Marskidata logo
Marskidata logo
Ota yhteyttä

Tietoturva puhuttaa maailmalla yhä enemmän ja enemmän, ja ihan syystä. Ransomware- ja kyberhyökkäykset ovat yleistyneet huomattavasti aiempaan verrattuna, ja niiden seuraukset voivat olla vakavia ja tulla yritykselle kalliiksi. Hyökkäyksen aikana saatetaan poistaa tai tuhota yrityksen tärkeää dataa, ja joskus palautuminen tästä voi olla jopa mahdotonta. Datahävikin lisäksi riskinä on menettää asiakkaiden luottamus ja mainehaitta yritykselle. Liiketoiminnan turvaaminen modernin tietoturvan avulla onkin nyt yhä useampien yritysjohtajien agendalla. Yhtä lailla, kun kyberhyökkäysten torjumiseenkin, on yritysten osattava varautua myös hyökkäyksestä palautumiseen.

Mikä on kyberhyökkäys?

Kyberhyökkäys on (sen laajuudesta huolimatta) aina yrityksen toiminnalle vakava häiriö. Kyberhyökkäyksellä tarkoitetaan yksilön tai yrityksen tietokoneverkkoon kohdistuvaa hyökkäystä, jonka aikana hyökkääjä pyrkii onkimaan tietoa ja tiedostoja käyttöönsä, tai vahingoittamaan hyökkäyksen kohdetta. Kyberhyökkäys voidaan toteuttaa monin tavoin, kuten tietojenkalastelun, haittaohjelmien, hajautetun palvelunestohyökkäyksen (DDoS), kiristysohjelmien tai bottiverkkojen avulla.

Lue lisää kyberhyökkäyksistä täältä: Mikä on kyberhyökkäys? | Microsoft Security

Usein mediassa nähtävät kyberhyökkäysuutiset ovat tavallisiin ihmisiin kohdistuneita tapauksia, joissa on hyökätty esimerkiksi sosiaalisen median alustoille, tai muille henkilökohtaisia tietoja sisältäville sivustoille. Suomalaiset yritykset eivät kuitenkaan pääse huokaisemaan helpotuksesta, sillä aivan jokainen yritys voi olla yhtä lailla hyökkäyksen kohteena.

Lue Suomalaisen yritysohjelmistotalon tapauksesta täältä:  Lemonsoft toipuu tietomurrosta – suurin osa palvelimista toimii taas | Tivi

Kyberhyökkäysten estäminen

Yritysten verkkojen turvaaminen ennakoimalla ja valmistautumalla kyberhyökkäyksiä vastaan on oiva tapa aloittaa tietoturvan kehittäminen. Kyberhyökkäyksiä voidaan estää muun muassa investoimalla luotettavaan kyberturvallisuusjärjestelmään, hyödyntämällä monivaiheista todentamisjärjestelmää, kouluttamalla työntekijöitä kyberhyökkäyksiin ja -turvallisuuteen liittyen, sekä palkkaamalla oman IT-osaston tueksi kolmannen osapuolen tietoturvatiimi auttamaan yrityksen järjestelmien ja verkkojen valvontaan.

Lue lisää kyberhyökkäyksiltä suojautumisesta täältä: Kyberturvallisuus – Kuinka suojautua kiristyshyökkäyksiltä? - Marskidata

Näin palaudut kyberhyökkäyksestä

Vaikka hyökkäystä vastaan on pyritty valmistautumaan estokeinoilla, on hyväksyttävä myös se tosiasia, että joskus hyökkääjä voi kaikesta huolimatta päästä esteiden läpi. Tällöin on erityisen tärkeää pystyä palautumaan hyökkäyksestä mahdollisimman nopeasti. Jotta nopea palautuminen olisi mahdollista, on yrityksen pystyttävä tallentamaan ja suojaamaan kriittinen data, sekä löydettävä keino sen palauttamiseen.

Kyberholvi

Eli Dell Cyber Recovery Vault, on eristetty täysin yrityksen IT-ympäristöstä, joka tekee siitä näkymättömän hyökkääjälle. Yrityksen kriittinen data tallennetaan päivittäin holviin turvaan, eli jos varsinaiseen IT-ympäristöön päästään hyökkäämään, on datasta mahdollista palauttaa nopeallakin aikataululla ajan tasainen versio.

Kyberholviin tallennettaessa tieto lukkiutuu organisaation toimesta. Sitä ei voida siis tuhota tai muuttaa millään tavalla. Data pysyy holvissa juuri siinä muodossa, kuin missä se on sinne mennytkin.

Holvissa on näiden toimintojen lisäksi vielä Cyber Sense -analytiikka, joka tunnistaa organisaation varsinaisessa IT-ympäristössä saastutetun datan, jota yritetään kopioida holviin. Analytiikkatyökalu toimii näkymättömässä holvissa, joten hyökkääjä ei voi päästä siihenkään käsiksi. Cyber Sense käy läpi kaiken datan holvista, ei vain metadataa, jonka ansiosta se osaa aidosti tunnistaa kehittyneemmätkin hyökkäysyritykset. Käytännössä siis: jos tuotantopään datassa on jotain mätää, ja sitä yritetään tallentaa kyberholviin, Cyber Sense tunnistaa tilanteen, tekee hälytyksen ja samalla näyttää puhtaasta datasta löytyvän viimeisimmän version.

Kyberholvi on siis:

Kyberholvin ansiosta hyökkäyksiltä, joilta palautumisessa menisi muutoin viikkoja, pystytään palautumaan jopa muutamissa tunneissa.

Sen lisäksi, että yritys ottaa kyberholvin käyttöönsä ja hyödyntää kolmannen osapuolen tietoturvatiimiä yrityksen järjestelmien ja verkkojen valvonnassa, on yrityksen IT-osaston hyvä ymmärtää perusperiaatteet kyberhyökkäystilanteista toipumiseen. Kyberturvallisuuskeskus on laatinut toimintaohjeet erilaisia kyberhyökkäystilanteita varten, ja niihin pääsee tutustumaan täältä: Toimintaohjeita kyberhyökkäystilanteista toipumiseen | Kyberturvallisuuskeskus

Yrityksen tietoturvan jatkokehittäminen on siis hyvä aloittaa ennakoimalla ja varautumalla pahimpaan ottamalla käyttöön kyberholvi, jolla varmistetaan nopea hyökkäyksiltä palautuminen.

Apua tietoturvan kehittämiseen ja juuri teidän ympäristöönne sopivien tietoturvapalveluiden käyttöönottoon saat ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi alla olevan lomakkeen kautta. Pidetään yhdessä huolta teidän yrityksenne kriittisestä datasta ja IT-ympäristöstänne.

Dell PowerProtect Data Manager -laite

Koe moderni tietosuoja integroidulla laitteella, joka perustuu PowerProtect Data Manageriin.

Helposti konfiguroitava ja hallittava PowerProtect Data Manager Appliance tarjoaa yhtenäisen käyttökokemuksen ja automatisoi tietokantojen, virtuaalikoneiden, tiedostojärjestelmien ja Kubernetes-säilöjen etsinnän ja suojauksen.

Järjestä suojaus suoraan intuitiivisen käyttöliittymän ja turvallisten tietojen avulla uusimmilla toiminnallisilla ja kyberuhkien sietokyvyllä. Anna tietojen omistajille mahdollisuus suorittaa omatoiminen varmuuskopiointi ja palautustoiminnot alkuperäisistä sovelluksistaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan avulla.

Voit luottaa siihen, että tietosi ovat turvassa ja käytettävissä PowerProtect Data Manager Appliancen yksinkertaistetun käyttökokemuksen ansiosta.

