time to pursue other business-critical initiatives. Dynamics 365 Marketing can automate key marketing tasks, so you can focus on the more important things, like revenue growth.

Prioritization and lead scoring

Dynamic 365 Marketing has great lead scoring capabilities. Companies can evaluate the behaviour and engagement of a customer’s marketing journey and assign scores to those leads. The lead scoring can be done either manually or automatically through automation in Dynamics 365 Marketing. For example, if a customer opens an email, 5 points, if a customer attends an event, 20 points, 25 points is a lead that is ready to be turned into a Sales opportunity. With these capabilities the company can focus and prioritize on the leads that have the highest chance of converting from lead to opportunity. This also helps to maximise ROI (return on investment) and promote revenue growth.

Reporting and Analytics

Dynamics 365 Marketing provides analytics and reports on the success of the marketing campaigns, which in turn helps to make better data-driven decisions. There is a wide range of visualizations and metrics which can help the company identify areas where there can be improvements or show where the marketing effort can have the most impact. With all the tools that Dynamics 365 Marketing provides, the company can achieve success and stay ahead of the competition.

Integration with other Dynamics 365 applications

One of the best benefits of Dynamics 365 is that all the applications (Marketing, Sales, Field Service and Customer Service) can be easily integrated with each other. For example, the leads created in Marketing can be used in Sales opportunities and continue the journey of the customer. From Lead -> Opportunity -> Order -> Invoice -> Fulfilment -> Support. The customers can be chosen depending on certain criteria from Sales or other applications to be a part of a Marketing campaign. This lets you create customizable marketing campaigns depending on certain criteria that you choose.

In conclusion, get Dynamics 365 Marketing! It provides everything you need to launch an affective marketing campaign. It also provides data and customer insights, automation, lead scoring, analytics, integration with other applications and many other things.

Vote for Dynamics 365 Marketing, I know Marskidata did.

Noin 85 prosenttia suomalaisista yrityksistä käyttää päivittäisessä työssään Microsoftin tuotteita. Näistä jokaisen yrityksen Microsoft-ympäristöä hallinnoi ja ylläpitää useimmiten joku IT-toimija. Haluaisitko, että sinun bisneksesi kannalta kriittistä ympäristöä hallinnoi

a) Joku IT-toimija vai
b) Microsoft-sertifioitu kokonaisvaltainen IT-kehityskumppani?

Jos vastasit b, kannattaa lukea pidemmälle.

Meillä Marskidatalla on suuri unelma tulla Suomen tyytyväisimpien Microsoft –asiakkaiden kodiksi. Tunnistamme, että asiakastyytyväisyyden jatkuvaksi parantamiseksi on tehtävä paljon työtä, ja tähän me kaikki yli 60 marskilaista olemme sitoutuneet.

Modern Workplace -palvelut

Keskeisenä elementtinä Microsoft-palvelujemme tuottamisessa on Modern Workplace -palvelut, joiden avulla tuotamme yrityksellenne aidosti liiketoimintanne kehittymistä tukevia kehitystoimenpiteitä. Ajattelemme Microsoft-tuoteperheen kokonaisuutena, joka voidaan kussakin tapauksessa yksilöllisesti valjastaa palvelemaan sujuvaa arkea ja liiketoiminnan keskeisiä strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Tätä kokonaisuutta voi olla vaikea hahmottaa tuntematta digitaalisen työympäristön kehittämistä ja teknologian valjastamista työn muotoilun käyttötarkoituksiin.

Tämän vuoksi tarjoamme kaikille Microsoft-asiakkaillemme matalan kynnyksen ja yhden luukun palveluina mm.

Meille on erityisen tärkeää, että jokainen Microsoft-asiakkaamme saa aktiivisesti tietoa tuotteiden kehittymisestä, sekä asiantuntijoiden vinkkejä niiden hyödyntämiseen arjessa. Olemme aina yhden puhelinsoiton tai viestin päässä tavoitettavissa, ja asiakkaan niin halutessa palvelemme suoraan myös Teamsin jaettujen kanavien läpi.

Erilaisissa kehitysprojekteissa luotamme laadukkaaseen projektinjohtoon, minkä ansiosta asiakkaamme tietävät aina missä mennään, eikä kustannuksia synny yllätyksenä. Projektinjohto on erityisen tärkeää, kun kehitysprojektissa on mukana useita eri vastuualueita sekä meiltä että asiakkaaltamme. Projektinjohtomallimme ansiosta asiakkaamme saavat nauttia kyydistä, samalla jatkuvasti omaa osaamistaan kehittäen.

Työnteon yhteiset pelisäännöt ja sujuva perehdytysprosessi

Marskidata toteutti Business Joensuulle yhteisiä työtapoja linjaavan pelikirjaprojektin, joka rakentui muutaman Marskidatan ohjaaman työpajan ympärille. Lisäksi Business Joensuun kehityspäällikkö Hanne Huhmarsalo työsti materiaalia eteenpäin sekä itse että yhdessä Business Joensuun johtoryhmän kanssa. Pian tuli kuitenkin selväksi, että pelikirjan julkaisemisen jälkeen henkilökunta tarvitsisi myös koulutusta, jotta ohjeistetut toimintamallit saataisiin sulautettua arkeen.  

Marskidata kokosi pelikirjan teemoista kolme eri koulutusta: Teams työn käyttöliittymänä ja viestinnän välineenä, Teams dokumenttienhallinnassa sekä Teams tehtävienhallinnassa. Osallistujia jokaisessa koulutuksessa oli useampi kymmen, ja lisäksi koulutustallenteet jäivät Business Joensuun henkilöstön käyttöön.

Yhteistyö Marskidatan kanssa jatkui luontevasti myös pelikirjaprojektin ja Teams-koulutusten jälkeen.

– Aiemmin meillä oli aina sama haaste uuden työntekijän saapuessa tai vanhan lähtiessä – mitä kaikkea tässä vaiheessa pitikään muistaa? Tiedot olivat miljoonalla muistilapulla monella eri henkilöllä, joten prosessi ei ollut erityisen hallittu. Marskidatan ratkaisu tähän haasteeseen osui taas niin suoraan meidän tarpeeseemme, ettei tarvinnut juuri miettiä, että lähdetäänkö toteuttamaan vai ei.