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Pidä huolta IT-laitteistasi - 3 vinkkiä - Marskidata

Tietoturva tulostimissa ja monitoimilaitteissa - Marskidata

Tiedon varmistaminen, suojaaminen ja jatkuvuuden hallinta - Marskidata

Yrityksen viestintä tietoturvallisesti - Marskidata

Toimiva sisäinen viestintä tarkoittaa paljon muutakin kuin päivittäisistä työtehtävistä viestimistä ja se vaikuttaa muuhunkin kuin henkilöstön työtyytyväisyyteen. Sisäisen viestinnän vaikutukset ulottuvat työyhteisön tehokkuuteen ja motivaatioon, yrityksen brändiin sekä asiakaskokemukseen. Toimivaan sisäiseen viestintään on tärkeä panostaa ja sen saavuttamiseksi tarvitaan yhteiset viestinnän pelisäännöt.

Toimivan sisäisen viestinnän vaikutukset työyhteisöön

Toimiva sisäinen viestintä parantaa työyhteisön hyvinvointia ja tehokkuutta sekä voi vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.

Toimivan sisäisen viestinnän vaikutukset työyhteisöön:

Toimiva sisäinen viestintä antaa työntekijöille tunteen, että heidän panostaan arvostetaan, jolloin he ovat todennäköisemmin tyytyväisiä työhönsä.

Sisäisen viestinnän vaikutukset yrityksen brändiin

Yrityksen brändi koostuu mielikuvista, joita yrityksestä muodostetaan. Sisäinen viestintä on avainasemassa mielikuvien luomisessa ja ylläpitämisessä.  

Selkeä ja yhtenäinen sisäinen viestintä auttaa varmistamaan, että työntekijät puhuvat samalla äänellä ja välittävät yhdenmukaisen viestin myös ulospäin. Tämä osaltaan auttaa luomaan yhtenäisen kuvan yrityksen brändistä. Kun yrityksen työntekijät ymmärtävät yrityksen tavoitteet, toimivan sisäisen viestinnän ansiosta, he todennäköisemmin edistävät yrityksen brändiä ja arvoja myös ulospäin.

Miksi panostaa sisäiseen viestintään brändin näkökulmasta:

Toimivan sisäisen viestinnän vaikutukset asiakaskokemukseen

Hyvän asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää luoda yhtenäinen kuva yrityksestä sekä tarjota nopeaa ja selkeää tiedonkulkua asiakkaille. Kun yrityksen sisäinen viestintä on tehokasta ja yhtenäistä, asiakkaat saavat yhtenäisen kuvan yrityksestä. Tämä luo luottamusta ja uskottavuutta asiakkaiden mielessä ja parantaa asiakkaiden kokemusta yrityksestä.

Toimiva sisäinen viestintä nopeuttaa ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia nopeammin ja laadukkaammin, mikä parantaa asiakaskokemusta. Selkeällä viestinnällä voidaan auttaa henkilöstöä ymmärtämään paremmin yrityksen käytännöt ja ohjeistukset. Tämä johtaa selkeämpään tiedonkulkuun asiakkaalle ja näin vähentää mahdollisia virheellisiä tietoja tai epäselvyyksiä, jotka voivat vaikuttaa asiakaskokemukseen. Tehokas sisäinen viestintä tarjoaa mahdollisuuden kehittää yrityksen palveluita ja tuotteita entistä paremmiksi. Kun palvelut ja tuotteet vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita tarkoittaa se myös parempaa asiakaskokemusta.

Kuten jo aikaisemmin totesimme, hyvä sisäinen viestintä parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä. Tämä vaikuttaa omalta osaltaan myös asiakaskokemukseen, sillä tyytyväinen henkilöstö tarjoaa asiakkaille parempaa asiakaspalvelua. Hyvä sisäinen viestintä voi lisätä henkilöstön sitoutumista yritykseen. Tämä johtaa todennäköisesti henkilöstön parempaan suorituskykyyn ja haluun tarjota parempaa asiakaspalvelua.

Microsoft SharePoint tarjoaa työkalut toimivaan sisäiseen viestintään

Microsoft SharePoint on monipuolinen alusta, joka sisältää lukuisia ominaisuuksia tukemaan ja kehittämään yritysten sisäistä viestintää. Ominaisuuksien avulla ajankohtainen tieto saadaan jaettua helposti, nopeasti sekä kohdennetusti. Microsoft SharePointin avulla organisaation tiimit voivat työskennellä yhdessä ja jakaa tietoa paikkariippumattomasti.  Tämä puolestaan parantaa yhteistyötä ja tehokkuutta organisaatiossa.

SharePoint mahdollistaa dokumenttien keskitetyn hallinnan. Sen dokumenttikirjastot mahdollistavat nopean ja helpon tavan jakaa tietoja ja dokumentteja. Tällöin dokumentteja voidaan muokata yhdessä paikassa ja ne ovat helposti kaikkien saavutettavissa.

Microsoft SharePointin avulla voit luoda jaettavia sivustoja ja sivuja. Sivustoja voidaan luoda eri tiimeille, ryhmille tai projekteille. Yrityksen intranet-sivusto voidaan luoda SharePointin avulla, jolla mahdollistetaan tehokas tiedon jakaminen kaikille yrityksen jäsenille. Sivustoilla voidaan jakaa tietoa muun muassa tekstin, kuvien, dokumenttien, tapahtumien sekä uutisten ja tiedotteiden muodossa.

SharePointin avulla voi lähettää ilmoituksia esimerkiksi dokumentteihin tehtävistä päivityksistä ja muutoksista. Ilmoitusten avulla tarvittavat henkilöt saavat automaattisesti ilmoituksen ja pysyvät ajan tasalla muutoksista. Hakuominaisuudet puolestaan auttavat löytämään nopeasti tietoa ja dokumentteja. Hakua voidaan helpottaa luomalla avainsanoja sekä lisäämällä tiedostoille metatietoja.


Miten teidän yrityksessänne on hoidettu sisäinen viestintä? Onko teillä määriteltynä sisäisen viestinnän pelikirja? Tietävätkö kaikki, minne tiedostot tulisi tallentaa tai, että mitä viestintäkanavaa käytetään missäkin tilanteessa? Oletteko ottaneet sisäisen viestinnän välineiksi esimerkiksi Microsoft Teamsin tai SharePointin?

Tsekkaa myös kollegani Elisan blogista, kuinka Microsoftin työkalut toimivat yrityksen strategian tukena.

Automaatiot ovat olleet tärkeä osa tuotantoteollisuutta jo kauan. Lähes kaikkia prosesseja mitataan ja säädetään muutoin kuin silmillä ja käsillä. Digitalisaation myötä automaatio on levinnyt tehtaiden ulkopuolelle, osaksi toimistotyötä, tietokoneellesi ja jopa taskuusi. Mistä oikein on kyse? Ja uskallanko edes kysyä… se ATK, mitä ihmettä sille tapahtui?

Aloitetaanpa vaikka digitalisaatiosta. Se tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa, ja sen alkuna voidaan pitää 1980-luvun kotitietokoneiden käyttöönottoa. Samoihin aikoihin tietotekniikan käyttö yleistyi myös yrityksissä, ja Marskidata hyppäsikin tähän kelkkaan heti 1980-luvun puolivälissä tarjoamalla Canon-toimistotekniikan myynti- ja huoltopalveluja.

Digitalisaatio on sitä, että asiat, jotka ennen onnistuivat vain paperilla (kirjaimellisesti, ei pila), tehdään pitkälti ilman paperia, tietotekniikan avulla. Automaatio puolestaan on luonteva osa digitalisaation kehitystä: kun tieto on digitaalista, myös tietojärjestelmät voivat siirtää tai täydentää tietoa ilman välikäsiä. Vertaus puuteollisuuteen: ensin mekanisaatio helpotti sahaamista, kun tukki muutti muotoaan ilman käsisahaa tai kirvestä. Teollisuusautomaatio toi mukanaan tukin mittaamisen ja sahalle nostamisen koneiden avulla, ja tietenkin myös paljon muuta näiden lisäksi.

Mitä automaatio on tarkoittanut toimistotyössä?

Toimistoautomaatiolla tarkoitettiin 80-luvulla pääasiassa tekstinkäsittelyä, toimistotekniikkaa, kopiokoneita, fakseja, tulostimia. Tästä päästään väistämättä suuremman yleisön tuntemaan, hyvin ikääntyneeseen lyhenteeseen, ATK. Se pitää sisällään sanat automaattinen tietojenkäsittely. Uuden teknologian mahdollisuuksien myötä moni asia tuntuikin sujuvan kuin itsestään, tai ainakin nopeammin. Käsite ATK on kuitenkin alusta alkaen ollut virheellinen, sillä sen todellinen merkitys on elektroninen (suomeksi sähköinen) tietojenkäsittely. Nykyään sitä kutsutaan myös tietotekniikaksi (IT) tai tieto- ja viestintäteknologiaksi (ICT). Automaatiota, oikeaa automaattista tietojenkäsittelyä on ollut koko tietotekniikan historian ajan, mutta nyt automaatiot ovat ihan jokaisen toimistotyötä tekevän ulottuvilla ja niiden käyttöönotto on entistä kevyempää.

Tiesitkö muuten, että Marskidata perustettiin vuonna 1984, taaksepäin katsottuna mahtavalla nimellä Mikkelin Toimistoautomaatio Ay!

Pilvipalveluiden myötä on syntynyt merkittävä mahdollistaja pienille täsmäautomaatioille; kun sekä tieto että ohjelmistot ovat samassa ympäristössä. Mutta mihin niitä automaatioita oikeasti tarvitaan ja millä me niitä teemme?

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate, aiemmalta nimeltään Microsoft Flow. Sillä tehtyjä ohjelmia kutsutaan edelleen nimellä "flow". Suomeksi flow kääntyy useimmiten nimityksellä työnkulku. Työnkulut ovat osa nykyaikaista toimisto-ohjelmistoa.

Lomaketyönkulku on hyvin yleinen esimerkki automaation käyttökohteesta. Lomakkeilla kerätään hyvin monenlaista tietoa, vastauksia kyselyihin, palautteita, ideoita, ja yhtä hyvin aloittavan työntekijän tietoja tai ostotilauksia. Kun lomake on tallennettu, mitä seuraavaksi? No, sitä automaatiota! Lomakkeen tallentaminen herättää nukkuvan ohjelman, joka käy syötetyt tiedot läpi ja valitsee niille tehtävät toiminnot. Esimerkiksi tietojen tallennus SharePoint-listalle työryhmän nähtäville tai tietokantaan, joista ne saadaan edelleen eri sovellusten käyttöön. Samalla työnkulku on lähettänyt kuittauksen lomakkeen tallentajalle ja niille, joiden pitää uuteen tietoon reagoida.

Automaatioiden avulla järkevöitetään prosesseja. Hyvänä esimerkkinä tiedon siirtäminen tai jakaminen henkilöltä toiselle ilman, että sitä pitää kaivella kansioista sähköpostiin – mutta vasta sitten kun vastuuhenkilö on asian hyväksynyt. Automaattinen käsittely on mahdollista hyvin pienissä ja arkisissa asioissa.

Microsoft Power Automate mahdollistaa prosesseja. Työnkulku voi käynnistyä sillä, että tiedostolle annettu määräpäivä lähestyy. Tästä voidaan tehdä kalenterimerkintä tai lähettää huomautus Teams-viestillä tai sähköpostilla. Annetaan automaation kertoa, mitkä tiedostot vaativat huomiota, ennen kuin on myöhäistä. Tai voisiko se yksi tiedosto olla jotenkin itsestään ajan tasalla, sisältää viimeisimmät tiedot? Kyllä onnistuu!

Automaatio voidaan virittää tarkasti tarpeen mukaan, joko täysin itsenäiseksi, kokonaan sinun ohjaamaksesi tai mitä tahansa siltä väliltä. Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme, niin katsotaan yhdessä miten voimme palvella juuri teidän tarpeitanne!

Monissa yrityksissä kesätyöntekijöiden rekrytointi aloitetaan jo heti alkuvuodesta ja tulevan kesän työntekijät valitaan hyvissä ajoin keväällä. On varmasti kaikkien etu, että kesätyöntekijät valitaan ajoissa, mutta muistetaanko myös kesätyöntekijöiden työvälineet katsoa kuntoon ennen työn alkua? Kun tarvittavat välineet odottavat työntekijäänne ensimmäisenä työpäivänä, on työn aloittaminen helpompaa ja sujuvampaa. Työntekijä tuntee myös itsensä tervetulleeksi, kun olette tehneet valmisteluja häntä varten. Itselleni tuli ainakin ensimmäisenä työpäivänä todella hyvä mieli, kun työvälineet oli laitettu työpisteelleni valmiiksi ja minua selvästi jo odotettiin töihin.

Työpuhelimella pärjää pitkälle

Monelle kesätyöntekijälle tärkein, tai ehkä jopa ainut, tarvittava työväline on puhelin. Älypuhelimeen saa ladattua monia työntekoa helpottavia sovelluksia, ja työpuhelimen ansiosta työntekijät ovat aina tavoitettavissa. Puhelimen kaveriksi kannattaa hankkia myös suojakuori ja näytön suojalasi, jotka suojaavat puhelinta ulkoisilta vaurioilta. Kun kesätyöntekijällä on oma työpuhelin, ei tarvitse miettiä, millä työhön liittyvät puhelut soitetaan.

Marskidatan MDStore -verkkokaupasta löydätte laajan valikoiman älypuhelimia ja niiden erilaisia tarvikkeita. Verkkokaupan tilaukset toimitamme kätevästi toimipisteeseenne tai vaikka suoraan kesätyöntekijänne kotiin. Jos teillä ei vielä ole tunnuksia verkkokauppaamme voitte hakea ne täältä. Tilaaminen verkkokaupastamme on helppoa ja toimitus nopea, tilaus on perillä jopa seuraavana arkipäivänä. Kun puhelimet on hankittu tarvitaan niihin tietysti myös liittymät. Yrityksenne liittymäasiat hoituvat keskitetysti kauttamme.

Kesätyöntekijän laitteet ja liittymät kuntoon Marskidatan avulla.

Läppärit ja lisenssit kuntoon

Työpuhelimen lisäksi monissa työtehtävissä kesätyöntekijä voi tarvita myös tietokonetta. Me Marskidatalla autamme mielellämme valitsemaan kesätyöntekijöillenne sopivat tietokoneet juuri heidän työtehtäviinsä. Meiltä löytyy tietokoneet niin asiakaspalvelijoille kuin teknisemmille suunnittelijoille. Liikkuvalle työntekijälle kannattaa hankkia myös läppärilaukku, tällöin kone säästyy kolhuilta ja kulkee näppärästi mukana. Jos kesätyöntekijä työskentelee kotikonttorilta käsin, meiltä Marskidatalta saatte myös tarvittavat nettiliittymät sekä reitittimet. On myös hyvä miettiä etukäteen, tarvitseeko kesätyöntekijöiden käyttää esimerkiksi sähköpostia tai Teamsia. Jos käytössänne on Microsoftin työvälineitä, on myös kesätyöntekijöille hyvä hankkia tarvittavat lisenssit. Microsoftin 365 Business Basic -lisenssillä saatte käyttöönne muun muassa:

Oheistarvikkeet, onko hankittu?