Business Joensuun kehityspäällikkö Hanne Huhmarsalo

Lue koko asiakastarina täältä: Business Joensuu – työnteon yhteiset pelisäännöt ja sujuva perehdytysprosessi osaksi arkea

Sisäisen viestinnän kehittäminen

Xamkin modernin työn projekti yhdessä Marskidatan kanssa käynnistyi entistä paremman sisäisen viestinnän tarpeesta.

 Tämän projektin punainen lanka on ollut se, että tiedon pitää kulkea ja töiden sujua koko Xamkin organisaation tasolla. Digitaalisia ympäristöjä on jo niin paljon, että me tarvitsemme yhteisiä pelisääntöjä, miten niissä toimitaan, jotta niistä saadaan kaikki irti ja samalla vältytään päällekkäiseltä työltä.

Xamkin viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen

Yhdessä Marskidatan asiantuntijoiden kanssa suunniteltu, kahdeksan kuukauden pituinen modernin työn projekti sisälsi kolme osa-aluetta: sisäisen viestinnän pelikirjan, Teams-ympäristön koulutukset sekä modernin työn valmennuskokonaisuuden.

Lue koko asiakastarina täältä: Xamk – kohti entistä sujuvampia työpäiviä

Räätälintyönä rakennettu intra

Marskidata toteutti SSG Sahalalle intratoteutuksen. Sahalan tarve koko yrityksen kattavalle viestintäratkaisulle huomattiin yrityksen toimipisteiden määrän kasvaessa huimaa vauhtia. Kun yhteistyö Marskidatan kanssa aloitettiin vuoden 2022 alussa, toimipisteitä oli kuusi. Vain reipasta puolta vuotta myöhemmin tuo numero oli kasvanut kahdeksaan.

SSG Sahalan tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka tekee tiedosta läpinäkyvämpää ja helpommin saavutettavampaa sekä edistää jokaisen työntekijän päivittäistä työtä. Teollisuuden kunnossapitopalveluille ominaista on erilaisten lomakkeiden ja työkirjauksien huolellinen ja tehokas käyttö, joten sen tekeminen mahdollisimman vaivattomaksi oli yksi yhteistyön pääteemoja.

"Itse intran julkaiseminen oli yhteistyömme huippuhetkiä, totta kai!” Judin kommentoi yhteistyön onnistumista. ”On ollut hienoa seurata, kuinka katselukertoja kertyy sinne lisäämillemme sisällöille. Näin tiedämme, että olemme tehneet jotain oikein.

SSG Sahalan toimitusjohtaja Risto Judin

Lue koko asiakastarina täältä: SSG Sahala – Räätälintyönä rakennettu intra toi yrityksen yhteen, vaikka monet sen työntekijöistä eivät koskaan tapaa toisiaan

Kehitämme palvelujamme ja toimintamallejamme jatkuvasti, ja kehityksemme lähtee aina asiakasymmärryksen hankkimisesta. Huolehdimme lisenssienne normaalin hallinnan ja ylläpidon, joiden lisäksi tarjoamme aktiivisesti tukea myös ihmislähtöisiin haasteisiin.

Tervetuloa Suomen tyytyväisimpien Microsoft-asiakkaiden tekijöiden kotiin!

Tämän vuoden alusta alkaen yritysten ja organisaatioiden on täytynyt avata whistleblowing- eli ilmiantokanava, joka mahdollistaa työntekijöille sen, että he voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä nimettömästi. Ilmoituskanavan pystyttäminen tuli pakolliseksi kaikissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, joissa on vähintään 50 työntekijää.  

Mikä on Whistleblower-direktiivi? 

Euroopan unionin Whistleblower-direktiivi velvoittaa kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset ja organisaatiot järjestämään väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. EU:n direktiivi antaa suojan työntekijälle, joka haluaa ilmoittaa esimerkiksi tuoteturvallisuuden rikkomuksista, rahanpesusta, ympäristörikoksista tai kansallista terveyttä uhkaavista asioista.  

Ilmoittajalle ei saa koitua asiasta harmia.  Whistleblowing-kanava tarkoittaa kanavaa, jonka kautta työntekijä voi ilmoittaa organisaatiossa havaitsemansa väärinkäytöksen, huolen tai epäilyn siitä, eli niin sanotusti ”puhaltaa pilliin”. 

Aikaisemmin tämä kanava on saattanut organisaatioissa olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai postilaatikko. Näihin kanaviin liittyy kuitenkin monia haasteita, kuten esimerkiksi ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen tietoturva. Näissä kanavissa ei myöskään voida toteuttaa tietoturvallista kommunikaatiota ilmoittajan kanssa.  

Whistleblowing-kanava käyttöön Microsoft 365 -työkaluilla 

EU-direktiivi vaatii sellaisen kanavan järjestämistä, jossa ilmoittaja voi raportoida oman huolensa niin, että hänen identiteettinsä on vahvasti suojattu. Käytännössä ainut moderni ratkaisu tähän on ulkoisen palveluntarjoajan ammattimaisesti rakennettu ja ylläpidetty ilmoituskanava.  

Ilmoituskanavan toteuttamiseen ei yritysten kuitenkaan kannata hankkia taas yhtä ylimääräistä ohjelmistoa, vaan tämä kaikki on tehtävissä Microsoft 365 -työkaluilla. Suomalaisista yrityksistä noin 85 prosenttia käyttää Microsoft 365 -palveluita, joten näissä organisaatioissa Whistleblowing-kanavan toteuttaminen on helppoa.  

Me Marskidatalle olemme luoneet jo monille asiakkaillemme direktiivin mukaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntämällä Microsoft 365 -sovelluksia. Luomme anonyymin digitaalisen lomakkeen ja tuomme sen esimerkiksi organisaation intraan tai Teamsiin. Samalla määrittelemme juuri teille sopivan työnkulun ilmoitusten jättämiseen.  

- Älä turhaan hanki taas uutta ohjelmistoa ilmoituskanavan perustamiseen. Kaikki tämä on toteutettavissa Microsoft 365 -työkaluilla.
Emmi Eronen, Developent Manager, Marskidata

Sisäiset prosessit kuntoon 

Kun ilmoituskanava otetaan käyttöön, samalla on hyvä suunnitella myös organisaationne sisäiset prosessit. Ensimmäisenä on tärkeää nimetä se henkilö tai organisaation yksikkö, joka vastaa ilmoituskanavasta ja sen toimivuudesta. Seuraavaksi tulee suunnitella itse ilmoitusten käsittelyprosessit ja huomioida niiden tietosuoja ja tietoturva. Olennaista on, ketkä vastaavat ilmoitusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja jatkotoimista ja se, että organisaatiossanne varmistutaan ilmoitusten käsittelyn määräaikojen toteutumisesta.  

Määrittelyssä on myös otettava huomioon se, kuinka usein ja kenelle ilmoituksista raportoidaan, mihin ilmoitukset arkistoidaan ja mitä tietoa arkistossa säilytetään. Organisaatiossa on myös tehtävä tietosuoja-asetuksen vaatima vaikutusten arviointi sekä laadittava ilmoitusten käsittelystä käyttäjille tietosuojaseloste. Lopuksi muista viestiä ilmoituskanavan käyttöönotosta sisäisesti. Kanavasta kannattaa viestiä henkilöstölle esimerkiksi yrityksenne intrassa. Muistathan kertoa selkeästi, että mitä tarkoitusta varten ilmoituskanava on perustettu.  

Whistleblower kertoo vastuullisuudesta 

Ilmoituskanava on osa organisaatioiden vastuullista toimintaa, jota niin henkilöstö, asiakkaat kuin sidosryhmätkin arvostavat ja edellyttävät. Direktiivi antaa suojaa työntekijäasemassa oleville, joilla on perusteltu epäily lain rikkomisesta. Tällöin myös ilmoituksen kohdetta suojellaan, jotta väärillä ilmoituksilla ei voida pilata kenenkään mainetta. Vain nimetyillä ilmoituksen käsittelijöillä on oikeus saada kohteen nimi tietoonsa.  

Ilmoittajansuojalaki astui Suomessa voimaan 1.1.2023 ja laki velvoittaa julkisen sektorin toimijoita ottamaan ilmoituskanavan käyttöön heti. Yksityisellä sektorilla isommilla, yli 250 työllistävillä yrityksillä, siirtymäaika on 31. maaliskuuta 2023 saakka ja puolestaan yli 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä siirtymäaika päättyy 17. joulukuuta 2023.  

Yritysten, joilla on jo käytössään Microsoft 365 kannattaa ehdottomasti toteuttaa Whistleblowing-kanava näitä työkaluja hyödyntäen. Tällöin yritys säästää lisenssikuluissa, kun ei tarvitse hankkia uutta ohjelmistoa. Ehdoton hyöty on myös se, että Microsoft 365:n avulla toteutettu ilmoituskanava myös integroituu tällöin muihin käytössä oleviin työkaluihin. 

Toimiva sisäinen viestintä tarkoittaa paljon muutakin kuin päivittäisistä työtehtävistä viestimistä ja se vaikuttaa muuhunkin kuin henkilöstön työtyytyväisyyteen. Sisäisen viestinnän vaikutukset ulottuvat työyhteisön tehokkuuteen ja motivaatioon, yrityksen brändiin sekä asiakaskokemukseen. Toimivaan sisäiseen viestintään on tärkeä panostaa ja sen saavuttamiseksi tarvitaan yhteiset viestinnän pelisäännöt.

Toimivan sisäisen viestinnän vaikutukset työyhteisöön

Toimiva sisäinen viestintä parantaa työyhteisön hyvinvointia ja tehokkuutta sekä voi vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.

Toimivan sisäisen viestinnän vaikutukset työyhteisöön:

Toimiva sisäinen viestintä antaa työntekijöille tunteen, että heidän panostaan arvostetaan, jolloin he ovat todennäköisemmin tyytyväisiä työhönsä.

Sisäisen viestinnän vaikutukset yrityksen brändiin

Yrityksen brändi koostuu mielikuvista, joita yrityksestä muodostetaan. Sisäinen viestintä on avainasemassa mielikuvien luomisessa ja ylläpitämisessä.  

Selkeä ja yhtenäinen sisäinen viestintä auttaa varmistamaan, että työntekijät puhuvat samalla äänellä ja välittävät yhdenmukaisen viestin myös ulospäin. Tämä osaltaan auttaa luomaan yhtenäisen kuvan yrityksen brändistä. Kun yrityksen työntekijät ymmärtävät yrityksen tavoitteet, toimivan sisäisen viestinnän ansiosta, he todennäköisemmin edistävät yrityksen brändiä ja arvoja myös ulospäin.

Miksi panostaa sisäiseen viestintään brändin näkökulmasta:

Toimivan sisäisen viestinnän vaikutukset asiakaskokemukseen

Hyvän asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää luoda yhtenäinen kuva yrityksestä sekä tarjota nopeaa ja selkeää tiedonkulkua asiakkaille. Kun yrityksen sisäinen viestintä on tehokasta ja yhtenäistä, asiakkaat saavat yhtenäisen kuvan yrityksestä. Tämä luo luottamusta ja uskottavuutta asiakkaiden mielessä ja parantaa asiakkaiden kokemusta yrityksestä.

Toimiva sisäinen viestintä nopeuttaa ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia nopeammin ja laadukkaammin, mikä parantaa asiakaskokemusta. Selkeällä viestinnällä voidaan auttaa henkilöstöä ymmärtämään paremmin yrityksen käytännöt ja ohjeistukset. Tämä johtaa selkeämpään tiedonkulkuun asiakkaalle ja näin vähentää mahdollisia virheellisiä tietoja tai epäselvyyksiä, jotka voivat vaikuttaa asiakaskokemukseen. Tehokas sisäinen viestintä tarjoaa mahdollisuuden kehittää yrityksen palveluita ja tuotteita entistä paremmiksi. Kun palvelut ja tuotteet vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita tarkoittaa se myös parempaa asiakaskokemusta.