Puhelimen ja tietokoneen lisäksi on olemassa myös monia muita työntekoa helpottavia työvälineitä. Iso erillinen näyttö parantaa työergonomiaa ja helpottaa useiden eri ohjelmien käyttöä rinnakkain. Läppärin näytön jakaminen usealle ikkunalle vaatii nimittäin aikamoista supernäköä, ainakin oman kokemukseni mukaani. Jos koneella näpytellään päivän mittaan enemmänkin, erillinen näppäimistö ja hiiri voivat parantaa työtehoa. Kuulokkeet voivat olla tarpeelliset kesätyöntekijälle monessa eri työtehtävässä. Laadukas kuulokemikrofoni vapauttaa kädet puhelimeen puhuessa, mikä helpottaa työntekoa. On myös mukavampi kuunnella palaveria avokonttorilla kuulokkeet päässä, vierustoveria häiritsemättä.

Kesätyöntekijän kuulokkeet kuntoon MDStoren avulla.

Tarkista nämä ennen uuden työntekijän aloitusta

 1. Onko kesätyöntekijälle jo työpuhelin valmiina vai ostetaanko uusi?
 2. Tarvitaanko tietokonetta tai Microsoft lisenssejä?
 3. Täytyykö avata uusi puhelin- tai nettiliittymä?
 4. Olisiko erillinen näyttö tarpeellinen?
 5. Helpottaako näppäimistö, hiiri tai kuulokkeet kesätyöntekijän työntekoa?
 6. Kokoa tarvittavat työvälineet valmiiksi kesätyöntekijää varten.


Kesätyöntekijän työvälineet kannattaa laittaa kerralla kuntoon ja satsata sellaisiin välineisiin, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa seuraavien kesätyöntekijöiden kohdalla tai, jos kesätyöntekijöistä tuleekin pidempiaikaisia työntekijöitä. Jos työvälineisiin investoiminen kuitenkin mietityttää, voi laitteiden ostaminen palveluna meiltä Marskidatalta olla sopiva ratkaisu. Meiltä saatte palvelulaitteet kiinteällä kuukausihinnalla, jolloin kulut eivät pääse yllättämään. Account Managerimme Pekka kirjoitteli aiheesta hiljattain blogin, käy kurkkaamassa täältä lisätietoja, jos kiinnostuit.

Oli kyseessä sitten kesätyöntekijä, uusi työntekijä tai muuten vain ajankohtaisena yrityksenne työvälineiden päivitys, me Marskidatalla autamme mielellämme löytämään juuri teidän työskentelyynne parhaiten sopivat ratkaisut. Ota siis rohkeasti yhteyttä niin katsotaan työntekijöidenne työvälineet kuntoon.

ICT-laitteet ja -tarvikkeet eivät ole suinkaan olleet ainoita tuotteita, joiden kanssa on ollut saatavuushaasteita jo liki kahden vuoden ajan. Globaalit toimitusketjut ovat yskähdelleet komponenttipulasta, koronasuluista ja logistiikkahaasteista johtuen. Yhteistyökumppanimme Dell on onnistunut pitämään kuitenkin jopa hyvää saatavuutta lähes koko tämän ajan.

Dell – Markkinoiden laajin mallisto

Dellillä on pitkät perinteet niin loppukäyttäjien laitteiden (niin sanotut Clientit) kuin järeiden konesaliratkaisujen valmistajana. Mikään ei kuitenkaan herätä yhtä paljon intohimoja käyttäjissä kuin läppärit. Laitteita on saatavilla moneen eri käyttötarkoitukseen ja hintaluokkaan, mistä yritykset voivat valita parhaat vaihtoehdot. Ei ole varmastikaan liioiteltua sanoa, että Dellillä on markkinoiden laajin Client-tuotteiden mallisto.

Mallisto koostuu eri mallisarjoista, joista riittää valita mieleisensä. Yrityskäyttöön tarkoitetut mallistot koostuvat:

Näiden lisäksi on omat mallistonsa vielä kuluttuja- ja pelikäyttöön, sekä opetuskäyttöön räätälöidyt laitteet Chromebook-käyttöjärjestelmälllä. Ja kyllä, myös niin sanottuja pöytäkoneita on edelleen saatavilla, kahdessa eri mallisarjassa, Dell Optiplex -työasemat ja Dell Precision -tehotyöasemat.

Miksi mallistoja tarvitaan niin monta?

Varmasti yksi merkittävä syy on se, että laitteiden hintaluokissa on isoja vaihteluja. Käyttäjä, joka päätyönään tekee ehkäpä jotain muuta kuin käyttää konetta, ei välttämättä tarvitse 3000 € hintaista laitetta. Kun taas suunnittelijan, jolla on käytössä satojatuhansia maksava suunnitteluohjelma, ei kannata käyttää työpäiväänsä odotellen, että laite yrittää suoriutua monimutkaisista laskutehtävistä.

Myös laitteiden mekaaninen kestävyys vaihtelee näiden mallisarjojen välillä. Edullisemmat laitteet on valmistettu käyttämällä enemmän muovia ja kalliimman hintaluokan laitteet ovat monesti alumiinista tai hiilikuidusta. Samalla on saavutettu myös kevyempiä koneita ja sirompia rakenteita. Mallisarjojen sisällä on myös omia ”mallistoja”, joten valinnanvaraa on varmastikin riittävästi. Varmasti erilaisia kokoonpanoja yhdisteltäessä päästään satoihin, jopa tuhansiin eri vaihtoehtoihin.

Miten valita kannettava tietokone?

Ja mistä tietää, että valitsee sen oikean mallisarjan? Surffailu mallisarjojen ja niiden sisällä olevien mallien välillä voi tuntua loputtomalta suolta. Tarvitsenko tällaista prossua? Paljon muistia? Miten levytila? Olisiko valittava laite, missä on 4G- tai 5G-modeemi sisäänrakennettuna nopeita datayhteyksiä varten?

Muistin määrä on se, mikä tulee ensimmäiseksi vastaan. Minimimääränä voidaan nykyään pitää 8 Gt, mutta voi olla perusteltua hankkia laite, missä muistia on tuplaten, eli 16 Gt. Laitteen tallennustilan koko ei tänä päivänä monessakaan käytössä ole enää pullonkaula, sillä valtaosa datasta tallennetaan johonkin ”pilveen”. Lähinnä niissä tapauksissa, missä koneelle tallennetaan isoja tiedostoja, kuten suuria määriä kuvia tai videotiedostoja tai raskaita laskentamalleja, niin tällöin voi olla perusteltua ottaa laite, missä tallennustilan koko on 1 Tb. Normaaliin toimistokäyttöön riittää vallan hyvin kone, missä tallennustila on 256 Gt.

Dell Platinum Partner

Koneen oma datayhteys on kätevä, mikäli tarvitaan nettiyhteys ja työskennellään paikoissa, missä langatonta verkkoa ei ole saatavilla. Monesti on tietoturvan kannalta parempi käyttää koneen omaa datayhteyttä, kuin liittyä esimerkiksi nettikahvilan julkiseen langattomaan verkkoon. Ja onhan se kätevämpi, kun nettiyhteyttä ei tarvitse jakaa omasta puhelimesta. Kuljetanko konetta jatkuvasti vai teenkö pääasiassa työtehtäväni toimistolla? Onko laitteen oltava kenties käytettävissä ulko-olosuhteissa? Näihin kysymyksiin on varmasti montakin eri vastausta, onneksi näiden kanssa ei tarvitse painia yksin. Me marskidatalla olemme apunasi ja autamme valitsemaan laajasta mallistosta oikeat välineet.

Account managerimme pysyvät ajanhermolla suorittamalla kumppanuuteen vaadittavia sertifikaatteja ja osallistuvat Dellin koulutuksiin, jotta he osaavat auttaa oikeiden ratkaisujen löytämisessä. Mikäli kiinnostus heräsi, mitä muuta ne Account Managerit tekevät, niin kurkkaa Börjen blogi.

Puhelin solahtaa taskusta järveen samalla, kun kiinnität venettä mökkilaituriin. Kaiken harmituksen ja hädän keskellä muistat, että laitteellahan on vakuutus ja tiedotkin on varmuuskopioitu pilveen. Virkistävän hyytävän sukellusretken jälkeen sinulla on vettä valuva ja mykkä puhelin kädessäsi. Soitat vaimon puhelimella palvelunumeroon ja ystävällisen palveluneuvojan avulla saatte sovittua, että korvaava varalaite toimitetaan maanantaina suoraan työpaikallesi. Voit siis turvallisin mielin jatkaa mökkiviikonloppua sen enempää asiaa miettimättä.

Millä muulla tavoin palvelulaitteet helpottavat yrittäjän arkea?

 1. Maksat laitteesta kiinteää kuukausivuokraa, niin voit sijoittaa kassavarat tuottavan liiketoiminnan pyörittämiseen.
 2. Laitteeseen saa kattavan vakuutuksen, mikä vastaa myös ulkopuolisista vahingoista.
 3. Budjetointi helpottuu, joten yrityksellesi ei muodostu yllättäviä kuluja.
 4. Huoltokutsut helposti ja nopeasti yhdestä ja samasta paikasta.
 5. Asiakaspalvelu auttaa ongelmatilanteissa.
 6. Laitteet saa valmiiksi asennettuna, joten säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.
 7. Vanhat laitteet kierrätetään tietoturvallisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.
 8. Laitteet vaihtuvat aina uusiin sovitun sopimuskauden jälkeen, joten sinulla on aina käytössäsi viimeistä huutoa olevaa teknologiaa.
 9. Laitteiden hankkiminen palveluna on niin pienellekin kuin suurellekin yritykselle kannattavampaa kuin niiden ostaminen omaksi. 

”Ostamalla laitteet kuukausimaksullisena palveluna, kenenkään ei tarvitse käyttää työaikaa huoltojen varaamiseen tai laiteostoksilla ravaamiseen, vaan kaikki tämä hoidetaan puolestamme.”

Mitä kaikkea voi hankkia palveluna Marskidatan kautta?

Lähes kaikki Marskidatan tuotteet, esimerkiksi Telian palvelulaitteet, puhelimet ja tabletit. Suosituin tuotealue on varmaankin tulostus. Harva haluaa enää hankkia nopeasti vanhenevaa tekniikkaa omaksi ja huolehtia värien hankkimisesta ja huollon tilaamista paikalle. Nämä kaikki saat automaattisesti perille toimitettuna. Laite myös ilmoittaa itse mahdolliset huoltotarpeet, jolloin huoltomme korjaa laitteen joko etänä tai tulemalla henkilökohtaisesti paikan päälle.

Myös tietokoneet ja ohjelmistot kannattaa hankkia palveluna. Marskidatan Työasemapalvelu helpottaa yrittäjän arkea. Voit jättää laitteiden ja ohjelmistojen hankkimisen Marskidatan huoleksi. Selvitämme yhdessä, minkä tasoiset laitteet ja ohjelmistot tarvitaan, jotta ne parhaiten soveltuvat yrityksesi tarpeisiin. Kaikki laitteet ja ohjelmat on mahdollista saada valmiiksi asennettuina, sekä toimitettuna perille. Käyttökoulusta tietenkään unohtamatta. Palveluun voi lisätä esim. Marskidatan ServiceDeskin ongelmatilanteita varten. Laitteet voidaan sopia vaihdettavaksi esimerkiksi 3–4 vuoden välein. Palvelua voidaan laajentaa lisää muun muassa Marskidatan valvontapalvelun kautta. Kyseinen palvelu antaa reaaliaikaisen näkymän laitteiden kuntoon ja suorituskykyyn.

”Laitteen ostaminen palveluna helpottaa yrittäjän arkea alusta saakka. Palvelun kuukausihinta sisältää laitteen valituilla ominaisuuksilla, usein myös esiasennettuna vaikkapa M365-ohjelmilla ja tietoturvapäivityksillä, jolloin esimerkiksi uusi läppäri on heti valmiina käytettäväksi. Laite toimitetaan parin arkipäivän kuluessa tilauksesta suoraan käyttäjälle. Kun yritys ostaa koko laiteympäristön palveluna, ei tarvitse miettiä mistä mikäkin palvelu oli. Yksi asiointikerta asiakaspalveluun riittää.”

AV-laitteiden hankkiminen palveluna on myös yleistynyt nopeasti. Yhä harvemmalla yrityksellä on omaa henkilökuntaa huolehtimaan, että neuvotteluhuoneiden ja auditorioiden laitteet toimivat suunnitellusti. Uudet laitteet ovat usein kytketty suoraan pilveen, ja henkilökuntamme saa tiedon ongelmista nopeasti. Erilaiset kokoustilat ovat usein varustettu suurella määrällä tekniikkaa ja käyttäjät vaihtuvat koko ajan. Usein ongelmat ratkeavat heti puhelimessa. Tämä helpottaa ja ratkaisee monet paniikkitilanteet tapauksissa, joissa kokous on alkamassa ja uusi käyttäjä ei saa esitystä näkyviin. Tämän päivän hektisessä työelämässä ja esimerkiksi tunnin mittaisessa palaverissa pitää päästä heti asiaan. Jokainen meistä turhautuu kalliin työajan hukkaamiseen ja siksi turhaan säätämiseen ei ole kenelläkään aikaa eikä varaa.

Marskidata palvelee draivi päällä, sinun yrityksesi tarpeet huomioon ottaen, niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudessa.

Vakaata säätä

Ensi talven sää: ”Lunta sataa ja kaikkia ketuttaa”. Ilmaston kehityskulku huomioiden, tällaisia pitkän tähtäimen sääennustuksia on varmasti entistä vaikeampi toteuttaa. Vakaampaa säätietoa kaipaava voikin kääntyä esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen puoleen. Tämän Traficomiin kuuluvan keskuksen tehtävänä on mm. tuottaa tietoturvallisuuden tilannekuvaa. Yhtenä välineistä tämän infon jakeluun toimii kuukausittain julkaistava kybersää. Aurinkoa siinäkään tiedotteessa ei tosin merkittävästi näy, vaan tarjolla on tasaisen huolestuttavaa ja ajoittain vakavaa uhkaa. Tietoturvaan liittyviltä varoituksilta ja esimerkeiltä on vaikea välttyä. Kun skaala tapauksissa on pörssiyhtiöiden tietomurroista ala-asteen oppilaiden tunnusten kalasteluun, miettii moni organisaatio ”kuinka tällainen vaikuttaisi meihin?”.

Mistä alkaisin

Työssäni Marskidatalla, ensisijainen tehtäväni ei ole toteuttaa yrityksenne tietoturvaa parantavien ratkaisujen yksityiskohtaista kartoitusta, käyttöönottoa tai valvontaa. Siihen joukostamme löytyy kyllä sertifioitua ja pätevää sakkia. Minun tehtäväni on enemmänkin tunnistaa tällaiset kehityskohteet yhteistyössä yrityksenne kanssa. Tämän jälkeen järjestämme teille tarvittavan resurssin asian edistämiseksi. Omissa keskusteluissani asiakkaiden kanssa, on ilahduttavaa huomata tietoisuus tietoturvan merkityksestä organisaation toiminnalle. Toimialasta tai organisaation koosta riippumatta se listataan usein yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista. Esille nousevat niin tarve viestiä tietoturvallisesti kuin kysymykset erilaisten pikaviestimien turvallisuudesta. Joskus asian edistämiseksi onkin jo valmis suunnitelma, mutta ei ehkä tarvittavaa tekijää. Tai ehkä tiedostatte tarpeen tehdä asialle jotain, mutta hakusessa on miten edetä asian kanssa.