Kuten jo aikaisemmin totesimme, hyvä sisäinen viestintä parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä. Tämä vaikuttaa omalta osaltaan myös asiakaskokemukseen, sillä tyytyväinen henkilöstö tarjoaa asiakkaille parempaa asiakaspalvelua. Hyvä sisäinen viestintä voi lisätä henkilöstön sitoutumista yritykseen. Tämä johtaa todennäköisesti henkilöstön parempaan suorituskykyyn ja haluun tarjota parempaa asiakaspalvelua.

Microsoft SharePoint tarjoaa työkalut toimivaan sisäiseen viestintään

Microsoft SharePoint on monipuolinen alusta, joka sisältää lukuisia ominaisuuksia tukemaan ja kehittämään yritysten sisäistä viestintää. Ominaisuuksien avulla ajankohtainen tieto saadaan jaettua helposti, nopeasti sekä kohdennetusti. Microsoft SharePointin avulla organisaation tiimit voivat työskennellä yhdessä ja jakaa tietoa paikkariippumattomasti.  Tämä puolestaan parantaa yhteistyötä ja tehokkuutta organisaatiossa.

SharePoint mahdollistaa dokumenttien keskitetyn hallinnan. Sen dokumenttikirjastot mahdollistavat nopean ja helpon tavan jakaa tietoja ja dokumentteja. Tällöin dokumentteja voidaan muokata yhdessä paikassa ja ne ovat helposti kaikkien saavutettavissa.

Microsoft SharePointin avulla voit luoda jaettavia sivustoja ja sivuja. Sivustoja voidaan luoda eri tiimeille, ryhmille tai projekteille. Yrityksen intranet-sivusto voidaan luoda SharePointin avulla, jolla mahdollistetaan tehokas tiedon jakaminen kaikille yrityksen jäsenille. Sivustoilla voidaan jakaa tietoa muun muassa tekstin, kuvien, dokumenttien, tapahtumien sekä uutisten ja tiedotteiden muodossa.

SharePointin avulla voi lähettää ilmoituksia esimerkiksi dokumentteihin tehtävistä päivityksistä ja muutoksista. Ilmoitusten avulla tarvittavat henkilöt saavat automaattisesti ilmoituksen ja pysyvät ajan tasalla muutoksista. Hakuominaisuudet puolestaan auttavat löytämään nopeasti tietoa ja dokumentteja. Hakua voidaan helpottaa luomalla avainsanoja sekä lisäämällä tiedostoille metatietoja.


Miten teidän yrityksessänne on hoidettu sisäinen viestintä? Onko teillä määriteltynä sisäisen viestinnän pelikirja? Tietävätkö kaikki, minne tiedostot tulisi tallentaa tai, että mitä viestintäkanavaa käytetään missäkin tilanteessa? Oletteko ottaneet sisäisen viestinnän välineiksi esimerkiksi Microsoft Teamsin tai SharePointin?

Tsekkaa myös kollegani Elisan blogista, kuinka Microsoftin työkalut toimivat yrityksen strategian tukena.

Microsoftin maaliskuussa 2023 julkaisema uusi Microsoft Intune Suite yhdistää aiemmin erilliset edistyneet päätepisteiden hallinta- ja tietoturvaratkaisut yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa päätepisteiden hallintaa sekä parantaa tietoturvaa. Intune Suite mahdollistaa IT-ammattilaisille automaation lisäämisen ylläpitoon ja näin ollen ennakoivan päätelaitteiden hallinnan sekä tietoturvauhkiin puuttumisen aiemman reaktiivisen tavan sijaan.

Microsoft Intunen avulla on hallittu päätelaitteita ja huolehdittu, että ne ovat ajan tasalla niin käyttöjärjestelmän, sovellusten kuin tietoturvatekijöiden osalta. Ajan myötä muuttuvien työskentelytapojen ja turvallisuusuhkien, sekä taloustilanteen heikentymisen myötä organisaatiot saattavat kuitenkin tarvita ratkaisuja kompleksisuuden vähentämiseen. Nykyisellään suuri osa yrityksistä käyttää yli kymmentä ohjelmaa / hallintatyökalua digitaalisen omaisuutensa suojaamiseen ja hallintaan. Yksittäisten työkalujen suuri määrä tuottaa suuria hallintakustannuksia, suurempaa hyökkäyspintaa ja valtavaa lisenssikustannusta yritykselle. Näitä kaikkia voidaan taklata Microsoft Intune Suitella.

Microsoft Intune Suite tuo mukanaan uusia Microsoftin pitkään kehittämiä ominaisuuksia

Uusia ratkaisuja ovat mm.

Etäapu (Remote Help) on työkalu helpdeskeille. Se tulee kilpailemaan jo olemassa olleiden etähallintasovellusten kanssa. Remote Help on saatavilla Windowsille ja myöhemmin Android ja Mac päätelaitteille. Se mahdollistaa käyttäjän päätelaitteen hallinnan ja ongelmanratkaisun etäyhteydellä.

Endpoint Privilege Management avulla voidaan kontrolloida ns. peruskäyttäjän käyttöoikeuksia siten, etteivät suojaustoiminnot estä tuottavuutta. Jotkin sovellukset voivat vaatia toimiakseen admin-oikeudet käyttäjätilille. Tämä taas on suuri tietoturvariski. Väärän linkin klikkaaminen admin-oikeuksilla voi tuhota koko koneen. Endpoint Privilege Management taklaa ongelman. 

Toisiin Just-in-Time sovelluksiin verrattuna, joissa käyttätili voidaan korottaa tietyksi ajanjaksoksi rajoittamattomasti, Endpoint Privilege Management antaa korotuksen vain per hyväksytty operaatio, jotta vältytään suorittamasta luvattomia prosesseja korotetuilla oikeuksilla. Toiminto enabloidaan Intunessa tenanttitasolla ja policyjen avulla määritetään korotustyyppi joko automaattiseksi tai käyttäjän vahvistamaksi. Pelkistettynä oikeilla käyttäjillä on oikeat oikeudet oikeaan aikaan. Tyyppillisenä esimerkkinä paikallisen tulostimen asentaminen.

Microsoft Tunnel for Mobile Application Management (Microsoft Tunnel for MAM) on kevyt VPN ratkaisu, mikä mahdollistaa työntekijöiden pääsyn yrityksen resursseihin käyttäjän omalla laitteella, jota yritys ei hallinnoi. Yrityksen on mahdollista säästää laitteiden hankintakuluissa, kun työntekijä voi käyttää omaa mobiililaitettaan.

Microsoft Tunnel for MAM takaa turvallisen pääsyn yrityksen dataan iOS ja Android laitteille. Tämä onnistuu käyttämällä line-of-business sovelluksia tai Microsoft Edge selainta.

Erikoislaitteiden hallinta antaa työntekijöille joustavuutta tarvitsemansa laitteen valintaan ilman, että laitteista tulee tietoturvauhkia yritykselle.

Intune Suiteen tulossa lisäksi Advanced app management ja pilvivarmenteiden hallintaratkaisu

Intune Suiteen tullaan myöhemmin lisäämään ominaisuus Advanced app management, eli edistynyt sovellushallinta. Se tarjoaa yrityssovellusluettelon ja kontrolloi sovellusten löytämistä, käyttöönottoa ja automaattisia päivityksiä ja näin vähentää riskiä minkä vanhentuneet appit tuottavat. Lisäksi tänä vuonna on tulossa pilvivarmenteiden hallintaratkaisu VPN- ja Wi-Fi-varmenteiden hallinnoimiseen Intunesta käsin.

Tarvittavat tilaukset Microsoft Intune Suiten käyttöönottoon

Microsoft Intunen perustoiminteet (Microsoft Intune Plan1) sisältyvät Microsoft 365 E3, E5, F1, ja F3; Enterprise Mobility + Security E3 ja E5 sekä Business Premium tilauksiin. Plan 1 voidaan laajentaa Microsoft Intune Plan 2:lla, jolla saadaan erikoislaitteiden hallinta ja Microsoft Tunnel for Mobile Application Management perustoiminteiden lisäksi. Kaikki ominaisuudet saadaan Microsoft Intune Suitella, mikä lisää edellisiin vielä Microsoft Intune Remote Helpin ja Microsoft Intune Endpoint Privilege Managementin. Alla oleva taulukko havainnollistaa asiaa. Plan 2 ja Intune Suite edellyttävät Intune Plan 1:n olemassaolon.

Microsoft Intune Plan 1Microsoft Intune Plan 2Microsoft Intune Suite
Microsoft Intune core capabilities
- Cross-platform endpoint management
- Built-in endpoint security
- Mobile application management
- Endpoint analytics
- Microsoft Configuration Manager
Microsoft Intune Tunnel for Mobile Application Management

A lightweight VPN solution for iOS and Android mobile devices that does not require device enrollment.
Microsoft Intune management of specialty devices

A set of device management, configuration and protection capabilities for special, purpose-built devices such as augmented reality and virtual reality headsets, large smart-screen devices, and conference room meeting devices.
Microsoft Intune Remote Help

A cloud-based solution that enables secure helpdesk-to-user connections.
Available as an add-on
Microsoft Intune Endpoint Privilege Management

A feature that allows standard users to perform elevations approved by their organization.
Available as an add-on
Microsoft Intune advanced endpoint analytics

A set of analytics-driven capabilities that help IT admins understand, anticipate, and improve end-user experiences. Initial features include customer device scopes, anomaly detection, and device timelines for troubleshooting. 
Will be available as an add-on
More advanced capabilities are on the way:

Stay tuned for advanced app management (coming in May 2023) and cloud certification management capabilities (coming in the second half of 2023). 
Will be available as add-ons
Lähde: Microsoft Intune Plans and Pricing

Jos kiinnostuit päätelaitehallinnan yhtenäistämisestä, tietoturvan vahvistamisesta ja kustannusten vähentämisestä, tuotteesi on Microsoft Intune Suite. Lisätietoa aiheesta saa Marski Datan asiantuntijoilta. Katsotaan yhdessä yrityksesi tietoturva kuntoon.

Monissa yrityksissä kesätyöntekijöiden rekrytointi aloitetaan jo heti alkuvuodesta ja tulevan kesän työntekijät valitaan hyvissä ajoin keväällä. On varmasti kaikkien etu, että kesätyöntekijät valitaan ajoissa, mutta muistetaanko myös kesätyöntekijöiden työvälineet katsoa kuntoon ennen työn alkua? Kun tarvittavat välineet odottavat työntekijäänne ensimmäisenä työpäivänä, on työn aloittaminen helpompaa ja sujuvampaa. Työntekijä tuntee myös itsensä tervetulleeksi, kun olette tehneet valmisteluja häntä varten. Itselleni tuli ainakin ensimmäisenä työpäivänä todella hyvä mieli, kun työvälineet oli laitettu työpisteelleni valmiiksi ja minua selvästi jo odotettiin töihin.

Työpuhelimella pärjää pitkälle

Monelle kesätyöntekijälle tärkein, tai ehkä jopa ainut, tarvittava työväline on puhelin. Älypuhelimeen saa ladattua monia työntekoa helpottavia sovelluksia, ja työpuhelimen ansiosta työntekijät ovat aina tavoitettavissa. Puhelimen kaveriksi kannattaa hankkia myös suojakuori ja näytön suojalasi, jotka suojaavat puhelinta ulkoisilta vaurioilta. Kun kesätyöntekijällä on oma työpuhelin, ei tarvitse miettiä, millä työhön liittyvät puhelut soitetaan.

Marskidatan MDStore -verkkokaupasta löydätte laajan valikoiman älypuhelimia ja niiden erilaisia tarvikkeita. Verkkokaupan tilaukset toimitamme kätevästi toimipisteeseenne tai vaikka suoraan kesätyöntekijänne kotiin. Jos teillä ei vielä ole tunnuksia verkkokauppaamme voitte hakea ne täältä. Tilaaminen verkkokaupastamme on helppoa ja toimitus nopea, tilaus on perillä jopa seuraavana arkipäivänä. Kun puhelimet on hankittu tarvitaan niihin tietysti myös liittymät. Yrityksenne liittymäasiat hoituvat keskitetysti kauttamme.

Kesätyöntekijän laitteet ja liittymät kuntoon Marskidatan avulla.