Turvaa palveluna

Asiakkaiden tarve parantaa ympäristönsä tietoturvaa kattavalla ja kustannustehokkaalla tuotteella tunnistettiin palvelutuotannossamme. Tähän tarpeeseen kehitettiin MD Turva 365 Plus. Palvelu perustuu monien yritysten käyttämiin Microsoft 365 Business -tuotteisiin ja niiden sisältämiin tietoturvaominaisuuksiin.

Yritysten ICT-ympäristöt ovat harvoin toistensa kaltaisia.  Tämän vuoksi ennen turvapalvelun käyttöönottoa, Marskidatan asiantuntijat kartoittavat ympäristönne tietoturvan nykytilanteen. Havainnoista koostamme ehdotuksen kehityskohteista. Käymme nämä kehityskohteet läpi kanssanne ja aikataulun niiden kuntoon saattamiseksi. 

Esittelemme teille myös MD Turva 365 Plus -palvelun tuomat edut, joilla parannamme yrityksen tietoturvaa.

Suojaa kaikki päätelaitteesi

Microsoft Defender for Business suojausratkaisun avulla yrityksesi tietokoneet ja mobiililaitteet ovat suojattuja kiristysohjelmia, haittaohjelmia, tietojen kalastelua ja muita uhkia vastaan.

Tunnistaudut vahvasti

MFA tarjoaa lisäturvaa, mikäli esimerkiksi sähköpostin salasana saadaan kalasteltua käyttäjältä. Perinteisen käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmän lisäksi tulee käyttäjältä vaaditaan lisävarmenne. Tässä suosituimmat tavat ovat kertakäyttöinen numerokoodi tekstiviestillä tai mobiilisovelluksella.  Tiedotamme teitä MFA:n käyttöönotosta ja teemme ohjeistuksen käyttäjille. ServiceDeskimme opastaa tarvittaessa käyttöönotossa.                                            

Suojaat ja luokittelet tietosi

Tiedon luokittelun avulla businesskriittinen-, sisäinen- ja asiakaskäyttöön tarkoitettu data voidaan erotella ja käsitellä eri tavoin. Luokittelun avulla määrittelette kullekin datalle käyttöoikeudet ja rajoittavat toimet. Tällaisia voivat olla jatkolähetyksen esto, tulostamisen esto ja lataamisen esto. Käyttöoikeudet tarkastetaan reaaliaikaisesti, joten lukituilla tunnuksilla yrityksen data ei ole käytettävissä. Teemme tiedon luokitteluun tarvittavat määrittelyt ja testaamme toimintaa yhdessä organisaationne pilottiryhmän kanssa ennen käyttöönottoa.

Suojaudut sähköpostin uhilta

Sähköpostien liitetiedostot ja linkit skannataan ennen kuin käyttäjä avaa ne. Tämä ei aiheuta käyttäjälle toimenpiteitä. Näin estetään haitallisten tiedostojen ja linkkien vaikutukset käyttäjän toimenpiteistä huolimatta (esimerkiksi tuntemattoman linkin avaaminen). 

Lähetät salattua sähköpostia

Palvelu avulla suojaat viestisi oletusarvoa tehokkaammin itsesi ja vastaanottajan välillä. Tarvittaessa palvelu tunnistaa arkaluonteisen informaation, kuten passi-, hetu- tai kansainvälisen luottokorttinumeron Microsoft 365-ympäristöstä. Tämä ehkäisee tietovuotoriskiä, jos käyttäjä pyrkii jakamaan arkaluontoista dataa yrityksen sisällä tai sen ulkopuolelle.

Palautat tietosi tarvittaessa

Käyttäjän vahingossa poistamat sähköpostit, yrityksestä poistuneen työntekijän vanhat tallenteet tai sähköpostitilin vahingoittumisessa kadonnut tieto, ovat hyviä esimerkkejä tilanteista, jotka voidaan pelastaa pilvivarmistuksella.

MD Turva 365 Plus -palvelun avulla pistämme yrityksenne tietoturvan kerralla kuntoon. Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin Marskidatan asiantuntijoihin!

Hybridityön myötä työpaikat ovat siellä, missä ihmiset haluavat töitä tehdä, joten teknologian haasteeksi jää tarjota hyvät työolosuhteet joka paikkaan. HP:n laitteilla hybridityö on sujuvaa.

HP Elite Mini 800 G9

HP Elite Mini 800 G9 on pieni, mutta pippurinen, mukana kuljetettava pöytäkone. Tässä paketissa saat erinomaisen suorituskyvyn uusimmalla Intel-prosessorilla ja responsiivisilla grafiikoilla.

HP Elite Mini 800 -minipöytäkone tarjoaa huipputason suorituskykyä, jota tarvitaan monimutkaisten esitysten tekemiseen, isojen taulukoiden käsittelemiseen tai vaikka kiehtovan sisällön luomiseen nopeasti. Tämä tietokone on juuri oikea vaihtoehto suuriin tehtäviin pienissä tiloissa.

HP:n Elite-sarja ja HP Wolf Security

HP:n Elite-sarja tarjoaa HP:n turvallisimmat kannettavat, upealla muotoilulla. Itsepalautuva, laitteistotasolla toteutettu HP Wolf -tietoturvaratkaisu on sisäänrakennettuna kuhunkin Elite-tuoteperheen laitteeseen.

HP Wolf Securitya hyödyntävät HP-tietokoneet sisältävät laitteistotasolla valvottuja tietoturvatoimintoja sekä monitasoisen suojauksen, jotka toimivat niin käyttöjärjestelmän sisällä kuin sen ulkopuolella. Valitettavasti kyberrikolliset ovat tänä päivänä taitavampia, määrätietoisempia ja järjestäytyneempiä kuin koskaan. HP Wolf Security toimii ja valvoo laitteita kaikissa tilanteissa, jotta työntekijät ja yrityksesi tieto pysyy turvassa.

HP Elite Dragonfly

HP Elite Dragonfly on maailman ensimmäinen kannettava tietokone, joka on valmistettu muovista, joka olisi muutoin vaarassa joutua valtameriin. HP Dragonfly on suunniteltu suoriutumaan vaativimmista töistä, sillä se on varustettu Intelin kaikkien aikojen tehokkaimmilla suoritinytimillä ja kattavalla tietoturvalla.

HP Dragonfly on tyylikäs ja täynnä ominaisuuksia, joilla käyttäjä saa ensiluokkaisen käyttökokemuksen. HP Presence -videoneuvotteluominaisuuksilla, Bang & Olufsenin äänellä, automaattisella äänenvoimakkuuden säädöllä ja tekoälyn hoitamalla taustamelun poistolla videoneuvottelut onnistuvat tilanteessa kuin tilanteessa.

Koneen päivitetty kamera pitää sinut kuvassa liikkeestäsi huolimatta. Taustavalon ja heikon valaistuksen säätö varmistavat, että käyttäjä näkyy selkeästi erilaisissa valaistusoloissa. HP:n dynaamisen puheäänen tasoitus parantaa käyttäjän ääntä puheluissa ja vähentää häiriöitä tekoälypohjaisella melunvaimennuksella. Laitteen älykäs lataus oppii käyttäjänsä tavat ja optimoi virrankäyttöä niiden mukaan.

HP Elite Dragonfly on lähtöpainoltaan alle kilon painoinen. Uudessa, korkeammassa 3:2-kuvasuhteen näytössä näet enemmän, vierität vähemmän ja saat käyttöösi entistä suuremman kosketusalustan. Mikrofonit on sijoitettuna yläreunaan, mikä mahdollistaa loistavan äänialan. Laitteen monipuoliset liitännät takaavat sen, että 5G-laajakaista toimii nopeasti ja varmasti. HP Elite Dragonfly on saatavissa siniharmaana ja puhtaan hopeana.

HP:n uudet Windows 11 -laitteet

HP:n näytöt yrityskäyttöön

Haluatko yhden maailman edistyneimmistä monitoreista videopalaverikäyttöön? Silloin kannattaa valita HP:n E24m, E27m tai E34m-näyttö. Näissä näytöissä on 5MP-webkamera, kehittyneet valaistussensorit, etupuolelle sijoitetut kaiuttimet ja taustamelua poistavat mikrofonit. Työpöydän johtosotkun voit myös unohtaa, sillä kannettavan ja näytön yhdistämiseen riittää vain yksi USB-C-kaapeli. Kuinka kätevää!

HP ja vastuullisuus

HP:n tuotteet on suunniteltu ympäristövastuullisesti. HP on käyttänyt tuotteisiinsa yli 60 miljoonaa muovipulloa. Yli 50 HP:n tuotteessa käytetään muovia, joka on muutoin vaarassa päätyä valtameriin, mukaan lukien Elite-, Pro-, Z-, Chromebook Enterprise- ja Pavilion -tuotevalikoimat.

HP valittiin vuonna 2021 ENERGY STAR Partner of the Year -kumppaniksi. HP:n henkilökohtaisista järjestelmätuotteista 664 kappaletta on saanut ENERGY STAR -sertifioinnin, mikä on enemmän kuin mikään muu valmistaja. HP:n päämääränä on kierrättää 1,2 miljoonaa tonnia laitteistoja ja tulostustarvikkeita vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2020 loppuun mennessä HP kierrättikin 642 300 tonnia.

HP pyrkii olemaan kestävin ja oikeudenmukaisin teknologiayritys. Sen visiona on luoda teknologiaa, joka parantaa ihmisten elämää kaikkialla. Tavoitteena on edistää digitaalista yhdenvertaisuutta 150 miljoonalle ihmiselle vuoteen 2030 mennessä. HP on laatinut vastuullisuusraportin jo vuodesta 2001 lähtien.

Me Marskidatalla olemme olleet HP:n kumppani jo vuosia. Kun yrityksesi tarvitsee HP:n laatua, ole yhteydessä meihin!

Konesalien pilviarkkitehtuuri on ollut vuosia ihmisten huulilla ja se onkin jo tätä päivää monissa organisaatioissa. Monet suunnittelevat pilveen siirtymistä, osa hyödyntää sen parhaat puolet tietyissä sovelluksissa / alustoissa hybridinä, ja on myös niitä organisaatioita, jotka ovat palanneet pilviarkkitehtuurista takaisin omaan konesalialustaan.

Kaikki vaihtoehdot ovatkin nykyään yhtä käyttökelpoisia, valitsetpa sitten oman konesalin, kumppanin konesalin tai pilvikapasiteetin. Yleensä paras lopputulos saadaankin näiden eri alustojen yhteistyöllä eli hybridialustalla. Toki kumppanin konesalissa, kuten Marskidatan konesalipalvelussa, tulee pilvikapasiteetin omaisesti hybridimallin hyödyt, kun esimerkiksi latenssi ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla, mutta kustannukset ja datakuormat hyvin hallittavissa.

Dell Technologies tarjoaa näitä ratkaisuja organisaatioiden omille ja kumppanien konesalialustoille sekä julkisille pilvialustoille. Kollegani Börje kirjoitti blogissaan, miksi valita Dellin tuotteet vuonna 2022. Keskityn tässä blogissa antamaan vinkkejä sopivan palvelinalustan valintaan.

Siirtyisimmekö pilveen?

Kun dataa ja sovelluksia aletaan siirtää omasta konesalista pilveen, voi matkalla tulla useita seikkoja, joita ei ole osattu huomioida, joihin matka meinaa tyssätä heti alkuunsa. Pilveen siirrytään yleensä kustannustehokkuuden sekä skaalautuvuuden vuoksi, esimerkiksi kapasiteetti sopeutuu nopeasti äkillisiin kuormapiikkeihin ja vastaavasti kapasiteetti saadaan tarpeen mukaan alennettua tehokkaasti. Näiden hyötyjen ja etujen tulokset vaativat kuitenkin aktiivista otetta alustan ylläpitoon ja tuloksena voi olla kasa tyytymättömyyttäkin. Kaikkea ei kannata suin päin siirtää pilveen, sillä edessä voi olla lumipalloefekti pilvikapasiteetin tarpeessa.

Pilvialustan rakentaminen

Pilveen siirtyminen on tehty hyvin helpoksi, ja käyttöönotossa sekä sen suunnittelussa on helppo oikaista. Pilvialustan rakentaminen on kuitenkin sama asia kuin fyysisen palvelinympäristön luominen, huomioon täytyy ottaa esimerkiksi datayhteydet, tietoturva, palvelutaso ja tietysti rajaehdot kapasiteetille. Nämä seikat ovat suorassa yhteydessä palveluiden käyttäjäkokemukseen ja kustannuksiin. Yrityksen kustannukset voivatkin kasvaa räjähdysmäisesti oletettujen säästöjen sijaan.

Monet mieltävät, että oma konesali on tuttu ja turvallinen vaihtoehto, kun laitteet ovat ”omissa käsissä” eli helposti hallinnoitavissa ja ylläpidettävissä. Digitalisaatio ja liiketoiminnan vaatimukset joustavuudelle vaatii kuitenkin entistä enemmän skaalautuvuutta ja kriteerit alustalle ovat nousseet, joita taas pilvi tarjoaa houkuttelevasti.

Millä alustalla ja missä yrityksen tiedon ja sovellusten tulisi sijaita?

Tähän ei varmastikaan ole yhtä ja oikeaa vastausta. Todennäköisesti molemmissa, eli pilvessä sekä omassa tai palveluntarjoajan konesalissa. Alustan määrittelyn lähtökohtana on sovellusten ja datan vaatimukset käytettävyydessä, sijainnissa sekä kriittisyydessä.

Usein yrityksen data on tärkeimpiä voimavaroja ja sen käytettävyys on varmistettava joka tilanteessa, ja sen tulee sijaita useissa lokaatioissa varmistettuna. Aikaisemmin asiaa ajeltiin ehkä enemmänkin palvelimen suorituskyvykkyyden mukaan, esimerkiksi miten raskasta kuormaa palvelimilla pyörii ja tällöin tekniset ominaisuudet olivat suuressa roolissa. Nykyään vaihtoehtoja sijoituspaikalle onkin useita, esimerkiksi julkipilvi, oma palvelinympäristö ja kumppanin, eli esimerkiksi Marskidatan tuottama konesalipalvelu.

Lähtökohtana voidaankin pitää sitä, että on määriteltävä kuinka tärkeää liiketoiminnan kannalta data ja sen käytettävyys on. Kaikki data ei ole saman arvoista, ja onkin luontevaa jaotella dataa ja resursseja erilleen niiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi tuotantoympäristön käytettävyys on turvattava hinnalla millä hyvänsä ja taas toisaalta testi/demoympäristö voi olla hieman kevyemmin turvattu, esimerkiksi katkoksilta.

Kaikkea dataa ei kannata väkisin viedä pilveen, sillä valtavat raakadatamassat tuovat turhia kustannuksia ja ne voidaan käsitellä ja jalostaa esimerkiksi applikaatioiden käyttöön valmiiksi omilla palvelimilla. Jos näin ei tehtäisi olisi datan kulutus täysin loputonta pilvessä.

Dell EMC VxRail -tuotteet helpottavat virtualisoitujen sovellusten käyttöönottoa.  VxRAilin avulla yrityksen konesali nykyaikaistuu, hybridipilven käyttö nopeutuu ja pilvinatiivit sovellukset otetaan käyttöön. VxRAil-laitteet tarjoavat hyvin ennustettavaa suorituskykyä eri kokoonpanovaihtoehdoissa mihin tahansa HCI-käyttötarkoitukseen.