Läppärit ja lisenssit kuntoon

Työpuhelimen lisäksi monissa työtehtävissä kesätyöntekijä voi tarvita myös tietokonetta. Me Marskidatalla autamme mielellämme valitsemaan kesätyöntekijöillenne sopivat tietokoneet juuri heidän työtehtäviinsä. Meiltä löytyy tietokoneet niin asiakaspalvelijoille kuin teknisemmille suunnittelijoille. Liikkuvalle työntekijälle kannattaa hankkia myös läppärilaukku, tällöin kone säästyy kolhuilta ja kulkee näppärästi mukana. Jos kesätyöntekijä työskentelee kotikonttorilta käsin, meiltä Marskidatalta saatte myös tarvittavat nettiliittymät sekä reitittimet. On myös hyvä miettiä etukäteen, tarvitseeko kesätyöntekijöiden käyttää esimerkiksi sähköpostia tai Teamsia. Jos käytössänne on Microsoftin työvälineitä, on myös kesätyöntekijöille hyvä hankkia tarvittavat lisenssit. Microsoftin 365 Business Basic -lisenssillä saatte käyttöönne muun muassa:

Oheistarvikkeet, onko hankittu?

Puhelimen ja tietokoneen lisäksi on olemassa myös monia muita työntekoa helpottavia työvälineitä. Iso erillinen näyttö parantaa työergonomiaa ja helpottaa useiden eri ohjelmien käyttöä rinnakkain. Läppärin näytön jakaminen usealle ikkunalle vaatii nimittäin aikamoista supernäköä, ainakin oman kokemukseni mukaani. Jos koneella näpytellään päivän mittaan enemmänkin, erillinen näppäimistö ja hiiri voivat parantaa työtehoa. Kuulokkeet voivat olla tarpeelliset kesätyöntekijälle monessa eri työtehtävässä. Laadukas kuulokemikrofoni vapauttaa kädet puhelimeen puhuessa, mikä helpottaa työntekoa. On myös mukavampi kuunnella palaveria avokonttorilla kuulokkeet päässä, vierustoveria häiritsemättä.

Kesätyöntekijän kuulokkeet kuntoon MDStoren avulla.

Tarkista nämä ennen uuden työntekijän aloitusta

 1. Onko kesätyöntekijälle jo työpuhelin valmiina vai ostetaanko uusi?
 2. Tarvitaanko tietokonetta tai Microsoft lisenssejä?
 3. Täytyykö avata uusi puhelin- tai nettiliittymä?
 4. Olisiko erillinen näyttö tarpeellinen?
 5. Helpottaako näppäimistö, hiiri tai kuulokkeet kesätyöntekijän työntekoa?
 6. Kokoa tarvittavat työvälineet valmiiksi kesätyöntekijää varten.


Kesätyöntekijän työvälineet kannattaa laittaa kerralla kuntoon ja satsata sellaisiin välineisiin, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa seuraavien kesätyöntekijöiden kohdalla tai, jos kesätyöntekijöistä tuleekin pidempiaikaisia työntekijöitä. Jos työvälineisiin investoiminen kuitenkin mietityttää, voi laitteiden ostaminen palveluna meiltä Marskidatalta olla sopiva ratkaisu. Meiltä saatte palvelulaitteet kiinteällä kuukausihinnalla, jolloin kulut eivät pääse yllättämään. Account Managerimme Pekka kirjoitteli aiheesta hiljattain blogin, käy kurkkaamassa täältä lisätietoja, jos kiinnostuit.

Oli kyseessä sitten kesätyöntekijä, uusi työntekijä tai muuten vain ajankohtaisena yrityksenne työvälineiden päivitys, me Marskidatalla autamme mielellämme löytämään juuri teidän työskentelyynne parhaiten sopivat ratkaisut. Ota siis rohkeasti yhteyttä niin katsotaan työntekijöidenne työvälineet kuntoon.

Vakaata säätä

Ensi talven sää: ”Lunta sataa ja kaikkia ketuttaa”. Ilmaston kehityskulku huomioiden, tällaisia pitkän tähtäimen sääennustuksia on varmasti entistä vaikeampi toteuttaa. Vakaampaa säätietoa kaipaava voikin kääntyä esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen puoleen. Tämän Traficomiin kuuluvan keskuksen tehtävänä on mm. tuottaa tietoturvallisuuden tilannekuvaa. Yhtenä välineistä tämän infon jakeluun toimii kuukausittain julkaistava kybersää. Aurinkoa siinäkään tiedotteessa ei tosin merkittävästi näy, vaan tarjolla on tasaisen huolestuttavaa ja ajoittain vakavaa uhkaa. Tietoturvaan liittyviltä varoituksilta ja esimerkeiltä on vaikea välttyä. Kun skaala tapauksissa on pörssiyhtiöiden tietomurroista ala-asteen oppilaiden tunnusten kalasteluun, miettii moni organisaatio ”kuinka tällainen vaikuttaisi meihin?”.

Mistä alkaisin

Työssäni Marskidatalla, ensisijainen tehtäväni ei ole toteuttaa yrityksenne tietoturvaa parantavien ratkaisujen yksityiskohtaista kartoitusta, käyttöönottoa tai valvontaa. Siihen joukostamme löytyy kyllä sertifioitua ja pätevää sakkia. Minun tehtäväni on enemmänkin tunnistaa tällaiset kehityskohteet yhteistyössä yrityksenne kanssa. Tämän jälkeen järjestämme teille tarvittavan resurssin asian edistämiseksi. Omissa keskusteluissani asiakkaiden kanssa, on ilahduttavaa huomata tietoisuus tietoturvan merkityksestä organisaation toiminnalle. Toimialasta tai organisaation koosta riippumatta se listataan usein yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista. Esille nousevat niin tarve viestiä tietoturvallisesti kuin kysymykset erilaisten pikaviestimien turvallisuudesta. Joskus asian edistämiseksi onkin jo valmis suunnitelma, mutta ei ehkä tarvittavaa tekijää. Tai ehkä tiedostatte tarpeen tehdä asialle jotain, mutta hakusessa on miten edetä asian kanssa.