Palvelinympäristön tietoliikenneyhteydet ja tietoturva

Palvelinympäristöön liittyen olennainen toimivuuden kannalta on myös tietoliikenneyhteydet sekä tietoturva. Näihin liittyen on otettava huomioon kokonaisuuden riskienhallinta, ja usein pohditaankin jo alkuvaiheessa vaikutuksia liiketoimintaan ja mahdollisia mainehaittoja sekä sanktioita mikä palvelut ei ole käytettävissä 24/7 niin vaadittaessa.

Palvelinympäristön tulevaisuutta pohtiessa onkin hyvä lähteä liikkeellä kartoittamalla tarpeet tulevalle alustalle, johon me tarjoamme mainioita työkaluja. Ja usein paras lopputulos saadaankin hybridialustalla, se yhdistää pilvipalvelun joustavuuden sekä paikallisten resurssien turvallisuuteen. Se varastoi, hallinnoi ja jakaa datasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Marskidatan mitoitus- ja analysointityökalu avuksesi

Tarjoamme mitoitus- ja analysointityökalun datan kapasiteetin ja kuorman selvitykseen nykyisestä ympäristöstä, jolla saadaan puolueeton raportti datan analytiikasta ja suuntaviivoja mahdollisista kustannuksista esimerkiksi pilvikapasiteetissa tai omassa konesalissa. Lopputuloksena saatujen faktojen perusteella onkin helpompaa valita ja vertailla eri vaihtoehdoista itselle tehokkain alusta käytettävyydessä sekä kustannuksissa. Mittaus tapahtuu ympäristössä halutulta aikaväliltä laitteista agentittomasti ja tietoturvallisesti.

Viisi vinkkiä palvelinalustan valintaan:

 1. Määrittele datan arvo liiketoiminnan kannalta
 2. Kartoita vaihtoehdot, käytä työkaluamme ja meitä apuna
 3. Hyödynnä eri alustojen parhaat puolet omaan toimintaan
 4. Tietoliikenne olennaisena osana alustaa
 5. Tietoturva olennaisena osana alustaa

Joskus kauan aikaa sitten haaveilin mahdollisuudesta tutkia tähtiä ja matkustaa sinne, missä kukaan ei vielä ollut käynyt, yhdessä ystävieni Kapteeni Kirkin ja Herra Spockin kanssa. Aikoja, joita muistelen yhä lämmöllä. Komentosilta on ehkä vaihtunut työpöytään, ja sädettyminen planeetan pinnalle, muiden autojen kanssa aamuruuhkassa jonottamiseen, mutta on kuitenkin hyvä huomata, että vanhat ystävät ovat mukana kaikessa mitä me teemme.

Monissa yrityksissä, näin System Specialistin näkökulmasta, on usein tiedon kulussa ongelmia. Jonkin asian tai pulman ilmetessä, tulee ensin selvittää, kuka mahtaisi tietää asiasta. Seuraavaksi, että kuka vastaa asiasta, onko kyseinen henkilö edes enää yrityksen listoilla, lomilla, vaiko vain puhelin sammutettuna, koko päivän kestävässä palaverissa. Voit käyttää suuria määriä työaikaa turhaan, vain kiertääksesi kehää yrityksesi sisäisissä viestimissä. Turhauttavaa eikö?

Mitä jos sen sijaan voisimme tukeutua vanhaan ystäväämme ja toimia hieman enemmän “katse kohti tulevaisuutta” -mentaliteetilla?

Kuka tai mikä on SPOC(K)?

SPOC eli Single Point Of Contact, on moderni tapa toimia nykyajan yritysten kontaktirajapintana. Jos laitamme tuon termin universaalin käännöskoneen läpi, on se "yksi yhteydenottopiste". Käytännössä se tarkoittaa, ettei työntekijän tarvitse tietää, kenelle viestiä tarvitsee laittaa, tai kenen tehtävä jonkin asian hoitaminen on, vaan sen, mikä haaste tai pulma hänellä itsellään on. Työntekijöiden tulee ainoastaan tietää, kuinka tähän yhteydenottopisteeseen ollaan yhteydessä, jolloin joka kerta ei tarvitse selittää samaa ongelmaa uudelleen tai saada eri informaatiota sieltä täältä. Työpäivä on helpompaa, kun käytössä on aina sama puhelinnumero, sähköposti tai jokin muu digitaalinen kanava. Hyvin toteutettuna, SPOC varmistaa, että työntekijöiden kysymykset ja ongelmat hoidetaan oikeiden henkilöiden kautta.

Monet yritykset haluavat mahdollistaa työntekijöille sujuvan työpäivän ja SPOC-palveluiden hyödyntäminen mahdollistaa tehokkaamman työajan käytön sekä pudottaa kynnystä käyttää kaikkia yrityksen resursseja tai työkaluja. SPOC mahdollistaa myös yritysten, joiden kulttuuriin kuuluu tiivis yhteistyö, toiminnan tiiviimmin. Sillä vain yhdessä työskentelyn sijaan, on mahdollista toteuttaa yhteistä visiota, piirtää yhteisiä maaliviivoja, jakaa tietoa riskeistä sekä huolehtia siitä, että yhteinen tehokkuus voidaan maksimoida.

Tämä toimii myös yrityksille, joilla on omaa IT-henkilöstöä. Moni tunnistaa tilanteen, jossa sinulla on keskittymistä vaativa, vaikea asia työn alla, samalla kun Teamsin soittoääni koputtelee jatkuvasti tajunnan ulkopuolella. SPOC mahdollistaa sen, että asiantuntijat voivat keskittyä olennaiseen ja hoitaa työlistaltaan yhden asian kerrallaan. Työlistalta, jonka perälle esimerkiksi SPOC voi lisätä uusia sitä mukaan kun niitä ilmaantuu. Tämä lievittää painetta ja kiirettä, sekä luo luottamusta asiantuntijoiden, työntekijöiden, sekä SPOC:n välillä.

Marskidatan ServiceDesk

Me täällä Marskidatalla olemme toteuttaneet tämän asiakkaillemme Marskidatan Service Desk-palvelun kautta. Tunnemme Service Desk-asiakkaidemme ympäristöt ja palvelut, ja sitä kautta osaamme viedä palvelutiketin sinne, minne se kuuluu. Huolehdimme myös asiakkaidemme puolesta tikettien etenemisestä, jotta ne tulevat varmasti hoidettua. Myöskin, koska Service Desk on välittäjänä kaikissa tiketeissä, on meillä mahdollisuus muodostaa tarkka kokonaiskuva kaikkiin laajoihin poikkeustiloihin sekä niihin mahdollisesti johtaneisiin syihin. Systemaattinen raportointi ja seuranta mahdollistaa syvällisemmän ymmärryksen asiakkaidemme järjestelmiin sekä asiakkaillemme, että meille. Työntekijät pääsevät Service Deskiä hyödyntämällä haluamaansa lopputulokseen vähäisemmällä työmäärällä.

SPOC on jokaiselle modernille yritykselle elinehto, niin kuin valoa nopeampi matkustus avaruusalukselle, jos omaa aurinkokuntaa pidemmälle haluaa tutkia. Vaikka emme ehkä ole vielä aivan noin pitkällä kehityksessä, on silti luonnollista haluta työn, sekä niitä tukevien teknologioiden kehittyvän. Helpompia tapoja aloittaa tähtien välinen matka, on tunnistaa ne paikat, joissa on parannettavaa. Jos haluat tutkia oman yrityksesi tuntemattomia seutuja, me Marskidatalla autamme mieluusti.

Marskidata logo

Marskidata Oy

SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
SaapumisohjeetLaskutustiedot
chevron-down