Turvaa palveluna

Asiakkaiden tarve parantaa ympäristönsä tietoturvaa kattavalla ja kustannustehokkaalla tuotteella tunnistettiin palvelutuotannossamme. Tähän tarpeeseen kehitettiin MD Turva 365 Plus. Palvelu perustuu monien yritysten käyttämiin Microsoft 365 Business -tuotteisiin ja niiden sisältämiin tietoturvaominaisuuksiin.

Yritysten ICT-ympäristöt ovat harvoin toistensa kaltaisia.  Tämän vuoksi ennen turvapalvelun käyttöönottoa, Marskidatan asiantuntijat kartoittavat ympäristönne tietoturvan nykytilanteen. Havainnoista koostamme ehdotuksen kehityskohteista. Käymme nämä kehityskohteet läpi kanssanne ja aikataulun niiden kuntoon saattamiseksi. 

Esittelemme teille myös MD Turva 365 Plus -palvelun tuomat edut, joilla parannamme yrityksen tietoturvaa.

Suojaa kaikki päätelaitteesi

Microsoft Defender for Business suojausratkaisun avulla yrityksesi tietokoneet ja mobiililaitteet ovat suojattuja kiristysohjelmia, haittaohjelmia, tietojen kalastelua ja muita uhkia vastaan.

Tunnistaudut vahvasti

MFA tarjoaa lisäturvaa, mikäli esimerkiksi sähköpostin salasana saadaan kalasteltua käyttäjältä. Perinteisen käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmän lisäksi tulee käyttäjältä vaaditaan lisävarmenne. Tässä suosituimmat tavat ovat kertakäyttöinen numerokoodi tekstiviestillä tai mobiilisovelluksella.  Tiedotamme teitä MFA:n käyttöönotosta ja teemme ohjeistuksen käyttäjille. ServiceDeskimme opastaa tarvittaessa käyttöönotossa.                                            

Suojaat ja luokittelet tietosi

Tiedon luokittelun avulla businesskriittinen-, sisäinen- ja asiakaskäyttöön tarkoitettu data voidaan erotella ja käsitellä eri tavoin. Luokittelun avulla määrittelette kullekin datalle käyttöoikeudet ja rajoittavat toimet. Tällaisia voivat olla jatkolähetyksen esto, tulostamisen esto ja lataamisen esto. Käyttöoikeudet tarkastetaan reaaliaikaisesti, joten lukituilla tunnuksilla yrityksen data ei ole käytettävissä. Teemme tiedon luokitteluun tarvittavat määrittelyt ja testaamme toimintaa yhdessä organisaationne pilottiryhmän kanssa ennen käyttöönottoa.

Suojaudut sähköpostin uhilta

Sähköpostien liitetiedostot ja linkit skannataan ennen kuin käyttäjä avaa ne. Tämä ei aiheuta käyttäjälle toimenpiteitä. Näin estetään haitallisten tiedostojen ja linkkien vaikutukset käyttäjän toimenpiteistä huolimatta (esimerkiksi tuntemattoman linkin avaaminen). 

Lähetät salattua sähköpostia

Palvelu avulla suojaat viestisi oletusarvoa tehokkaammin itsesi ja vastaanottajan välillä. Tarvittaessa palvelu tunnistaa arkaluonteisen informaation, kuten passi-, hetu- tai kansainvälisen luottokorttinumeron Microsoft 365-ympäristöstä. Tämä ehkäisee tietovuotoriskiä, jos käyttäjä pyrkii jakamaan arkaluontoista dataa yrityksen sisällä tai sen ulkopuolelle.

Palautat tietosi tarvittaessa

Käyttäjän vahingossa poistamat sähköpostit, yrityksestä poistuneen työntekijän vanhat tallenteet tai sähköpostitilin vahingoittumisessa kadonnut tieto, ovat hyviä esimerkkejä tilanteista, jotka voidaan pelastaa pilvivarmistuksella.

MD Turva 365 Plus -palvelun avulla pistämme yrityksenne tietoturvan kerralla kuntoon. Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin Marskidatan asiantuntijoihin!

Azure-pilviympäristö on kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle on-premise -toimialueelle. Azure-pilviympäristö sopii kaikenkokoisille yrityksille, aina muutaman ihmisen pienyrityksistä suurkorporaatioihin. Microsoft Azuren avulla voidaan tuoda kaikki yrityksen työntekijät, viestintä, data sekä sovellukset saman, helposti hallittavan, katon alle. Pilven päälle toteutetun ympäristön kanssa ei olla enää sidottuja yhteen maantieteelliseen sijaintiin, vaan kaikki yrityksen resurssit ovat käytettävissä missä tahansa työskennelläänkin.

Azure-pilviympäristö vaatii toimiakseen ainoastaan toimivan internet-yhteyden. Azure-alustan joustavuus ja synergia lisäävät työn sekä viestinnän tehokkuutta, kun ei tarvitse käyttää kymmeniä eri sovelluksia tiedon ja tiedostojen vaihtamiseen yrityksen sisällä. Intune-mobiililaite- ja Azure-AD- käyttäjähallinnalla saadaan kaikki yrityksen laitteet ja käyttäjät samaan hallintaan jaettujen käytäntöjen piiriin. Lisäksi ympäristöön voidaan integroida esimerkiksi Teams, SharePoint-tiedostot ja intranet, sekä UniFLOW Onlinen / Universal Print:n päälle toteutettu joustava ja tietoturvallinen tulostusympäristö.

Microsoft Azure – synergiaa ja resurssienhallintaa

 1. Azure AD-käyttäjähallinta
 2. Intune-mobiililaitehallinta
 3. SharePoint ja intranet
 4. Teams, Outlook ja viestintä
 5. Uniflow Online / Universal Print tulostusympäristö

Kaikki Azuren eri osa-alueet ja toiminnot voidaan ottaa käyttöön pala kerrallaan ja kasvattaa toiminnallisuutta yrityksen tarpeiden kasvaessa. Joustavalla kuukausi- tai vuosimaksullisella lisensoinnilla saadaan otettua käyttöön, juuri ne osa-alueet ja toiminnot, mitkä koetaan tarpeellisiksi yrityksen toiminnan kannalta. Vaatimusten ja tarpeiden kehittyessä, lisenssejä voidaan päivittää lennossa ja ottaa käyttöön niiden mukana tulevia lisätoimintoja.

Viisi syytä miksi siirtyä Microsoft Azureen

 1. Joustava ympäristö ilman maantieteellisiä rajoituksia
 2. Laajennettavissa yrityksen tarpeiden mukaan
 3. Lisää sovellusten ja työntekijöiden välistä synergiaa
 4. Lisää tietoturvaa
 5. Kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle on-premise toimialueelle

Tietoturva

Azure-pilviympäristöön liitetyillä laitteilla on helppo ottaa käyttöön Microsoftin edistyneemmät tietoturvatoiminnot kuten MFA, SSO, DLP ja ATP. Erilaisia akronyymejä vilisevää sanastoa ei tarvitse suotta säikähtää, kaikkien kirjainlyhenteiden takaa löytyy selko-lontoolla olevia toimintoja, jotka taipuvat tarvittaessa myös savoksi. MFA (Multi-Factor Authentication), eli tuttavallisemmin monivaiheinen tunnistautuminen, tuo lisäturvaa sovelluskirjautumisiin, kun uudet sisäänkirjautumiset vaativat vahvistuksen esimerkiksi tiliin liitetystä puhelinnumerosta tai Microsoft Authenticator -sovelluksesta. SSO (Single Sign On) avulla puolestaan voidaan kirjautua samalla turvallisella salasanalla esimerkiksi työsähköpostiin sekä työkannettavalle. Näppärää, eikö vain?

DLP:n (Data Loss Protection) avulla taas ennaltaehkäistään kriittisen yritysdatan päätymistä vääriin käsiin. Säännöstöön voidaan määrittää erilaisia käytäntöjä, joiden perusteella monitoroidaan yrityksen viestiliikennettä ja asiakirjoja, sekä suoritetaan suojaavia toimenpiteitä ennen tiedon karkaamista. Arkaluontoista dataa, kuten henkilötunnus tai veronumero, havaitessaan DLP joko varoittaa käyttäjää tai kylmästi estää tätä lähettämästä viestiä eteenpäin. Arkaluontoisen datan välittämistä varten voidaan aktivoida käyttöön myös salattu sähköposti, jonka avulla pidetään huoli, että aineisto päätyy tietoturvallisesti juuri oikealle vastaanottajalle.

Aktiivista suojaa uhkilta tarjoaa ATP (Active Threat Protection). Aktiivisen suojan valvovan silmän alle kuuluvat kaikki epäilyttävät linkit ja liitetiedostot mitä sähköpostin mukana voi tänä päivänä kulkea. Vahingollisia liitännäisiä sisältävät viestit voidaan esimerkiksi suoraan ohjata roskapostisuodatukseen, jolloin mahdolliset kalasteluyritykset tai haittaohjelmat eivät tavoita loppukäyttäjää ensinkään.

Azure ja tietoturva

 1. MFA – Multi-Factor Authentication; monimenetelmäinen todentaminen
 2. SSO – Single Sign-on; yksi salasana, monta kirjautumista
 3. DLP – Data Loss Protection; arkaluontoisen datan suoja
 4. ATP – Active Threat Protection; haitallisten liitännäisten valvonta
 5. Salattu sähköposti

Mikäli Azure-pilviympäristö ei ole entuudestaan tuttu konsepti, ja blogi sai mielenkiintonne heräämään, niin olkaa rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme. Esittelemme mielellämme tarkemmin Azuren eri osa-alueita ja toimintoja, muun muassa live- ja demoympäristöjemme avulla. Esittelyn yhteydessä voimme tutustua teidän ympäristönne tarpeisiin, ja yhdessä voimme räätälöidä juuri teidän yritystänne palvelevan kokonaisuuden, joka skaalautuu yritystoimintanne kasvun mukana tulevaisuudessakin.

Hello, my name is Dennis Kremenetsky, and I am a Junior System Specialist at Marskidata. I am an American living in Finland. On the 23rd of June I have graduated as an IT Engineer from XAMK Mikkeli. A 3-year journey that I cannot believe is over!

First, I want to mention some of my job experiences. Most of my working life I have been a Chef or Sushi Chef. I have also worked in construction and several other types of jobs. I have held several jobs over the years, and it is interesting to be able to compare the different types of working life at each job. I have had several great jobs, but I would say that Marskidata is one of my favourite ones.

When you start a new career and are fresh out of school you never know what to expect. I completed my work practice at Marskidata, and I am now working full-time. I must admit that I was a bit nervous when I was first starting out. What skills will I need, will I need to know the Finnish language (I barely speak Finnish), will I use everything that I learned in school? I would say that all you need to succeed is self-motivation, determination and a good work environment. Working at Marskidata has been great, especially for a non-Finnish speaker.

Marskidata wants me to learn and improve my skills as a worker. They give me the time to learn what I need and motivate me to learn more.  They even offered a Finnish class to me, that would greatly improve my language skills. The employees are all friendly and surprisingly speak very good English! Daily, I can easily communicate with my co-workers with no problems. Some employees even translate for me during the Finnish meetings.

All in all, working at Marskidata has been a great experience. Everyone has been friendly and supportive. Marskidata has introduced me to working life in the IT field and has showed me how to increase my value as a worker. It has given me the confidence to know that I can succeed in the IT field. Maybe this is not so strange of a phenomenon in Finland, but Marskidata cares about the well-being of its employees. Marskidata really promotes for its employees to relax during the day, take a break, work out at their personal gym, take a moment during the day to unwind and reset. Or if nothing else works, spend some time at the wine cellar!  

I have learned a lot in the past few months. SharePoint, Power Virtual Agent, Power Automate, Azure QnA, chat bot, Windows Autopilot, Intune, Microsoft Endpoint Manager, Windows Defender for Business, Microsoft Lighthouse and Dynamics 365 Customer Service. Now I am focusing on Power BI and Data Analytics. At Marskidata there is always something new to learn and every day is different, and that is one of the reasons I really enjoy working at Marskidata.

If anyone asked me, I would say that Marskidata is one of the best places to work in Finland. Marskidata is always looking for skilled and self-motivated people. If you have the skills and determination, I suggest you come and see what Marskidata can offer.

Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down